Kompenzace vlády pro firmy a OSVČ (poslední aktualizace 8. 4.)

 • Datum 24. 3. 2020

Vláda přichází ve snaze zmírnit ekonomické následky svých opatření s kompenzacemi pro firmy a živnostníky. Jakou budou mít finální podobu a jak se o ně přihlásit zatím není úplně jasné a situace se vyvíjí každým dnem. Vše bedlivě sledujeme a budeme je pro vás aktualizovat. Informace jsou nyní aktuální ke dni 8. 4. 2020.

V úterý 31. 3. vláda schválila nový návrh programu Antivirus, který má firmám pomoci zachovat pracovní místa a zvládnout tak současnou situaci, aniž by musely sáhnout k propouštění. 

Kdo bude mít na kompenzaci nárok a v jaké výši?

Zaměstnavatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz nebo je jejich provoz ohrožen například kvůli nařízené karanténě zaměstnanců, budou mít nárok na částečnou nebo úplnou náhradu mezd. Musí však prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Jakým způsobem se bude tato skutečnost prokazovat zatím není jasné. 

Nařízení karantény zaměstnancům:

 • zaměstnanec dostane 60 % mzdy
 • stát zaměstnavateli uhradí 80 %, maximálně však 39 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnace
 • náhrada je zaměstnavateli vyplácena 14 dnů

Nařízení uzavření provozu:

 • zaměstnanec dostane 100 % mzdy
 • stát zaměstnavateli uhradí 80 %, maximálně však 39 000 Kč/měsíčně, vč. odvodů, na jednoho zaměstnance

Nařízení karantény nebo péče o dítě u více než 30 % zaměstnanců:

 • zaměstnanec dostane 100 % mzdy
 • stát zaměstnavateli uhradí 60 %, maximálně však 29 000 Kč/měsíčně, vč. odvodů, na jednoho zaměstnance

Omezení dostupnosti surovin, výrobků nebo služeb nutných k činnosti:

 • zaměstnanec dostane 80 % mzdy
 • stát zaměstnavateli uhradí 60 %, maximálně však 29 000 Kč/měsíčně, vč. odvodů, na jednoho zaměstnance

Omezení poptávky:

 • zaměstnanec dostane 60 % mzdy
 • stát zaměstnavateli uhradí 60 %, maximálně však 29 000 Kč/měsíčně, vč. odvodů, na jednoho zaměstnance

Kde a kdy o příspěvek žádat?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR. Podávat žádosti je možné od 6. dubna 2020. Postup je následující:

 • Zaměstnavatel požádá ÚP ČR o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku, a to prostřednictvím speciální aplikace na webu ÚP s předpokladem spuštění 6. dubna. Podmínkou podání žádosti je DS nebo kvalifikovaný podpis. Povinný dokladem bude doklad o vlastnictví bankovního účtu, kam bude podpora zasílána. Dohoda je uzavřena zasláním zpět zaměstnavateli.
 • Zaměstnavatel provede řádné vyúčtování mezd, resp. náhrad za předchozí měsíc – uhradí veškeré odvody a v řádném termínu peníze vyplatí zaměstnancům
 • Zaměstnavatel provede prostřednictvím aplikace vyúčtování, které bude formou čestného prohlášení s uvedením konkrétních zaměstnanců včetně RČ, vyplacených náhrad včetně odvodů a zdůvodní existenci konkrétních překážek. Mzdové prostředky nesmí být kryty jinými prostředky z veřejných rozpočtů. V případě zákazu nebo omezení činnosti přímo na základě krizových opatření pak uvede odkaz na konkrétní opatření vlády nebo ministerstva.
 • Po ověření dat bude po 10. 4. vyplácen příspěvek zaměstnavateli ve výši podle typu překážek.
 • Kontrola bude zejména následná, úmyslné zneužití pomoci bude možné kvalifikovat jako trestný čin.

Dočasné prominutí úvěru pro podnikatele i spotřebitele

Spotřebitelé i podnikatelé se dočkají úlev týkajících se splátek úvěrů, a to do 31. 10. 2020.

Zákon umožňuje aktivovat tzv. moratorium (ochranou dobu) pro období až 6 měsíců, které se uplatní u úvěrů a půjček čerpaných před 26. 3. 2020. U spotřebitelů se po tuto dobu zmrazí splátky dlužné částky i sjednaných úroků, ty bude možné hradit jen ve výši 8 % nebo nižší. V případě podnikatelů pak dojde ke zmrazení splátek v rozsahu dlužné částky (jistiny) a budou hrazeny jen úroky z dlužné částky v dohodnuté smluvní výši bez omezení.

O tyto účinky se však každý dlužník bude muset aktivně přihlásit, vyřízení této žádosti nebude zpoplatněno a bude umožněno dálkovým přístupem. Bez ohledu na to, jestli spotřebitelé tuto výhodu aktivně využijí, pak po tuto dobu budou chráněni před jakýmikoli následky prodlení se splácením úvěru, tzn. nebude možné uplatnit smluvní pokuty nebo úroky z prodlení. 

Program Pětadvacítka pro OSVČ

OSVČ, které postihla současná krize, čeká jednorázový příspěvěk ve výši 25 000 Kč. Žadatelé musí splnit několik podmínek:

 • podnikání jako hlavní činnost nebo jako vedlejší činnost, pokud OSVČ zároveň nevykonává zaměstnání
 • byli aktivní OSVČ ke dni 12. 3. 2020, v případě sezónního podnikání měli přerušenou činnost po 31. 8. 2019.
 • mají ztížené podnikání v důsledku pandemie koronaviru (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Návrh schválila Poslanecká sněmovna. Žádosti o příspěvek pak bude přijímat finanční správa, a to datovou schránkou, poštou, na podatelnách nebo ve sběrných boxech před finančními úřady nebo e‑mailem. Splnění podmínek bude potřeba doložit čestným prohlášením. 

Potřebujete se poradit, na co máte nárok? Rezervujte si online konzultaci, vše s vámi rádi probereme. 

Štítky

Autor článku

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. Jeho články vám dají praktický vhled a konkrétní rady. 

Specializace:

 • Autorská práva a duševní vlastnictví
 • IT právo & technologie
 • Korporátní & obchodní právo, M&A
 • Právo v oblasti nemovitostí

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou neprůstřelné
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X