Jaké právní novinky čekají podnikatele v roce 2023

  • Datum 27. 12. 2022

Nový rok neúprosně klepe na dveře a spolu s ním i několik novinek, se kterými se jako podnikatelé neminete. Přinášíme vám shrnutí těch nejzásadnějších změn, abyste na vše byli připraveni. 

Změny pro e‑shopy

Dlouho očekávaná novela je tady! Zákonodárci ji všem e‑shopařům nadělili k Vánocům. Momentálně už visí ve Sbírce zákonů a účinná bude už od 6. 1. 2023. Změn je opravdu mnoho a dotknou se v podstatě každého e‑shopu. 

Jednou ze změn je kolec falešných slev. Pokud budete nově chtít poskytnout slevu, budete muset jako cenu „před slevou“ uvést tu nejnižší cenu, za kterou jste zboží prodávali posledních 30 dnů. 

Připravte se na úpravu vašich obchodních podmínek i objednávkového procesu. Pozměněná budou mimo jiné pravidla pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů a pravidla pro reklamace a záruky. V objednávkovém formuláři se zaměřte na objednávací tlačítko. Vašemu zákazníkovi musí být jasné, co se stane, když na takové tlačítko klikne – uzavře se smlouva a je zavázán za zboží zaplatit? V tom případě prosté „Objednat“ nestačí. 

Spotřebitelé stále mohou reklamovat zboží, na kterém se projevila vada, do dvou let od jeho převzetí. Nově se však lhůta, ve které se uplatní domněnka, že zboží bylo vadné již při převzetí, prodlužuje z šesti měsíců na jeden rok. Po dobu jednoho roku od převzetí zboží je tak na vás, abyste prokázali, že vada na zboží nebyla v okamžiku, kdy si zákazník zboží převzal.

Pohlídat si budete muset i zákaznické recenze. Budete muset totiž uvádět, zda ověřujete, jestli recenzi napsal váš skutečný zákazník, který si vaše zboží opravdu koupil nebo použil, nebo ne. Zveřejňování falešných recenzí a hodnocení nepřipadá v úvahu, stejně tak jejich zkreslování.

Je vaší povinností zajistit, aby byl zákazník v každém kroku svého nákupu dostatečně informován. A to i pokud například upravujete ceny na míru. O tom se rozhodně zmiňte jak na webu v objednávkovém procesu, tak v obchodních podmínkách a nezapomeňte doladit i zásady zpracování osobních údajů.

Toto ale není zdaleka vše! Všechny změny jsme podrobně shrnuli v článku, využít můžete i praktický checklist změn, nebo infografiku, které si můžete zdarma stáhnout. Pokud dáváte přednost poslechu před čtením, pusťte si záznam našeho webináře.

Datové schránky pro všechny?

Jste OSVČ a ještě nemáte svoji datovku? Tak se na tu svou můžete začít těšit, od nového roku vám totiž bude povinně zřízena. To samé platí i pro právnické osoby, které ji ještě nemají (SVJ, nadace, spolky, …). Datovky bude zřizovat sám stát, a to v období prvních tří měsíců nového roku.

Návrh zákona počítal se zřízením datových schránek i všem fyzickým nepodnikajícím osobám, pokud poprvé použijí přihlášení pomocí elektronické Identity občana (např. do finanční správy k podání elektronického daňového přiznání). Prezident republiky však 16. prosince 2022 podepsal novelu zákona, která tuto myšlenku s účinností od 1. ledna 2023 posílá do koše. Stále tedy platí, že fyzické nepodnikající osobě bude datová schránka zřízena pouze na její žádost.

Novinky ze světa daní

V oblasti daní nás od ledna čeká hned několik změn. Určitě byste měli vědět o těchto:

Konec EET

Pokud se prezident nevysloví proti, od 1. 1. 2023 se definitivně rozloučíme s EET. Evidence tržeb byla v době jejího zavedení vytvořena s cílem zaznamenávat údaje o hotovostních tržbách. V reakci na pandemii COVID-19 byla od konce března 2020 povinnost evidovat tržby dočasně zrušena, k jejímu obnovení mělo dojít od ledna 2023. Jelikož ale v souvislosti se zmíněnou pandemií lidé dali před platbou v hotovosti přednost platbě kartou (pro rok 2021 je podíl bezhotovostních plateb odhadován na 60 %), EET postrádá smysl.

