Co přináší nová pravidla pro srovnávače, vyhledávače a katalogy?

 • Datum 8. 7. 2020
17 minut čtení

Nařízení týkající se zprostředkovatelských služeb a vyhledávačů přináší do online prostředí nová pravidla, která u nás začnou platit 12. července 2020. Férovějších pravidel by se měli dočkat podnikatelé, kteří figurují ve srovnávačích, vyhledávačích nebo na online tržištích. Proč novou úpravu potřebujeme a co to znamená pro tyto platformy i podnikatele?

Komu nařízení přinese nové povinnosti? 

Nařízení se týká internetových vyhledávačů (Google, Seznam) a tzv. „online zprostředkovatelské služby“, tedy klasicky:

 • online tržišť jako Amazon či Zalando,
 • srovnávačů jako Heureka a Zboží.cz, ale také služeb založených na CSS programu, který umožňuje inzerovat produkty na Google Shopping Ads,
 • vyhledávačů ubytování, letenek, nábytku a jiných podobných zprostředkovatelů jako Airbnb nebo Kiwi,
 • nástrojů pro distribuci aplikací jako Google Play, Apple App Store,
 • sociálních sítí, kde figurují firmy (Facebook, Vimeo).

Pod novou úpravu naopak nespadnou online obchody jako třeba potravinové supermarkety, značkové maloobchody s oblečením nebo služby, kde se nepotkávají komerční subjekty (SharyGo – půjčovna lidé lidem), případně nástroje pro blokování reklamy. Zároveň se úprava nedotkne ani služeb, kde ani nedochází k zprostředkování (Spotify) nebo B2B služby, kam nemají přístup spotřebitelé.

Dozorovat bude ČTÚ

Za nedodržení nových pravidel hrozí několikamilionové pokuty (až do výše 10 milionů Kč) a může být posuzováno i jako nekalosoutěžní jednání. Dozorovat, zda platformy všechny povinnosti dodržují, má Český telekomunikační úřad.

Pokud se navíc zjistí, že platformy v podmínkách nedodržely své povinnosti, budou vybraná ustanovení podmínek neplatná. Zbylá ustanovení, která lze oddělit od těch nesplňujících požadavky nařízení, budou nadále v platnosti.

Jak to celé vzniklo?

Možná si pamatujete gigantickou pokutu 2,4 miliardy EUR, kterou Googlu před třemi lety udělila Evropská Komise za zneužití dominantního postavení. Google totiž ve výsledcích vyhledávání na první místa placených výsledků upřednostňoval nabídku zboží, kterou poskytoval jeho vlastní srovnávač Google Shopping. Google tak jednoduše vyřadil odkazy na podobné nabídky jiných srovnávačů jak v rámci placených výsledků, tak těch organických. 

Vyhledávače i cenové srovnávače mají v online prostředí obrovský význam a jejich neférové praktiky pak ve velkém ovlivňují zdravou hospodářskou soutěž. Podle Komise Google znemožnil ostatním podnikatelům inovovat a soutěžit na základě skutečné kvality služeb, na druhé straně zase zákazníkům bránil výběru služeb. Komise se dokonce nechala slyšet, že každý, kdo se cítí poškozený nelegálními praktikami Googlu, může žádat kompenzaci u domácích soudů – čehož využila v nedávné době např. Heureka

I proto se Evropská unie rozhodla se přijít s novou úpravou, která má přinést jasnější pravidla do vztahů mezi online zprostředkovateli a podnikateli – v podobě Nařízení o podpoře spravedlnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb

Jak poznáte, že služba spadá do režimu nového nařízení?

Musí splňovat tři znaky současně:

 1. Je to online služba. Zákazníci ji mohou použít elektronicky na dálku, na jejich vlastní žádost a většinou za poplatek (tzv. služba informační společnosti). 
 2. Umožňuje firmám prodávat. Díky službě mohou podnikatelé nabízet své zboží nebo služby a usnadnit tak obchod mezi firmou a spotřebitelem, k samotnému uzavření služby ale nemusí nutně dojít.
 3. Je tu vztah mezi službou a zapojeným podnikatelem. Služba je tedy poskytována na základě smlouvy mezi poskytovatelem zprostředkovatelské služby a podnikatelem, který nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

Podnikatelé zapojení do služby také musí být usazeni v EU nebo musí nabízet zboží a služby spotřebitelům z EU.

