K čemu je potřeba společenská smlouva a co musí obsahovat?

Společenská smlouva je základní dokument, který je nezbytný pro založení obchodní korporace a mohli bychom ji označit za takový rodný list a DNA společnosti. Pro účely založení obchodní korporace musí mít formu veřejné listiny, musí ji tedy vyhotovit notář. Je závazná pro všechny členy, zejména tedy společníky a členy statutárního orgánu.

Společenská smlouva se u konkrétních korporací nazývá různě. V případě veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným s alespoň dvěma společníky se jí skutečné říká společenská smlouva. Před založením s.r.o. a sepsáním společenské smlouvy doporučujeme v takovém případě konzultovat nastavení vztahů mezi společníky s našimi odborníky na obchodní právo. Využít můžete i naši službu Kompletní založení s.r.o. a nechat vše na nás. Jsme vám samozřejmě k dispozici i pokud potřebujete změnit znění již existující společenské smlouvy. 

Pokud s.r.o. zakládá pouze jedna osoba (tj. s.r.o. bude mít jen jednoho společníka), označujeme tento stěžejní dokument jako zakladatelskou listinu. U akciových společností a družstev se pak setkáme s výrazem stanovy.

Ať už je název jakýkoliv, musí tento základní dokument obchodní korporace obsahovat určité informace. Rozsah těchto informací se liší dle typu obchodní korporace, zpravidla to však je název (obchodní firma) korporace, předmět podnikání nebo činnosti, identifikace společníků, dále pak druhy a velikosti podílů, výše základního kapitálu (základního členského vkladu), případně určení hlasování na valné hromadě, apod. 

Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

Karolína Kropíková

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • GDPR a ochrana osobních údajů
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v e-commerce

Odpovědi na podobné dotazy se dozvíte na našich školeních

Další zodpovězené dotazy v kategorii Obchodní právo


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X