Co to znamená pro podnikatele? Konec zbytečné administrativy a nižší náklady. Co to znamená pro zákazníky? Do restaurací si zase možná pro jistotu začněte brát hotovost.

Zvýšení limitu pro placení DPH

Zvýší se limit ročního obratu, od kterého se podnikatelé povinně stanou plátcem DPH a budou muset podat přihlášku k registraci k DPH. V současnosti platí, že se stáváte plátci DPH, pokud váš obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců přesáhne 1 milion korun. Tato hranice se nově zvýší na 2 miliony korun. Účelem této změny je podpora rozvoje malých podniků. Těm tak odpadne spousta povinností spojených s plátcovstvím daně, jakými jsou například vedení evidence pro účely DPH, podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení a podobně. Samozřejmě to také umožní zachovat si lepší ceny pro koncové zákazníky. 

Úprava paušálního režimu pro OSVČ

Poplatníci daně z příjmu fyzických osob mohou za splnění určitých podmínek vstoupit do tzv. paušálního režimu a každý měsíc tak správci daně odvádět spolu s veřejným pojistným paušální částku daně. Jednou z těchto podmínek je v současnosti výše příjmu za předcházející zdaňovací období do 1 milion korun. Tato hranice se nově zvyšuje na dva miliony korun.

Doposud byla paušální částka daně i výše veřejného pojistného pro všechny stejná. Nově budou ale zřízena tři příjmová pásma a výše paušální částky daně i výše veřejného pojistného bude záležet na tom, ve kterém z těchto příjmových pásem se nacházíte.

PásmoVýše příjmů ze samostatné činnostiČinnost, ze které pochází vaše příjmyVýše paušálních záloh (daň z příjmu včetně veřejného pojistného)
První pásmodo 1 milionu Kčnezáleží6 208 Kč
do 1,5 milionu Kčmin. ¾ z celkových příjmů jsou příjmy z jakékoliv živnosti, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
do 2 milionů Kčmin. ¾ z celkových příjmů jsou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
Druhé pásmoDo 1,5 milionu Kčnezáleží16 000 Kč
Do 2 milionů Kčmin. ¾ celkových příjmů jsou příjmy z jakékoliv živnosti, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
Třetí pásmoDo 2 milionů Kčnezáleží26 000 Kč


Pokud splňujete podmínky pro více příjmových pásem, je jen na vás, které si vyberete a do kterého se přihlásíte. Nejvýhodnější je vstupovat do nejnižšího pásma, protože čím vyšší pásmo, tím vyšší jsou paušální zálohy. Vstup do vyššího pásma je však vhodný v situaci, kdy v příštím zdaňovacím období očekáváte vyšší příjmy a s tím i překročení limitu pro vyšší příjmové pásmo.

Novinky v autorském právu

O těchto změnách jsme vás informovali již v našem loňském článku na stejné téma, novela se ale v předvolebním složení nestihla projednat, platit tak bude až od roku 2023. Pojďme si ty nejzásadnější změny projít znovu.

Nové zákonné licence

Knihovny, archivy, muzea nebo jiné instituce kulturního dědictví budou moci díky nové licenci pro užití díla nedostupného na trhu zveřejňovat na svých webových stránkách, jak už název licence napovídá, nedostupná díla. Ale pouze nekomerčně.

Licence pro digitální výuku zase umožní školám digitálně využít dílo při vyučování pro vzdělávací a ilustrační účely. Opět pouze nekomerčně a za podmínky, že dílo bude zpřístupněno pouze žákům, studentům a vyučujícím školy, a to v prostředí školy nebo v elektronickém prostředí.

Tvůrci pastiše (literární, hudební nebo výtvarné dílo napodobující techniku, styl jiného díla), jásejte! Pokud užijete dílo pro účely karikatury, díky licenci pro karikaturu, parodii nebo pastiš tím nezasahujete do autorského práva.

