Jaké právní novinky čekají podnikatele v roce 2021

  • Datum 17. 12. 2020
16 minut čtení

Nový rok se nezadržitelně blíží a s ním i mnoho změn, ve kterých byste měli mít jistojistě přehled. Nachystali jsme vám proto opět souhrn toho nejdůležitějšího, co se v příštím roce změní.

Velká revoluce pro e‑shopy 

První várka změn v e‑commerce přijde v polovině roku 2021. Co to pro e‑shopaře znamená? Od července se budete muset připravit na  úpravu tlačítek, novou podobu reklamací či doplnitobchodní podmínky 

O tom se ale už víc rozepsala Karolína Kropíková, která v článku s přehlednou infografikou shrnula všechny chystané změny. Detailněji budeme tyto změny probírat 19. ledna na webináři Nová pravidla pro e‑shopy: na co se připravit?.

Další podstatnou změnu pro eshopaře, ale i pro provozovatele prodejny, přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Co konkrétně to znamená? Pokud na svém e‑shopu nebo ve své prodejně prodáváte elektrozařízení, budete muset uvádět informace o recyklaci, sběru a odstranění výrobku, informovat kupující o příspěvku na recyklaci. Ten bude nutné uvádět odděleně od ceny za zboží. 

Nová pravidla reklamy na zdravotnické prostředky

Co mají společného berle, kontaktní čočky či magnetická rezonance? Už brzy novou úpravu zákona o regulaci reklamy. Ten bude od května 2021 dopadat i na tzv. zdravotnické prostředky.

Zákon stanovuje pravidla, která bude muset obsahovat každá reklama na zdravotnický prostředek. Ať už zdravotnické prostředky vyrábíte, prodáváte nebo jim děláte marketing, nová pravidla hry byste si měli určitě nastudovat. Abyste se nemuseli prokousávat paragrafy, shrneme vám všechny novinky začátkem února na webináři Regulace reklamy na zdravotnické prostředky: co se mění?

Bude například striktně zakázáno, aby byla reklama postavena na doporučení různých vědců, zdravotnických odborníků nebo celebrit. S influencer kampaněmi tedy bude utrum. Pravidla v zásadě kopírují poměrně přísná pravidla regulace reklamy, kterou tu už nyní máme v oblasti léčiv.

Na nová pravidla jsme upozorňovali už v loňském přehledu legislativních novinek Už v květnu 2020 mělo totiž začít platit nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR), kvůli pandemii covid-19 se však jeho účinnost o rok posunula.

Změny v pracovněprávních vztazích

S Novým rokem přivítáme i velké množství změn, které ovlivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Novinky přinese dlouho očekávaná novela zákoníku práce nebo třeba nová úprava zákonu o daních z příjmu.

Detailnější informace ke změnám, jako jsou například spravedlivější počítání dovolené, zavedení institutu sdíleného pracovního místa nebo změna výše náhrad pozůstalým v případě úmrtí kvůli pracovnímu úrazu, si můžete přečíst ve článku „Novela zákoníku práce a další změny v pracovněprávních vztazích"

Větší dohled nad autorskými právy?

Už 6. června 2021 vyprší lhůta pro zapracování nové autorskoprávní směrnice členskými státy EU. Nejdiskutovanější bod novely se váže k aktuální kauze ohledně sdílení článků různých autorů na jednom zpravodajském agregátu. Implementace směrnice by měla zajistit lepší úpravu přebírání obsahu, a proto by měli všichni vydavatelé i autoři zpozornět. Bezproblémové by mělo být například převzetí titulků zprávy, avšak převzetí fotografie se do výjimek vztahovat nebude. 

Dalším z důležitých bodů novely je nepochybně regulace užití chráněného obsahu poskytovateli služeb pro online sdílení obsahu. Co to znamená v reálném životě? Velké platformy, jako jsou třeba Instagram, YouTube, Facebook, Rajce.net nebo Uloz.to budou muset získat svolení k autorským dílům, které do svých systémů nahrávají. Budou tak odpovědní za obsah, který my (uživatelé) do jejich digitálního prostoru nahrajeme.

Je velmi pravděpodobné, že se tím dočkáme častějšího blokování a komplikovanějšího sdílení obsahu, který na sítě putuje. Ať už tedy máte soukromý nebo firemní profil, bude nutné více rozmýšlet a kontrolovat daný obsah tak, aby nedocházelo k porušování autorských práv. Uživatelé YouTube už mohou mít s tímto přísnějším přístupem ze strany velké platformy zkušenosti, protože právě tato platforma už v těchto dnech filtruje sdílený obsah, a to díky ContentID. Jak ale sami mohou zaznamenat, nepracuje zcela bezchybně.

Novela zákona o obchodních korporacích – méně byrokracie? 

Právnickým osobám, které trpí nadměrnou administrativní zátěží, by se mělo od Nového roku ulevit. Právě konec přebytečné byrokracie je jedním z cílů novely zákona o obchodních korporacích. 

Na druhou stranu však přináší několik nových povinností, které bychom radili nenechat bez povšimnutí. Ty nejdůležitější změny jsme pro vás sepsali v článku Novela zákona o obchodních korporacích – na co se připravit?

Kdo je skutečný majitel?

V závěrečné části legislativního procesu se momentálně nachází dva návrhy zákonů, které by umožnily implementaci 5. AML směrnice. Hlavním bodem nové úpravy bude zpřísnění povinnosti zajistit zápis všech skutečných majitelů do evidence. Pokud nebude mít vaše společnost v evidenci zapsané osoby, které jsou skutečnými majiteli, nejen že vás mohou čekat nemalé pokuty, ale i provozní a organizační sankce, jako například. pozastavení výkonu hlasovacích práv společníků nebo zamezení výplaty podílu zisku. 

