Jak na startupy a investice – rodina, přátelé, blázni a andělé (1. část)

  • Datum 20. 6. 2022

Máte nápad nebo inovativní myšlenku, která má potenciál oslovit velké množství zákazníků a chcete s ní vplout do světa podnikání? Ač je definice nejasná, je pravděpodobné, že se váš nápad podnikatelsky zhmotní ve startup a při troše štěstí si i projdete všemi jeho fázemi, od prvních krůčků až třeba po vysněného „jednorožce“, tedy společnost přesahující valuaci (hodnotu) jedné miliardy amerických dolarů. 

Jak už tomu ale ve světě podnikání bývá, aby byl růst, musí být finanční prostředky. Startup je poměrně živelný organismus, který si v každé fázi svého vývoje žádá pro svůj růst rozdílný přístup. A toto je třeba mít na paměti i při shánění prostředků na jeho financování. V rámci naší série článků si společně projdeme jednotlivé investiční fáze startupového podnikaní, nastíníme jejich specifika a dáme vám praktické rady a tipy, na co si dávat pozor. 

V této první části vám představíme ranou (tzv. pre-seed) investiční fázi, kdy máte „pouze“ nápad, vizi a lidský kapitál v podobě zakladatelů. 

Kde a jak sehnat finanční prostředky

V této fázi podnikání je pro vás zásadní získat finanční prostředky pro přetavení nápadu v reálný produkt a zjištění jeho tržního potenciálu. Problém je, že vaše společnost zatím nemá žádné hmatatelné výsledky, na které byste možné budoucí investory nalákali. V začátcích tedy mluvíme spíše o investici do zakladatelů, kdy investor více než do produktu samotného investuje a dává důvěru právě do vašeho potenciálu a vaší vize, jak s nápadem naložit. 

Obecně existuje více způsobů, jak investora do společnosti „pustit“. Je tedy důležité vždy dobře zvážit, zda mu chcete umožnit přímé nabytí podílu nebo se například vydat cestou tzv. konvertibilního úvěru nebo zápůjčky. Jednotlivé formy vstupu investorů do společnosti a jejich plusy a mínusy si představíme podrobněji až v jednom z následujících článků. Nyní se zaměříme především na specifika, která raná investiční fáze obecně přináší, a jak k nim přistupovat.

FFF investoři

Ideální je pokusit se nejdříve s nabídkou investice do společnosti oslovit tzv. FFF investory neboli family, friends and „fools“ (rodina, přátelé a „blázni“). Označení „blázni“ v tomto kontextu nevnímejte nijak hanlivě. Spíše jen odkazuje na velkou míru rizika, která je s touto investicí spojena. Míře rizika samozřejmě musí odpovídat i velikost podílového vstupu, kdy tito prvotní investoři za docela nízkou cenu získávají poměrně velký podíl v řádu vyšších jednotek až desítek procent

Výhodou FFF investic je jednoznačně jejich flexibilita a nižší administrativní náročnost, kdy není potřeba dojednávat žádnou rozsáhlou transakční dokumentaci jako s velkými institucionálními investory. Celá transakce se zpravidla obejde bez due diligence fáze a dlouhého vyjednávání podmínek vstupu společníka. Doporučujeme však mít po ruce tzv. one-pager nebo stručnou prezentaci, ve které v krátkosti představíte váš nápad, jeho potenciál a výši investice, kterou v této primární fázi potřebujete dosáhnout. Zkrátka nikdo a ani rodina nebo přátelé nechtějí kupovat zajíce v pytli. Na druhou stranu, připravovat podrobný business plán a modelovat různé scénáře růstu dle našich zkušeností není v této fázi většinou potřeba. Značná část FFF investorů totiž do podnikání s vámi půjde spíše kvůli vám než kvůli přesně stanoveným dlouhodobým cílům a zárukám. Tomu také odpovídá výše FFF investice, která se zpravidla pohybuje v řádech středních až vyšších stovek tisíc korun.

Co určitě ale doporučujeme je mít pro tuto fázi připravenou alespoň základní smlouvou o převodu podílu a vzájemné vztahy upravit jednoduchou dohodou společníků a nenechávat vše pouze na důvěře. Postupem času a zejména při neúspěchu společnosti by se mohla důvěra totiž rychle vytratit. Nezapomínejte, že i když je počáteční investice nízká, podíl investora ve společnosti může být velký a je lepší si mantinely vzájemné spolupráce stanovit hned na začátku. I když investor v této fází právní prověrku společnosti zpravidla příliš neřeší, určitě hned od začátku právně, daňově, účetně a administrativně dbejte alespoň na klíčové oblasti podnikání (z právního pohledu se typicky může jednat o oblast duševního vlastnictví, vztahy se zaměstnanci apod.). Transparentní smluvní dokumentace navíc posiluje důvěryhodnost a bude působit dobře před potenciálními investory v dalších investičních kolech. V praxi zároveň platí, že pokud se smluvní vztahy a administrativní procesy dobře nastaví už na začátku, ušetří to společnosti značné časové a hlavně finanční náklady v dalších vývojových stádiích.

Není výjimkou, že zisk FFF investice zlepšuje vyjednávací pozici společnosti u andělských investorů nebo v následujících fázích seedového kola, kdy potenciální investoři vidí, že rodina a přátelé vašemu podnikání věří a rozhodli se do něj investovat vlastní peníze. Pokud máte příležitost FFF investory oslovit, určitě doporučujeme tuto příležitost využít. 