Jaké změny nařízení přináší?

Od poloviny července musí všechny online zprostředkovatelské služby (nazývejme je klidně platformy) zajistit následující pravidla:

1. Férové obchodní podmínky

Aby se hrála fér hra, musí být pro zapojené podnikatele nastavena fér pravidla. Transparentní, jasná, srozumitelná a snadno dostupná (a to ještě předtím, než se podnikatel do služby zapojí, ve všech fázích jednání).

Mimo to ještě nařízení stanovuje konkrétní povinnosti, které se do obchodních podmínek musí zanést:

2. Jasné důvody pro omezení, pozastavení nebo ukončení služeb

Do VOP musí platformy uvést přesné důvody, kdy může některému podnikateli omezit, pozastavit nebo dokonce úplně zastavit nebo ukončit poskytování služeb (typicky za opožděné platby, nezaplacení služeb, porušování konkrétních pravidel služby atd.).

Pokud bude chtít platforma podnikatele omezit nebo mu služby pozastavit (např. omezit zobrazování některých jeho produktů ve vyhledávání), bude ho o tom muset nejpozději v den omezení nebo pozastavení informovat včetně prokazatelného odůvodnění tohoto rozhodnutí

Pokud bude platforma chtít podnikatele úplně odstřihnout, musí o tom podnikatele informovat nejméně 30 dní před plánovaným ukončením služeb, a to také včetně prokazatelného odůvodnění. Lhůtu nebude potřeba dodržet jen např. v případě, že podnikatel opakovaně porušil podmínky používání platformy. 

Proti všem těmto postupům si podnikatelé budou moci stěžovat ve speciálním interním systému na vyřizování stížností. Více o něm v bodě 6.

 

3. Zveřejněné hlavní parametry pro pořadí výsledků

Ve všeobecných obchodních budou muset platformy upravit také hlavní parametry, které určují pořadí, v jakém se nabízené produkty nebo služby spotřebitelům zobrazují (např. zda záleží na hodnocení jiných uživatelů či na ceně). A pokud se tyto parametry budou měnit, je potřeba obchodní podmínky aktualizovat. 

Pokud zároveň služba umožňuje za úplatu podnikatelů pořadí ovlivnit (klasické PPC služby), musí se toto v obchodních podmínkách také objevit včetně účinků platby na umístění ve výsledcích.

Celý popis musí podnikatele informovat také o tom, zda a jak platforma zohledňuje vlastnosti zboží nebo služeb a jak jsou tyto vlastnosti relevantní pro koncového spotřebitele. 

Dobrou zprávou pro online služby je hlavně to, že tímto odkrytím karet nemá dojít ke zveřejnění algoritmu, případně vyzrazení jiných informací, které by následně mohly vést k manipulaci s výsledky vyhledávání a možnému poškození spotřebitelů.

4. Větší kontrola doplňkového zboží a služeb

Podnikatelé běžně k samotné vlastní službě či zboží nabízí ještě nejrůznější doplňky (pojištění u půjčení auta nebo cestování). Nová úprava pak platformám nařizuje, aby do obchodních podmínek přesně popsala druh tohoto doplňkového zboží nebo služeb a za jakých podmínek je podnikatel u vlastního zboží může nabízet. 

5. Férové jednání mezi službou a podnikateli

Dostáváme se zpět ke Googlu a jeho upřednostňování vlastních služeb. Nařízení totiž stanovuje i nová pravidla v podobě požadavku na rovné zacházení se všemi subjekty, které platformu využívají. 

Pokud tedy provozovatel platformy nabízí spotřebitelům také své vlastní zboží nebo služby, nesmí sám sebe zvýhodňovat proti ostatním uživatelům platformy, aniž by o tom ostatním dal alespoň transparentně vědět. To platí i pro zvýhodňování jakéhokoliv dalšího podnikatele zapojeného do platformy. Tyto informace opět musí zaznít v obchodních podmínkách. 