K tomu se váže i ustanovení, které říká, že pokud nebude skutečný majitel v evidenci zapsán, nesmí rozhodovat jako jediný společník. Kdyby tak učinil, mohl by se každý společník, jednatel, člen dozorčí rady nebo likvidátor dovolávat neplatnosti rozhodnutí.

Nová právní úprava bude také směřovat k tomu, aby evidence již byla více dostupná veřejnosti.

Daňová reforma

Určitě jste v posledních dnech zaznamenali daňovou reformu v čele se zrušením superhrubé mzdy. Pokud projde tento daňový balíček skrz celý legislativní proces úspěšně, pak se sazba daně z příjmu ve výši 15 % bude počítat přímo z hrubé mzdy. Překročí-li hrubá mzda čtyřnásobek průměrné mzdy, bude sazba daně 23 %.

Ruku v ruce se zrušením superhrubé mzdy jde v daňovém balíčku zvýšení slevy na poplatníka, a to poměrně razantní. V letošním roce jste mohli uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč, podle posledních novinek ze Senátu se příští rok sleva zvýší na 27 840 Kč za celý kalendářní rok. 

Poslanci i senátoři už schválili i zrušení limitu pro daňový bonus na vyživované dítě. Ten byl doposud nastaven na 60 300 Kč za rok.

Jak ale nakonec legislativní proces dopadne, vás budeme informovat v dalších článcích nebo v našem newsletteru.

Další novinky, které stojí za zmínění:

Digitalizace na úřadech dostala zelenou

Od Nového roku bude jednodušší komunikovat s úřady díky zákonu o právu na digitální služby. Program Digitální Česko by měl pokrýt 142 různých cílů digitální revoluce. Úřadům tak například budou mít povinnost s vámi vaše záležitosti řešit právě digitální cestou. Měly by také mezi sebou více sdílet údaje. Snad bude rozjezd bude povedenější než u elektronických dálničních známek. 

V průběhu roku by se také měl spustit systém bankovní identity zvaný SONIA, který konečně umožní častěji věci řešit elektronicky a nahradí elektronický podpis přihlášením do internetového bankovnictví. 

Globální dohoda o digitální dani a evropské směrnice o digitálních službách

Dohoda o digitální dani, která vychází z návrhu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, se odkládá do poloviny roku 2021. Ačkoliv byla tato dohoda, která by se nejvíce dotkla firem jako Apple, Facebook nebo Amazon, plánovaná už na konec letošního (2020) roku, covid-19 vyjednávání zkomplikoval. Státy kritizující velké technologické firmy za neplacení spravedlivého podílu na daních tak musely přistoupit k odkladu

Chystaný systém má však podle posledních zpráv obsahovat i úpravu internetových reklamních služeb, vyhledávačů, internetových her nebo sociálních médií. O tom, jak se vás tato daň dotkne, vás budeme informovat po přijetí dohody.

V EU se pak začne jednat o návrzích nových směrnic o digitálních službách (Digital Services Act) a digitálním trhu (Digital Markets Act), které podstatně ovlivní další fungování online světa a obchodu na další období. Napjatě také budeme sledovat, jestli se dočkáme nařízení ePrivacy, které má upravit ochranu osobních údajů právě v digitálním prostředí, a které mělo původně doprovodit nařízení GDPR už od roku 2018. 

Odklad EET

Pokud patříte k podnikatelům, kteří spadají do první a druhé vlny evidence tržeb, nemusíte až do 31. prosince 2022 odesílat údaje o tržbách, vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb ani mít vyvěšené informační oznámení.

V případě, že spadáte do třetí a čtvrté vlny EET nemusíte do 31. prosince 2022 EET zavádět. Pokud však už máte vše potřebné a chtěli byste takto tržby evidovat, nic vám nebrání. Novela, která EET pozastavuje, umožňuje i odložení podání žádosti o přidělení autentizačních údajů, stejně jako v prvních dvou případech, do konce roku 2022.

Paušální daň pro živnostníky

Pokud jste OSVČ, který není plátcem daně, můžete se do 11. ledna 2021 přihlásit k tzv. paušální dani. K oznámení o vstupu k paušální dani je potřeba, aby vaše roční příjmy z podnikání nepřevyšovaly 1 mil. Kč. 

Paušální daň vám uleví od byrokracie, jelikož budete posílat pouze jednu pravidelnou platbu ve výši 5 469 Kč měsíčně, Ta, pokryje daň z příjmu, zdravotní i sociální pojistné. Nepůjde ale uplatnit např. daňové odpočty (roční daňové zvýhodnění na děti, odpočet úroků z hypotéky,…). Jestli se vám tento nový koncept finanční správy vyplatí, si můžete spočítat na webu MF ČR.

Brexit 

Zatím jen víme, že stále nic nevíme. Jaké budou varianty rozluky a zda skutečně politici nechají věc zajít až do tvrdého exitu se dozvíme nejspíš až na samotném konci roku. Spojení „s klidem Angličana“ tady má skutečně neuvěřitelný rozměr. 

Covid

Doufáme, že v roce 2021 se věci co nejdřív začnou vracet do normálu. Ale pokud ne, budeme se snažit legislativní zmatky a jednotlivé kompenzace nadále shrnovat na našem rozcestníku tady

 

Článek pro vás sepsali Tomáš PauchNikola Vacková.

 

Zajímá vás více? Nechte nám svůj e‑mail a my vám jednou měsíčně pošleme praktické návody, rady a právní novinky.

Štítky

Autor článku

Nikola nejraději píše o marketingových novinkách, ale nevyhýbá se ani tématům spojeným s podnikateli.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X