Evropský parlament posvětil přenesení daňové povinnosti

  • Datum 12. 12. 2018
Reverse charge
2 minuty čtení

Evropský parlament v úterý 11. 12. 2018 posvětil tzv. reverse charge. Jde o možnost přenesení daňové povinnosti u DPH z poskytovatele služby nebo prodávajícího přímo na odběratele nebo kupujícího. V praxi by tedy DPH odváděli státu přímo kupující nebo odběratelé.

Hlavním cílem zavedení tohoto mechanismu je zabránění  tzv. karuselům - daňovým únikům, kdy podvodníci vytvoří řetězec firem, jehož součástí jsou i prázdné schránky (bílí koně). Ti DPH do státní pokladny nikdy neodvedou, ostatní členové řetězce si DPH uplatní jako náklad a bílí koně pak zmizí. Podle odhadů přicházejí státy EU na těchto podvodech o 160 miliard EUR ročně, což je poměrně vysoká částka.

Koho se tato změna dotkne?

Běžní spotřebitelé si s touto změnou nemusí lámat hlavu. Změna je cílena na vysoké vnitrostátní transakce, které přesahují částku 17.500 € (cca 450.000 Kč). Změna se bude muset ještě promítnout do českých předpisů, ale zavedení této výjimky už teď nic nebrání. Bude na každém státu EU, zda ji využije nebo ne.

Dočasnost výjimky

Jedním z hlavních argumentů kritiků je dočasnost celé změny. Výjimku totiž můžou členské státy využít pouze do 30. 9. 2022. Na rok 2022 totiž chystá EU velkou změnu celého systému DPH, který by měl daleko více předcházet možným podvodům. Je tedy otázka, zda zavedení reverse charge na tak krátkou dobu nepřinese více nákladů státní pokladně než úspor z rozkrytých podvodů.

Máte k tét novince dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.

Autor článku

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. Jeho články vám dají praktický vhled a konkrétní rady. 

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X