Jaký je nejčastější a zároveň nejzásadnější právní přešlap při vývoji software?

  • Datum 25. 3. 2021
8 minut čtení

Špatně ošetřená oprávnění především v situacích, kdy pro vás software vyvíjí někdo jiný, ať už jde o zaměstnance nebo subdodavatele, nejsou ničím neobvyklým. Máte všechno správně?

Jak se na software dívá právo

Z právního hlediska může být software věc nebo služba, v každém případě je ale autorským dílem. S tím pak souvisí několik specifik, na které je potřeba při nakládání s právy k softwaru myslet:

  • autorem software může být pouze fyzická osoba, tedy konkrétní člověk, nikdy ne firma nebo jiný subjekt
  • autorská práva jsou nepřevoditelná a nelze se jich ani vzdát, autor může, laicky řečeno, dovolit někomu jinému, aby s jeho dílem nějak nakládal
  • k softwaru buď můžete “postoupit výkon práv“, což je nejvyšší možná forma oprávnění, nebo k němu udělit licenci v rozsahu podle svého uvážení
  • autorskoprávní ochranu má zdrojový kód, nikoliv funkcionality.

Co to pro vás znamená v praxi a co si u licencí pohlídat?

Když jste IT firma a software vyvíjí zaměstnanci

V tomto případě platí tzv. zákonná fikce zaměstnaneckého díla – IT společnost může automaticky nakládat s výsledným dílem ve veškerém rozsahu, včetně udílení licencí. Bez explicitního souhlasu autora (tedy vašeho zaměstnance), ale nemůžete k softwaru postoupit výkon práv v plném rozsahu. Doporučujeme proto myslet na to v pracovní smlouvě a zahrnout do ní ustanovení o udělení souhlasu s postoupením výkonu práv k autorským dílům vytvořených zaměstnancem pro zaměstnavatele. Zajistit si tento souhlas dodatečně bývá často problém, obvykle především v situacích, kdy už zaměstnanec ve firmě nepracuje. 

Jaké to může mít praktické dopady? 

Souhlas s postoupením výkonu práv potřebujete například v situacích, kdy chce váš klient tento software uvést na trh pod svým jménem nebo dále poskytovat svým zákazníkům. Bez souhlasu autora toto není možné. Pokud vám autor souhlas neudělí a k postoupení práv i přesto dojde, bude nicotné, což může znamenat vznik škody nebo překazit celou transakci. 

Často na tento problém také narazí start-upy v momentě, kdy začnou řešit vstup investora do společnosti. Investoři si oprávnění k nakládání se softwarem velmi pečlivě hlídají a obvykle požadují nejširší možná práva. 

 

Když jste IT firma a software vyvíjí subdodavatelé

Pokud jsou vašimi subdodavateli fyzické osoby (Ičaři), platí obdobné principy jako ve vztahu se zaměstnanci. Mějte s nimi uzavřenou smlouvu o dodávce se zmiňovaným ustanovením o udělení souhlasu s postoupením výkonu práv k autorským dílům.

U právnické osoby je situace o něco komplikovanější. Doporučujeme vždy ověřit, zda má subdodavatelská firma se svými zaměstnanci či kontraktory všechna oprávnění správně ošetřena. Jak se to řeší v praxi? Chtějte nějakou formu záruky, smluvní pokutu či závazek odškodnění, když tato oprávnění dodavatel nemá a vám pak vznikne škoda kvůli tomu, že vás informoval o opaku. 

 

Když jste IT firma a využíváte open source prvky

Pokud váš software využívá open source prvky, nezapomeňte na to při udělování licencí k němu. Licence nemůže jít nad rámec toho, co vám dovolují podmínky využitých open source prvků. Typicky například nemůžete k výslednému software udělit svému klientovi výhradní licenci, protože použitý open source software je ze své povahy volně k dispozici. 

V opačném případě může vašim klientům vzniknout škoda, dojít ke sporům a samozřejmě také k poškození vaší důvěryhodnosti. 

Do smlouvy se proto obvykle zahrnuje katalog prohlášení o stavu softwaru a jeho součástí či prvků, popř. závazek odškodnění při porušení práv třetích osob, či smluvní pokuta pro porušení povinností.

O výhradních a nevýhradních licencích a o využívání open source prvků pro vás připravujeme další články. 

 

Když jste zákazník a software pro vás vyvíjí IT firma

Pohlídejte si ve smlouvě všechna zmíněná úskalí. Tedy jestli má vámi vybraná IT firma správně ošetřená autorská práva se svými zaměstnanci a kontraktory, a jestli vám náhodou nedává výhradní licenci na software, který využívá open source prvky. V praxi se to řeší většinou smluvní pokutou nebo závazkem odškodnění.

Chystáte nový web? Tady jsme sepsali, na co si dát pozor z právního hlediska, nejen co se týče autorských práv. 

 

Kdybyste si měli z článku odnést jen jedinou věc

Nejdřív si vždycky pořádně promyslete, jaké máte se softwarem do budoucna záměry. Budete ho využívat jen pro svoje potřeby? Budete jeho prvky používat u jiných aplikací? Budete ho nabízet dalším zákazníkům? Budete zvažovat vstup investora? Podle toho pak nastavujte veškeré podmínky a smlouvy.

Zní to všechno komplikovaně? Přihlaste se na workshop Právo pro vývojáře: debugujte svoje smlouvy, kde vše probereme detailněji a právní nástrahy při vývoji software už vás nikdy nezaskočí. 


Nebo rovnou svěřte právní složitosti do našich rukou a věnujte se těm businessovým.

Štítky

Autor článku

Martina má pod palcem IT právo, nemálokdy se ale vrhá i do článků, které radí start-upům a zkušeným podnikatelům.

Specializace:

  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Smlouvy a dokumenty

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X