Vláda myslela i na umělou inteligenci, především na proces machine learningu neboli učení umělé inteligence, a vznikla tak licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat. Díky ní můžeme do umělé inteligence legálně nahrávat velké množství digitálních děl, aby se dále učila a zlepšovala. Autor díla takové užití ale bude moci omezit.

Nové povinnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online

Novela stanoví povinnosti poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online a poskytuje ochranu autorům, jejichž díla jsou na těchto platformách šířeny. Takovými poskytovateli jsou zejména úložiště a jiné platformy, které na ně umožňujíi nahrávat vlastní obsah chráněný autorskými právem za účelem zisku nebo propagace a nalákaní širšího publika. Jsou jimi např. Youtube, Ulož.to nebo sociální sítě jako Facebook nebo Instagram. 

Poskytovatelé těchto služeb budou muset zavést rychlý mechanismus pro vyřizování stížností ze strany svých uživatelů, pokud jim znemožní přístup k nahranému dílu nebo ho odstraní. Dále novela také rozšiřuje působnost tzv. prostředníků, kteří mohou dosud řešit problematiku kolektivní správy. Nově by měli řešit také spory, které vyplynou právě z nového mechanismu pro vyřizování stížností.

Pokud bude nahraný obsah porušovat autorská práva, odpovídají za to poskytovatelé. Této odpovědnosti se ale mohou zprostit, a to tak, že:

  • prokáží, že vynaložili nelepší úsilí k získání svolení k šíření takového obsahu;
  • vynaloží nejlepší úsilí k zamezení nahrání takového obsahu;
  • takové dílo ihned odstranili nebo k němu omezil přístup ihned po tom, co byli informování o zásahu do autorských práv a vynaloží nejlepší úsilí k zamezení jeho opětovného nahrání.

V případě poskytovatelů startupů budou platit mírnější podmínky pro zbavení se odpovědnosti – nebudou muset zabraňovat nahrání obsahu porušujícího autorská práva.

Licenční poplatky za komerční užití článků

Zvýšené ochrany se dočkají i vydavatelé online médií. Společnosti jako Google, Twitter nebo Facebook budou muset získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů článků licence ke komerčnímu využívání jejich článků publikovaných na internetu a platit za ně licenční poplatky, a to po dobu dvou let od vydání článku. To neplatí pro prosté odkazy nebo velmi krátké úryvky. Pokud se na výši poplatku nedohodnou, internetové platformy bez spravedlivého důvodu nesmí omezovat zobrazování (např. zobrazovat jen odkaz s titulkem článku) nebo úplně skrýt tyto články. Naopak musí s médii v dobré víře vyjednávat o výši odměny. Pokud se do 60 dnů od počátku vyjednávání nedohodnou, můžou se obrátit na Ministerstvo kultury, které výši odměny určí, nebo alespoň stanoví způsob jejího určení. Pokuta za nedodržení je opravdu vysoká, až do výše jednoho procenta celosvětového obratu platforem.

Google se změn pochopitelně neraduje a už na ně začal reagovat. Pokud se nyní podíváte do jeho vyhledávače, zobrazí se vám pouze logo média, titulek článku a hypertextový odkaz. Žádný náhledový obrázek ani výňatek textu neuvidíte. Takové jednání se ale dá považovat za obcházení vydavatelů. Jak celá situace vyeskaluje budeme sledovat v následujících týdnech.

Poplatky OSA za pouštění rozhlasu nebo televize v malém podniku

Za pouštění hudby z rádia nebo televizního přenosu v malých podnicích by se od účinnosti novely již nemusely platit poplatky. A to za podmínek, že autorské dílo budete pouštět pouze úzkému okruhu osob, nahodile, nezávisle na jejich přání a nebude to mít výdělečnou povahu. Bude tedy sloužit pouze jako podkres. Pokud zákazníci např. do vašeho malého obchůdku nechodí, aby si poslechli hudbu a podívali se na televizi, ale aby si nakoupili vaše zboží, poplatková povinnost by se vás týkat neměla. Pokud by v provozovně byl televizní nebo rozhlasový přijímač za účelem zvýšení obratu, poplatky budete muset dál platit. Podle vyjádření OSA (ochranný svaz autorský), který s novelou zásadně nesouhlasí, se ale úprava nedotkne hotelů, restaurací ani drtivé většiny kadeřnictví a obchodů, poplatky tak podle něj budou muset platit dál. Jak se tato změna skutečně projeví, nám tak ukáže až praxe.

