Dopravní nehoda se zraněním nemusí znamenat zákaz řízení

Najezdíte desítky tisíc kilometrů ročně – ⁠ pracovně nebo soukromě. Řízení vozidla vás živí anebo ho potřebujete ke každodennímu vyřizování rodinných záležitostí. Pak ale přijde chvilka nepozornosti, únava za volantem nebo jen nesprávné rozhodnutí a dojde k dopravní nehodě. Pokud nejde jen o modřiny poškozeného, obvykle je s řidičem zahájeno trestní stíhání pro ublížení či těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidiči (viníkovi) hrozí kromě citelné pokuty i zákaz řízení, a to v krajním případě až na deset let.

Přesně do takové situace se dostala naše klientka. Jak jsme jí pomohli, aby o řidičák nepřišla? 

Co hrozí?

Již jeden týden pracovní neschopnosti u poškozeného stačí k tomu, aby policie zahájila trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud pracovní neschopnost trvá více jak šest týdnů, může policie posoudit nehodu i jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V obou případech hrozí viníkovi pokuta a zákaz řízení od jednoho roku až na deset let

Ačkoliv se bezprostředně po nehodě nemusí u poškozeného projevit žádné známky poranění, není výjimkou, že se zdravotní komplikace způsobené nehodou objeví až později. Velmi častým zraněním při dopravních nehodách je např. whiplash syndrom neboli podvrtnutí krční páteře způsobené nárazem vozidla. Léčba tohoto zranění se může protáhnout i na několik měsíců. 

Co se stalo?

K obdobnému scénáři došlo i v případě naší klientky. V noci při odbočování z vedlejší silnice špatně odhadla vzdálenost a střetla se s autem jedoucím po hlavní silnici. I když to vypadalo jen na pomačkané plechy, za několik měsíců od nehody jí bylo doručeno usnesení o zahájení trestního řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Ukázalo se totiž, že spolujezdkyně v druhém autě utrpěla zmíněné podvrtnutí krční páteře. V ohrožení tak bylo nejen její řidičské oprávnění, ale i zaměstnání a veškerý dosavadní způsob života.

Jak se dá taková situace řešit?

Jestliže řidič uzná svou odpovědnost za způsobení nehody, doporučujeme udělat vše potřebné k vyřízení věci některým z tzv. odklonů, tj. alternativním způsobem trestního vyřízení věci. Tyto nástroje byly do trestního řádu přidány ve snaze odlehčit soudnímu systému od menších prohřešků a takové trestné činy řešit zrychleně. Díky odklonu je možné vyhnout se standardnímu projednání věci před soudem. Zákon výslovně stanoví podmínky pro možnost využití každého jednotlivého druhu odklonu, a tak je vhodné takový postup konzultovat s advokátem.

Klientka se proto na doporučení obrátila na naši kancelář. Popsala nám detailně průběh dopravní nehody, náplň její práce, svou rodinnou i osobní situaci a i to, že bez řidičáku nemůže pracovat. Protože si byla vědoma svého zavinění na dopravní nehodě, navrhli jsme jí procesní strategii, při které jsme se pokusili docílit výše zmíněného odklonu. V našem případě se jednalo o podmíněné zastavení trestního stíhání, při kterém by o řidičské oprávnění vůbec nepřišla.

Jak konkrétně naše právní pomoc vypadala?

  • Převzali jsme právní zastoupení klientky.
  • Připravili jsme omluvný dopis pro poškozenou a nabídli jsme jí odškodnění.
  • S policií jsme domluvili termín výslechu klientky.
  • Klientku jsme na výslech připravili. Sdělili jsme jí, jak bude výslech probíhat a na co se jí bude policie pravděpodobně ptát. Výslechu jsme se samozřejmě zúčastnili společně s ní. 
  • Do policejního spisu jsme doplnili některé další důkazy – výpis z evidenční karty řidiče, kopii omluvného dopisu, oznámení o nahlášení škodní události pojišťovně, oznámení o ukončení šetření škodní události a další.
  • Následně jsme kontaktovali státního zástupce a připravili návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání. 

Díky našim zkušenostem s řešením obdobných případů jsme doplnili spisovou dokumentaci policie o podklady, ze kterých jednoznačně vyplynulo, že klientka splnila veškeré podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání. Dále jsme připravili samotný návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání, ve kterém jsme mimo jiné vyzdvihli například její dosavadní řidičskou bezúhonnost i její potřebu řídit vozidlo v rámci výkonu zaměstnání.

A podařilo se. Státní zástupce trestní stíhání klientky podmíněně zastavil a stanovil zkušební dobu v délce trvání 18 měsíců. Klientka tak o svůj řidičák nepřišla, a navíc nedostala ani žádnou pokutu. Státní zástupce totiž došel k závěru, že s ohledem na okolnosti daného případu a přístup klientky k řešení celé nehody, není třeba klientku dále trestat. Klientka si potřebné ponaučení sama odnesla a ví, že se během následujících 18 měsíců nesmí dopustit žádného jiného přestupku ani trestného činu. Pokud tuto podmínku splní, bude pro ni skutečně celá věc uzavřena. Po skončení zkušební doby bude klientka dál bezúhonná a nebude mít záznam v rejstříku trestů.

Co si z toho odnést?

  • Všechny situace, které na nás řidiče venku číhají, se dají řešit.
  • Ať už řešíte jakýkoliv problém, je dobré poradit se s odborníky. 
  • Kvůli jedné chybě nemusíte přijít o práci, platit vysoké pokuty nebo být popotahováni po soudech.


Protože většina našich klientů řídí auta a my sami jsme řidiči, máme za sebou desítky vyhraných správních a trestních řízení týkajících se dopravy. Vyhráli jsme i prokazatelně nesprávná měření rychlosti nebo účelová obvinění. Pokud se dostanete do podobné situace, neváhejte a ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme.
Další případové studie

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X