Kde zvýhodňování může docházet např. formou rozdílů v pořadí, v přímých a nepřímých platbách nebo přístupu k různým službám a funkcím platformy. 

6. Vlastní interní systém na vyřizování stížností 

Tato povinnost se týká jen platforem, které nepatří mezi tzv. malé podniky (zaměstnávají méně než 50 osob a jejich roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 10 mil. EUR). 

Pokud by si některý podnikatel chtěl na cokoliv stěžovat, ať už na: 

 • omezení služeb, 
 • technické problémy, 
 • pokud by měl podezření na nerovné zacházení oproti jiným podnikatelům, musí mít podle nového nařízení možnost podat stížnost proti takovému postupu. 

K tomu má sloužit interní systém zprostředkovatelské služby, který musí být podnikatelům snadno přístupný a zdarma. Platforma na stížnosti musí reagovat a určit dva nebo více nestranných a nezávislých mediátorů, kteří by v případném sporu pomohli, pokud by se záležitost nevyřešila interním systémem. 

Součástí povinnosti provozovat tento stížnostní systém je také povinnost shromažďovat informace o tom, jak tento interní systém funguje, jak je efektivní, kolik stížností a jakého druhu se podalo a samozřejmě jak dlouho to trvalo a co bylo výsledkem. Důležité je, že tyto informace se musí každý rok aktualizovat a zveřejňovat, aby se případní zájemci o zapojení do služby mohli podívat, co za problémy řeší jiní podnikatelé a jak je platforma řeší. 

7. Bezpečná práce s daty

Transparentní musí být také postup, jakým platformy pracují s osobními údaji uživatelů a do obchodních podmínek musí zahrnout popis technického a smluvního přístupu podnikatelů k osobním či jiným údajům, které při používání služby poskytují jak podnikatelé, tak spotřebitelé (případně i data, která jsou generována při poskytování služeb). Pokud k tomu nedochází, musí uvést, že žádný technický a smluvní přístup neexistuje. 

V praxi to znamená, že platformy musí uvést, zda a případně za jakých podmínek a ke kterým kategoriím údajů má v rámci služby kdo přístup a současně u toho dodržovat všechny požadavky GDPR. 

8. Omezení podnikatelů mimo službu předem a transparentně 

Pokud platformy zavazujípodnikatele, že při prodeji zboží a služeb nebude mít odlišné podmínky pro ostatní prodejní kanály (např. nebude nabízet zboží či služby levněji třeba na svém vlastním webu), musí ve všeobecných podmínkách uvést ekonomické, obchodní i právní důvody takového omezení a snadno toto odůvodnění zpřístupnit veřejnosti. 

Co to pro podnikatele znamená?

Jednoznačně budou mít férovější podmínky a páky na nejrůznější praktiky vyhledávačů nebo zprostředkovatelů. Menší firmy budou moci lépe konkurovat větším hráčům a budou mít větší přehled o službě a dostupnost k ní. 

Co to znamená pro provozovatele platforem? 

Především překopání všeobecných obchodních podmínek, zavedení interního systému na stížnosti a hlavně dodržování všech povinností v praxi. Právo doposud znalo jen formální postup stížností u spotřebitelů, teď se budou moci ochrany efektivně domáhat i podnikatelé za transparentních a předem jasných podmínek. 

Doporučujeme proto všem provozovatelům platforem zrevidovat současné dokumenty, ztransparentnit a zpřístupnit pravidla používání na webu nebo v aplikaci, projít nastavení práce s daty podnikatelů i spotřebitelů a stanovit interní procesy pro možné stížnosti. 

Rádi vám s tím samozřejmě pomůžeme, ať už revizí obchodních podmínek, GDPR auditem nebo online konzultací, kdykoliv se vám hodí. 

Štítky

Autor článku

Andrea nejčastěji píše o právních úskalích ve světě marketingu a e‑commerce. Díky svým zkušenostem z obou těchto oblastí má praktický přesah a v její články vám dají konkrétní návod, který zvládnete sami aplikovat.

Specializace:

 • Autorská práva a duševní vlastnictví
 • Marketingové právo
 • Právo v e-commerce
 • Zdravotnické a potravinové právo

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X