Co musíte spotřebiteli sdělit, než u vás nakoupí

  • Datum 25. 1. 2019
co musite spotrebiteli sdelit
6 minut čtení

Podle § 1820 občanského zákoníku je třeba spotřebitele, který nakupuje u vás na e-shopu, dostatečně dopředu informovat o některých zákonem vyjmenovaných záležitostech. Nezapomeňte, že to jste vy, kdo bude muset v případě sporu dokazovat, že spotřebiteli tyto informace sdělil. Pojďme se podívat, co by určitě nemělo ve vašich obchodních podmínkách chybět.

Záloha nebo podobná platba. Zákazník vždy musí vědět, že bude platit zálohu. Nezapomeňte do obchodních podmínek řádně vypsat, za jakých podmínek si zálohu nebo její část ponecháte, pokud zákazník nesplní své povinnosti ze smlouvy. 

Formulář na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník může odstoupit od smlouvy (nemůže například u zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit např. kartáček na zuby nebo které bylo vyrobeno podle jeho konkrétního přání, oblek na míru), musíte mu sdělit, za jakých podmínek, kdy a jak může od smlouvy odstoupit. Přitom nemůžete zkracovat minimální podmínky, které stanovuje zákon, např. lhůtu 14 dnů. Pokud ho o této lhůtě nepoučíte, platí, že má možnost odstoupit ve lhůtě 1 roku a 14 dnů od převzetí daného zboží Připojit byste měli i formulář pro odstoupení od smlouvy, který zákazník vyplní a pošle vám zpět. Základní vzory k odstoupení od smlouvy najdete zde.

Mimosoudní vyřizování stížností. Každého spotřebitele musíte informovat o tom, že je možné vyřídit váš případný spor mimosoudně, jakou formou a kam lze stížnost podat a do kolika dní se zavazujete ji vyřídit. Orgánem, který toto bude zpravidla řešit, je Česká obchodní inspekce. Uvést budete muset i konkrétní kontaktní údaje na tyto úřady.

Náklady spojené s navrácením zboží při odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, budete mu muset vrátit také náklady na dopravu zboží ke spotřebiteli, a to podle nejlevnější varianty, kterou jste nabízeli. Pokud vám ovšem bude spotřebitel vracet zboží zpět, náklady za něj zaplatit nemusíte, pokud ho o tom opět v obchodních podmínkách informujete. Pokud by k řádnému informování nedošlo, náklady byste hradili vy.

Povinnost hradit část ceny při odstoupení od smlouvy o službě, jejíž plnění už začalo. Pokud už jste spotřebiteli začali poskytovat službu a on od smlouvy odstoupí, můžete žádat uhrazení poměrné části ceny jen v případě, že jste ho na to upozornili. Hradit ji ale nebude muset, pokud jste začali poskytovat službu ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, aniž by o to spotřebitel výslovně žádal.

Náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby. Pokud vám spotřebitel může zavolat pouze za zvýšenou sazbu oproti běžné, vždy mu to dopředu musíte sdělit. V opačném případě vám do schránky může přistát pokuta od České obchodní inspekce.

Uvedení ceny nebo způsobu jejího určení u smluv na dobu neurčitou nebo s opakovaným plněním. Obecně byste zákazníkovi vždy měli říci konečnou cenu, která zahrnuje už všechny jednotlivé složky, včetně dopravy apod. Pokud cenu u určité služby nemůžete určit předem, musíte zákazníkovi sdělit alespoň způsob jejího určení za měsíc. 

Daně, poplatky a jiná plnění. U smluv na dobu neurčitou nebo s opakovaným plněním musíte spotřebitele informovat o všech daních, poplatcích a podobných plnění nebo nákladech na dodání zboží. Pokud je nemůžete přesně určit dopředu, musíte alespoň uvést, jakým způsobem je budete účtovat. 

Nejkratší doba, na kterou zákazníka zavážete při opakovaném plnění. Pod opakovaným plněním si představte třeba poskytování hostingu, které není vymezeno jednotnou cenou, ale pouze výší jednotlivých budoucích částek, které budete zákazníkovi účtovat. A toho musíte s předstihem informovat o tom, na jakou nejkratší dobu ho bude smlouva zavazovat - např. v délce výpovědní doby smlouvy.

U specifických smluv o dodání digitálního obsahu sdělení o nemožnosti odstoupit od smlouvy nebo kdy toto právo zaniká. Pokud dodáváte softwary, hudbu, videa nebo texty podle dalších podmínek v § 1837 písm. l) občanského zákoníku, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit, pokud ho o tom poučíte.

Potřebujete pomoci s nastavením obchodních podmínek? Neváhejte se na nás obrátit

Štítky

Autor článku

Andrea nejčastěji píše o právních úskalích ve světě marketingu a e‑commerce. Díky svým zkušenostem z obou těchto oblastí má praktický přesah a v její články vám dají konkrétní návod, který zvládnete sami aplikovat.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • Marketingové právo
  • Právo v e-commerce
  • Zdravotnické a potravinové právo

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X