Úprava licencí v občanském zákoníku

Aby toho nebylo málo, novela nám trochu pozmění úpravu licencí, tedy oprávnění k nakládání s autorským dílem, v občanském zákoníku. 

Sjednaná odměna za licenci již nebude moci být, až na odůvodněné případy, sjednána pevnou částkou. Při jejím ujednání se musí brát v potaz různé okolnosti (např. účel licence, příspěvek autora k celkovému dílu apod.), aby byla vhodná a přiměřená. Novela dále také rozšiřuje režim tzv. dodatečné odměny. Tato odměna aktuálně náleží autorovi, který svá autorská práva k dílu licencoval ve prospěch jiného nabyvatele, a vznikl tak zásadní nepoměr mezi původní jednorázovou odměnou autora a současnými výnosy nabyvatele. Dodatečná odměna bude náležet autorovi nejen v případě jednorázové odměny, ale také v případě odměny sjednané výnosem (např. podílem z tržeb).

Nově budou nabyvatelé licence muset autora pravidelně, alespoň jednou ročně, informovat o užití díla. Konkrétně bude mít autor právo na úplné, aktuální a relevantní informace o užití jeho díla. Dosud totiž zákon vyžadoval pouze povinnost poskytovat autorovi podklady důležité pro výpočet licenční odměny. Pokud nabyvatel licence udělil k dílu podlicenci třetí osobě, musí autora informovat i o tom, jak dílo užil nabyvatel této podlicence. Pokud ale autorův příspěvek k dílu jako celku nebude významný, může informace o užití díla vyžadovat pouze za účelem uplatnění práva na dodatečnou odměnu.

Dále novela přináší zúžení možnosti odstoupení od licence. Podle současné úpravy může autor od výhradní licence odstoupit, pokud ji nabyvatel nevyužívá nebo ji využívá nedostatečně. Novela ovšem slovo nedostatečně vypouští a autor tím pádem bude moci odstoupit od licence pouze tehdy, pokud není licence využívána vůbec. Nově tak autor může od licence buď odstoupit úplně, nebo může alespoň změnit její povahu na nevýhradní.

Regulace prodeje nikotinových sáčků

Určitě jste zaznamenali nechvalnou popularitu nikotinových sáčků mezi dětmi a dospívajícími. Proč zrovna nikotinové sáčky? V současnosti si je totiž může koupit kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv, mohou obsahovat neomezené množství vysoce návykového nikotinu a mít jakoukoliv příchuť. Tomu ale brzy odzvoní. V legislativním procesu je nyní návrh, jehož cílem je zakázat prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let. Změnit by se měla i pravidla pro jejich prodej, a to obdobným způsobem jako je to u elektronických cigaret, tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření. Upravena bude také regulace reklamy na nikotinové sáčky. 

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2023 se minimální mzda zvyšuje z 16 200 Kč na 17 300 Kč za měsíc (nebo 103,80 Kč za hodinu). Zaručená mzda se má zvýšit jen ve dvou skupinách práce z osmi, do kterých je řazena podle své složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, a to v té nejnižší (na 17 300 Kč měsíčně) a nejvyšší (z 32 400 Kč na 34 600 Kč měsíčně).


Chcete vědět víc? Nechte nám svůj e‑mail a my vám jednou měsíčně pošleme praktické návody, rady a právní novinky. Potřebujete být ve vašem oboru v právní oblasti neustále up-to-date? Ozvěte se nám a my vám připravíme na míru vašim potřebám pravidelný právní monitoring.

Spoluautorka článku: Barbora Šotolová

Štítky

Autor článku

Tomáš ve svých článcích nejčastějí radí start-upů, aby jim pomohl s rozjezdem podnikání, i zkušeným podnikatelům, aby jim ho usnadnil a pomohl zamezit právním tahanicím. Jako ryba ve vodě je ve světě IT, technologií, inovací, nemovitostí a businessu. 

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X