Darovací smlouva

Darovací smlouva je základní smlouvou, která je charakteristická tím, že plnění poskytuje pouze jedna strana smlouvy. Druhá strana toto plnění musí následně pouze přijmout.

Předmětem darování může být jakákoliv věc, ať už hmotná (typicky nemovitost) nebo nehmotná (např. pohledávka nebo ochranná známka). Pokud je předmět darování veden v nějakém veřejném seznamu, např. katastru nemovitostí, je nutné, aby smlouva byla písemná. V opačném případě je zpravidla možné uzavřít i ústní darovací smlouvu.

Myslete na to, že darování není nevratné! V případě, že se dárce dostane do tíživé životní situace, kdy nemá ani na vlastní obživu, může v tomto případě dar odvolat a obdarovaný musí buď dar vrátit nebo poskytnout dárci přiměřenou podporu. Odvolání daru je také možné pro nevděk vůči dárci, typicky pokud ho po obdarování hrubě uráží a nechová se k němu ohleduplně.

Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

Jakub Klein

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. I on má svou právní expertízu podepřenou praktickými zkušenostmi v daných oborech a neuslyšíte tak od něj citace paragrafů, ale srozumitelné příklady z reálného světa businessu. Jakubovy přednášky navíc nejsou nabité jen znalostmi a praktickými ukázkami, ale také jeho nakažlivým smyslem pro humor.

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí
  • Pracovní právo
  • Smlouvy a dokumenty

Další zodpovězené dotazy v kategorii Slovník pojmů


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X