Kompenzace vlády pro firmy a OSVČ (aktualizováno 16. 3. 2022)

 • Datum 1. 4. 2021

I nová vláda se nadále snaží zmírnit následky proticovidových opatření kompenzacemi pro firmy a živnostníky. Jakou mají aktuální kompenzace podobu a jak se o ně hlásit? Vše pro vás bedlivě monitorujeme a aktualizujeme.

ANTIVIRUS – pozastaveno 

Od března 2022 už nelze podat žádost ani do jednoho z režimů programu Antivirus. Vláda nyní tento program analyzuje a případně může přihlašování znovu obnovit. Situaci tak pro vás budeme i nadále monitorovat.

Režim A

Podávání žádostí bylo ukončeno 28. února 2022

Režim B

Režim B programu Antivirus je od 1. ledna 2022 pozastaven. Vláda si totiž potřebuje vyhodnotit nastavení a efektivitu programu. Za měsíc prosinec 2021 však zaměstnavatelům příspěvek při splnění ostatních podmínek programu náleží. 

Kompenzační bonus pro OSVČ, malé s.r.o. a dohodáře

Rozhodné období: červen – říjen 2021

Náhradní rozhodné období (pro sezónní podnikatele): listopad 2019 – březen 2020

Bonusové období: 1. – 31. ledna 2022

Částka 1000 Kč denně náleží všem subjektům, které byly poškozeny krizovými opatřeními. Hlavním ukazatelem je pokles příjmů nejméně o 30 % v porovnání se třemi po sobě jdoucími kalendářními měsíci v rozhodném období. Zůstává také nárok na 500 Kč denně pro žadatele, kteří měli nařízenou karanténu nebo izolaci. Nyní máte ještě možnost žádat o bonus v rámci druhého bonusového období, a to do 1. dubna 2022. Kompenzační bonus je možné kombinovat také s dalšími dotačními programy, např. od MPSV nebo MPO. 

Jaké jsou podmínky pro OSVČ a malé s.r.o.?

 • pokles příjmů nejméně o 30 % za prosinec 2021 v porovnání s rozhodným obdobím (žadatel si tedy vybere z rozhodného období čtvrtletní průměr za tři po sobě jdoucí měsíce, např. období od července do září 2021, a tento průměr bude porovnávat s prosincem 2021) 
 • účast na nemocenském pojištění 
 • z dotčené činnosti pochází převažující část příjmů
 • aktivní podnikatelská činnost k 22. listopadu 2021 (rozhodný den)

A co dohodáři?

Jako dohodáři dosáhnete pouze na bonus ve výši 500 Kč denně, pokud jste:

 • práci na DPP nebo DPČ vykonávali v období mezi červnem a říjnem 2021
 • alespoň 3 kalendářní měsíce jste v rámci této práce platili nemocenské pojištění 
 • nevykonávali zároveň jinou činnost, při které jste odváděli nemocenské pojištění

Jak postupovat?

Žádosti přijímá finanční správa, a to opět skrz datovou schránku nebo aplikaci Žádost o poskytnutí finančního bonusu. Můžete také využít e‑mail nebo žádost poslat poštou, případně se rovnou stavit osobně na místně příslušném finančním úřadu. Splnění podmínek musíte doložit čestným prohlášením.

Alternativní dotační programy

Vedle kompenzačního bonusu vláda dále zachovává i další dotační programy. 

Důležité jsou hlavně pro ty, kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu. Sem spadají ti, kteří poskytují stravovací služby, krátkodobé a rekreační ubytovací služby a prádelny nebo třeba provozují cestovní kancelář. Stejně tak jsou programy zaměřeny i na organizátory sportovních a kulturních akcí nebo organizátory konferencí a veletrhů. Speciální program je pak zaměřen i na poskytovatele zájezdové dopravy.

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Rozhodné období pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu: 1. listopadu – 31. prosince 2021

Rozhodné období pro organizátory akcí: 1. listopadu 2021 – 28. února 2022

Příjem žádostí: zatím nezveřejněno

Sektorovou podporou pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu a organizátory akcí je program COVID – Nepokryté náklady. Podnikatelé z oblasti cestovního ruchu budou moci žádat o 50 % nepokrytých fixních nákladů s limitem 1,5 milionu Kč. Organizátoři akcí jsou pak omezeni 70 % nepokrytých fixních nákladů s limitem 3 miliony Kč. Navíc je třeba prokázat pokles tržeb o 50 % v porovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018. 

COVID 2022 – Sektorová podpora

Rozhodné období pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu: 1. listopadu 2021 – 28. února 2022

Rozhodné období pro organizátory akcí: 1. listopadu 2021 – 28. února 2022

Příjem žádostí: zatím nezveřejněno

Program COVID 2022 je zaměřen na podporu stejného sektoru jako výše zmíněný COVID – Nepokryté náklady. V případě COVID 2022 jde o podporu v podobě 500 Kč na den za každého zaměstnance v pracovním poměru. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu mohou získat až 1,5 milionu Kč, organizátoři akcí pak až 3 miliony Kč.

COVID - BUS III

Rozhodné období: 1. listopadu – 31. prosince 2021

Příjem žádostí: zatím nezveřejněno

Pro zájezdové dopravce je speciální program COVID BUS, díky kterému mohou získat až 2,5 milionu Kč. Podmínkou je pokles obratu o minimálně 50 % ve srovnání s obdobným časovým úsekem v roce 2019, zohledněna je navíc emisní třída autobusu a také jeho kapacita míst na sezení.

COVID – Adventní trhy

Rozhodné období pro trhovce: 26. listopadu – 25. prosince 2021

Rozhodné období pro organizátory: 1. ledna – 31. prosince 2021

Příjem žádostí: do 1. dubna 2022

Právě probíhá podávání žádostí pro účast v programu pro kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů. V případě trhovců se možná podpora odvíjí od počtu provozovaných stánků, přičemž bude možné získat až 330 tisíc Kč. Organizátoři trhů mohou získat zpět až 80 % marně vynaložených nákladů, které je stála organizace zcela zrušeného adventního trhu. Maximálně mohou získat 5 milionů Kč.

Žádosti v jednotlivých výzvách z programů COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora, COVID 2022 – Sektorová podpora a COVID – BUS III nelze vzájemně kombinovat. Kombinovat žádosti pak není možné ani s COVID – Adventní trhy.

Žádost je možné podat prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Odložení povinnosti EET 

Z důvodu snahy o zjednodušení podnikání vláda přistoupila k odložení povinnosti elektronické evidence tržeb až do 1. ledna 2023. Za neevidování tržeb tedy v současnosti nehrozí žádné sankce. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak však pochopitelně mohou činit i nadále.


Ke všem právním záležitostem spojených s koronavirem jsme vám samozřejmě k dispozici. Ozvěte se nám na 255 785 595 nebo nám pošlete e-mail.

Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technologiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

 • Autorská práva a duševní vlastnictví
 • IT právo & technologie
 • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X