Průmyslové vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je například know-how firmy, ochranná známka nebo průmyslový vzor - je to většinou nějaká nehmotná věc, která je vaší konkurenční výhodou. 

Zvláštností průmyslového vlastnictví je především to, že se chrání pouze ve státě, kde provedete jeho zápis (např. u ochranné známky) nebo kde získáte patent.  

S čím se v praxi nejčastěji setkáte:

  • ochranné známky (na logo nebo název)
  • průmyslový vzor (design výrobku)
  • užitný vzor (průmyslově využitelné technické řešení)
  • vynález (výsledek vynálezecké činnosti, který si můžete nechat patentovat)
  • označení původu nebo zeměpisné označení výrobků
  • obchodní jméno a ochrana proti nekalé soutěži

Průmyslové vlastnictví se liší od práv k autorským dílům, kterými mohou být fotografie, obrazy, filmy, texty, hudba atd. Na rozdíl od autorských práv, která vznikají autorovi už samotným vytvořením díla, se práva k průmyslovému vlastnictví musí zapisovat u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo obdobných zahraničních úřadů.

Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

Karolína Houžvičková (Kropíková)

Specializace:

  • Marketingové právo
  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • GDPR a ochrana osobních údajů
  • Právo v e-commerce

Další zodpovězené dotazy v kategorii Autorská práva a duševní vlastnictví


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X