Angel investoři

Je běžné, že na začátku vašeho podnikání máte sice technické představy o tom, jak by měl váš produkt vypadat a jak jej vyprodukovat, ale vedle finančních prostředků vám chybí i podnikatelské zkušenosti. V raném stádiu startupu je tedy vhodné oslovit s nabídkou některého z tzv. andělských investorů (pokud to neudělá on sám). Tito investoři jsou většinou jednotlivci – sami úspěšní podnikatelé, kteří za sebou mají např. vydařený podnikatelský exit nebo uznávaní manažeři s volným kapitálem. Velkou přidanou hodnotou andělských investorů je, že kromě finančních prostředků přinášejí do společnosti i své know-how, kontakty a strategii. Typická je tedy jejich vyšší osobní angažovanost v projektu. Z toho důvodu doporučujeme u andělských investorů věnovat velkou pozornost právě výběru vhodného partnera. Především by se mělo jednat o někoho, kdo se pohybuje v odvětví, ve kterém chcete podnikat i vy, aby vám svými kontakty pomohl otevírat ty správné dveře a mohl s vámi sdílet zkušenosti z oboru. Všechny tyto vzájemné synergie si vždy dopředu důkladně prověřte, v širším kontextu může tato přidaná hodnota mít pro vaši společnost větší význam než finanční investice samotná

Na rozdíl od FFF investorů jsou už andělští investoři lidé mimo blízký okruh zakladatelů a míru rizika, se kterým vstupují do společnosti, si budou chtít více pojistit. Zvýšenou pozornost tak bude třeba věnovat vyjednávání transakční dokumentace a zejména nové dohodě společníků, aby byla práva a povinnosti mezi stranami stanovena vyváženě. Rovněž bude potřeba v rámci tzv. pitchingu (oslovení investorů) představit důkladněji celý podnikatelský koncept. To znamená odprezentovat propracovanější reálný a odůvodněný business plán, strategii růstu a finanční modely. Investora přitom nebudou zajímat vždy jen čísla samotná, ale i to, jak jste schopni obchodní modely vytvořit, napasovat je na produkt společnosti a prezentovat. Dbejte nejen na obsah ale i na formu takové prezentace a nebojte se třeba inspirovat od zkušenějších, kteří si už tímto prošli před vámi. Potenciálního investora musíte přesvědčit a svůj entuziasmus již mít zároveň adekvátně businessově podložený. 

I zde ale platí, že se jedná o poměrně pružnou formu vstupu investora do společnosti. Dojednání vstupu andělského investora včetně uzavření veškeré dokumentace zpravidla není ani tak časově náročné – do dvou měsíců můžete mít hotovo. Samotné investice v tomto pre-seedovém kole se pak pohybují v řádu nižších milionů korun.

Můžeme tedy shrnout, že startup ve své rané fázi většinou nepotřebuje na rozjezd finanční prostředky v řádu desítek nebo stovek milionů korun, spíše je důležité získat strategické partnery, nastavit udržitelný růst a uvést na trh reálný produkt. Proto raději než oslovovat rovnou velké kapitálové fondy s vidinou obřího raisingu, doporučujeme využít možnosti právě FFF a angel investorů. 

I ve světě podnikání platí pravidlo, že nic není dobré uspěchat. Na jednání s velkými investory na vaší cestě ještě přijde čas, ale o tom zase příště, v dalším díle tohoto investičního speciálu.

Závěrem 5 tipů na co myslet (nejen) v prvních investičních kolech:

Mějte odvahu

Nebojte se partnera do svého projektu pustit, ale netlačte na pilu. Rozvoj společnosti není sprint, ale běh na dlouhou trať. Dobře rozvrhněte síly. Vyhněte se také tomu, že budete svůj produkt chtít mít perfektní na 100 % hned na začátku. Startupy se rodí velmi rychle a váš nápad může někdo realizovat třeba už zítra. Investoři počítají s tím, že produkt se vyvíjí a většinou je v této fázi zajímá hlavně tzv. proof of concept. 

Vybírejte pečlivě

Výběru investora věnujte vždy péči a vše dobře promyslete. Zejména v raných investičních kolech se nedívejte jen na nabízenou částku, ale i na další benefity, které může investor společnosti nabídnout. Věnujte pozornost jejich zájmům, zkušenostem, renomé a nepodceňujte ani osobní sympatie.

Buďte transparentní

Podmínky a formu vstupu investora a vzájemné vztahy s ním řádně smluvně ošetřete hned na začátku. Je důležité mít mezi sebou nastavená jasná pravidla.

Nevymýšlejte si

Vždy prezentujte reálná data a odhady, které jste schopni naplnit. 

Nechte si poradit

Nebojte se konzultovat s odborníky, ale i s komunitou nebo různými akcelerátory, ať jsou základy vašeho byznysu (nejen právně) pevné a při dalším růstu vás spolehlivě podrží.


V eLegal se poradenství v oblasti startupových investic opravdu rádi věnujeme. Pokud jste v jakékoliv fázi svého podnikání a chystáte se na vstup investora, nebo naopak jako investor do zajímavého projektu vstoupit plánujete, určitě se nám ozvěte. Rádi s vámi vše probereme, nastavíme vám nabídku přesně na míru a transakci pro vás právně zastřešíme.

Autor článku

Matyáš se věnuje zejména korporátnímu právu a tématům souvisejícím s právními aspekty podnikání. Rád se s vámi podělí o praktické hacky, které vám pomůžou vaše podnikání právně správně nastavit a zefektivnit, ať už jste malá rodinná firma, ambiciózní start-up nebo velká korporace.

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Pracovní právo
  • Právo v oblasti nemovitostí
  • Smlouvy a dokumenty

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X