Kompenzace vlády pro firmy a OSVČ (aktualizováno 1. 4. 2021)

 • Datum 1. 4. 2021

Vláda i nadále pokračuje se snahou zmírnit následky svých opatření kompenzacemi pro firmy a živnostníky. Jakou mají aktuální opatření podobu a jak se o ně hlásit? Vše pro vás bedlivě monitorujeme a aktualizujeme. Článek je nyní aktuální ke dni 1. 4. 2021.

ANTIVIRUS – Kdo má na kompenzaci nárok a v jaké výši?

V únoru 2021 vláda opět prodloužila program Antivirus (v režimech A i B), a to minimálně do konce dubna. Současně však došlo i ke změnám, za kterých jsou příspěvky poskytovány. Nově se od 1. 3. vztahuje program pouze na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání vyúčtování trvá alespoň 3 měsíce. 

Režim Antivirus Plus

Rozhodné období: 1. 10. 2020–28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020–30. 04. 2021

V případě uzavření provozu stát zaměstnavateli uhradí 100 % mzdových nákladů, maximálně však 50 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnance.

Režim A

Rozhodné období: 12. 3. 2020–28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020–30. 04. 2021

Dojde-li k nařízení karantény, stát zaměstnavateli uhradí 80 % mzdových nákladů, maximálně však 39 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnance.

Režim B

Rozhodné období: 12. 3. 2020–28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020–30. 04. 2021

Pokud zaměstnanci nemohou pracovat v důsledku ekonomických potíží zaměstnavatele z důvodu hospodářských dopadů pandemie, stát zaměstnavateli uhradí 60 % mzdových nákladů, maximálně však 29 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnance.

ANTIVIRUS – Kde a kdy o příspěvek žádat?

Příspěvek poskytuje Úřad práce. Podávat žádosti je možné po skončení kalendářního měsíce, za který zaměstnavatel o příspěvek žádá (za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat v dubnu).

Jaký je postup?

 1. Uzavření dohody s Úřadem práce
  Skrz speciální aplikaci na webu ÚP požádáte o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku. K podání žádosti musíte mít datovou schránku nebo kvalifikovaný podpis, a doklad o vlastnictví bankovního účtu, kam chcete podporu zaslat. Dohodu vám Úřad práce zašle zpět a tím je uzavřena.
 2. Vyúčtování mezd
  Vyúčtujete mzdy, resp. náhrady za předchozí měsíc – uhradíte veškeré odvody a v řádném termínu vyplatíte peníze zaměstnancům.
 3. Čestné prohlášení
  V čestném prohlášení uvedete v aplikaci ÚP konkrétní zaměstnance včetně RČ, vyplacených náhrad včetně odvodů a zdůvodnění konkrétních překážek. Tyto mzdy nesmí být kryty jinými prostředky z veřejných rozpočtů, např. dotacemi. Tím je zároveň vyloučeno poskytnutí příspěvku na náhradu platu ve veřejném sektoru. Pokud jste činnosti museli omezit kvůli krizovým opatřením, uvedete odkaz na konkrétní opatření, které vás zasáhlo.
 4. Vyplacení příspěvků
  Úřad informace od vás ověří a pošle vám příspěvek na účet.
 5. Kontrola
  Úřady práce budou kontrolovat oprávněnost žádostí průběžně i po skončení programu. Úmyslné zneužití příspěvku může být kvalifikováno jako trestný čin. Pokuty za případné porušení pracovněprávních předpisů pak může uložit Státní úřad inspekce práce.

Podpora nájmu

Rozhodné období: 1. 10. 2020–31. 12. 2020 

Příjem žádostí: 5. 2. 2021–8. 4. 2021

Stát vyplatí 50 % nájmu uzavřeným provozovnám, a to po dobu dalších třech měsíců. Tento nárok mají plošně veškeré uzavřené provozovny (restaurace, divadla, fitness centra atd.) a nově také provozovny, které sice zůstaly otevřené, ale zaznamenaly pokles tržeb alespoň o 50 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2019.

Žádat můžete zpětně, a to za říjen, listopad a prosinec 2020. 

Žádosti můžete podávat opět elektronicky, a to do 8. dubna 2021 prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus pro OSVČ, malé s.r.o. a dohodáře

Od února 2021 se výše podpory zvýšila na částku 1000 Kč denně a náleží všem poškozeným subjektům (jak v důsledku vládních opatření, tak samotné pandemie). Hlavním ukazatelem je pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií. Novinkou je také nárok na 500 Kč denně pro žadatele, kteří měli nařízenou karanténu nebo izolaci. 

Jaké jsou podmínky pro OSVČ a malé s.r.o.?

 • pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií (např. pro žádosti za březen 2021 bude žadatel porovnávat příjmy za únor 2021 s čtvrtletním průměrem v období od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019, případně v období od 1. 12. 2019 do 28. 2. 2020) 
 • účast na nemocenském pojištění 
 • z dotčené činnosti pochází převažující část příjmů
 • pro začínající podnikatele se srovnávací období posouvá až po zahájení jejich činnosti

A co dohodáři?

Jako dohodáři dosáhnete pouze na původní výši bonusu 500 Kč denně, pokud jste:

 • práci na DPP nebo DPČ vykonávali v období mezi červnem a zářím 2020,
 • alespoň 3 kalendářní měsíce jste v rámci této práce platili nemocenské pojištění 
 • nevykonávali zároveň jinou činnost, při které jste odváděli nemocenské pojištění

Jak postupovat?

Žádosti přijímá finanční správa, a to opět buď skrz datovou schránku nebo aplikaci Žádost o poskytnutí finančního bonusu. Můžete také využít e‑mail nebo žádost poslat poštou a možné je i podání na místně příslušném finančním úřadu. Splnění podmínek musíte doložit čestným prohlášením.

Alternativní dotační programy

Vedle programu Antivirus a kompenzačního bonusu vláda připravila také dva nové programy. Firmy si mohou vybrat, která kompenzace pro ně bude výhodnější. 

Covid – 2021

Rozhodné období: 11. 1. 2021–31. 3. 2021 

Příjem žádostí: 12. 4. 2021–31. 5. 2021

V programu Covid 2021 mohou podnikatelé žádat o 500 Kč za každého zaměstnance na den. Pokud mají pouze mezi 1–3 zaměstnanci, minimální dotace je 1500 Kč denně. Podobně jako u kompenzačního bonusu je potřeba prokázat pokles tržeb o 50 % ve srovnávacím období leden, únor 2021 proti stejnému období roku 2019. Kombinace je pak možná pouze s Antivirusem. 

Covid – nepokryté náklady 

Rozhodné období: leden – únor 2021

Příjem žádostí: v dubnu 2021 (zatím není vyhlášeno)

Záchytný program Covid – nepokryté náklady je určen pro firmy bez ohledu na konkrétní oblast působení či počet zaměstnanců. Žádat budou moci o 60 % nepokrytých fixních nákladů. Stejně jako u Covid – 2021 je třeba prokázat pokles tržeb o 50 %, a navíc že se podnikatel nachází za leden, únor 2021 ve ztrátě. Kombinace je možná s Antivirusem a dalšími sektorovými programy (např. Covid – kultura) 


Žádost o oba alternativní dotační programy půjde podat také prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu.

Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technlogiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

 • Autorská práva a duševní vlastnictví
 • IT právo & technologie
 • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou neprůstřelné
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X