Jak řešit smluvní vztahy v době krize

  • Datum 19. 3. 2020
audit gdpr
5 minut čtení

I když by se mohlo zdát, že opatřeními vlády je život některých podnikatelů zmrazen, není tomu tak. Všichni podnikatelé by teď měli jednat vůči svým dodavatelům nebo zákazníkům co nejrychleji. Otázky kolem možné náhrady škody od státu na tom nic nemění. 

Myslete na to, že smlouvy trvají, žijí svým vlastním životem a žádný virus je bohužel nezajímá. Vyšší moc ani nouzový stav není generální pardon, který by smluvní povinnosti odkládal nebo vymazal, pokud jste si něco takového ve smlouvě prozíravě nesjednali. Vytáhněte smlouvy z šanonu či adresáře, důkladně je pročtěte a zjistěte, co z nich vyplývá v aktuální situaci. Pokud si s právničinou nebudete rozumět, jsme tu samozřejmě pro vás, my si s paragrafy tykáme.

Co nejčastěji nastává a jak si s tím poradit:

1. Nemůžete z objektivních důvodů splnit svůj závazek vůbec

Pokud máte smlouvu na pevné datum, kdy má proběhnout její plnění, které objektivně nemůžete splnit kvůli zákazu vůbec a ani později, je nutné se dovolat zániku smlouvyoznámit to druhé smluvní straně. Smluvní strany si pak nejčastěji vrátí vzájemné plnění, jako by nikdy smlouva neexistovala. 

2. Nejste schopni svým závazkům dostát dočasně nebo jen částečně

U dlouhodobých nebo opakujících se smluv je situace také řešitelná. Každý (podnikatel i nepodnikatel) by měl ihned vyvolat s druhou stranou jednání o změně smlouvy. Občanský zákoník přímo uvádí, za jakých podmínek je to možné. Podívejte se ale do smlouvy na to, jestli jste si tuto možnost předem nevyloučili

Návrhem na změnu smlouvy můžete docílit například slevy, dočasného přerušení nebo snížení dodávek, odložení splatnosti nebo i ukončení smlouvy. Vždy ale budete potřebovat se na tom dohodnout. Pokud druhá strana nebude souhlasit, musíte se obrátit na soud, aby rozhodl podle spravedlivých zásad. 

Pokud budete mít štěstí a s druhou stranou se domluvíte (jistě i váš obchodní partner nechce přijít o stálého zákazníka nebo dodavatele), nezapomeňte to do smlouvy promítnout – uzavřete písemný dodatek nebo dohodu o ukončení smlouvy. Pokud se dohodnete na rozložení faktury do splátek, opět si nastavte splátkový kalendář, který upraví novou splatnost splátek, případně včetně uznání dluhu dlužníka, které vám později usnadní dokazování. 

3. Zavřeli jste a nejste schopni platit nájem

Pokud platíte nájemné a museli jste kvůli krizovému opatření zavřít, můžete se rovněž pokusit domluvit na zrušení nájmu nebo slevy na nájemném. Platí zde obdobný postup jako ve výše uvedených případech. 

Co když to nejde po dobrém?

Pokud se vám s druhou stranou nepodaří na změnách dohodnout bez komplikací, určitě co nejdříve smluvního partnera písemně informujte, že smlouvu dále nebudete z důvodu epidemie schopni plnit. Dáte mu tím možnost se včas zařídit jinak a nebudete odpovídat za další škody. 

Naopak pokud vám dodavatel přeruší poskytování zboží nebo služeb nebo zastaví platby, můžete od takové smlouvy písemně odstoupit.

Pokud si nebudete vědět s čímkoli vědět rady, spolehněte se na nás a my vám správné dokumenty nachystáme přesně pro vaši situaci. A chcete-li se dozvědět, jak postupovat, když vaší společnosti hrozí akutní výpadek příjmů, nebo jak je to s povinnostmi statutárů, přihlaste se na náš bezplatný webinář Odpovědnost statutárních orgánů (nejen) v době krize (31. 3. 2020).

Štítky

Autor článku

Tomáš ve svých článcích nejčastějí radí start-upů, aby jim pomohl s rozjezdem podnikání, i zkušeným podnikatelům, aby jim ho usnadnil a pomohl zamezit právním tahanicím. Jako ryba ve vodě je ve světě IT, technologií, inovací, nemovitostí a businessu. 

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X