Jakou můžu nastavit smluvní pokutu?

Smlouvy se mají dodržovat. Pokud ale jedna strana smlouvu poruší, odpovídá druhé straně za škodu. Je ale na poškozené straně, aby složitě vyčíslila újmu, kterou ji nedodržení závazku způsobilo. Smluvní pokuta je předem stanovená sankce, obvykle v penězích, kterou poškozená strana může požadovat k zaplacení ihned a nemusí nic dokládat. Motivace stran splnit smlouvu tak je daleko vyšší. 

Důležité je, aby smluvní pokuta byla přiměřená povinnosti, ke které se vztahuje. Nemůžete si až na výjimky sjednat, že smluvní pokuta bude ve výši 100 % dluhu za každý den čekání. Takovou smluvní pokutu by soud zrušil nebo přiměřeně snížil.

Příkladem je třeba smluvní pokuta za každý den zpožděné opravy. Jak jsme smluvní pokutu použili v praxi, si můžete přečíst v naší case study

Potřebujete nastavit smlouvu se smluvní pokutou? Obraťte se na nás.Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

Jakub Klein

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. I on má svou právní expertízu podepřenou praktickými zkušenostmi v daných oborech a neuslyšíte tak od něj citace paragrafů, ale srozumitelné příklady z reálného světa businessu. Jakubovy přednášky navíc nejsou nabité jen znalostmi a praktickými ukázkami, ale také jeho nakažlivým smyslem pro humor.

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí
  • Pracovní právo
  • Smlouvy a dokumenty

Další zodpovězené dotazy v kategorii Obchodní právo


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X