Kompenzace vlády pro firmy a OSVČ (aktualizováno 13. 11. 2020)

 • Datum 13. 11. 2020

Vláda se stejně jako na jaře i při druhé vlně epidemie COVID-19 snaží zmírnit následky svých opatření kompenzacemi pro firmy a živnostníky. Jakou mají aktuální opatření finální podobu a jak se o ně hlásit? Vše pro vás bedlivě monitorujeme a informace budeme rovněž aktualizovat. Článek je nyní aktuální ke dni 13. 11. 2020.

ANTIVIRUS – Kdo má na kompenzaci nárok a v jaké výši?

V říjnu vláda schválila zavedení režimu Antivirus Plus. Dále došlo k prodloužení doby uznatelnosti výdajů pro režim A i B do 31. 12. 2020.

Režim Antivirus Plus

V případě uzavření provozu stát zaměstnavateli uhradí 100 % mzdových nákladů, maximálně však 50 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnance.

Režim A

Dojde-li k nařízení karantény, stát zaměstnavateli uhradí 80 % mzdových nákladů, maximálně však 39 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnance.

Režim B

Pokud zaměstnanci nemohou pracovat v důsledku ekonomických potíží zaměstnavatele z důvodu hospodářských dopadů pandemie, stát zaměstnavateli uhradí 60 % mzdových nákladů, maximálně však 29 000 Kč vč. odvodů, na jednoho zaměstnance.

ANTIVIRUS – Kde a kdy o příspěvek žádat?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce. Podávat žádosti je možné po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek zaměstnavatel žádat (za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat v listopadu).

Jaký bude postup?

 1. Uzavření dohody s Úřadem práce
  Skrz speciální aplikaci na webu ÚP požádáte o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku. K podání žádosti musíte mít datovou schránka nebo kvalifikovaný podpis, a doklad o vlastnictví bankovního účtu, kam chcete podporu zaslat. Dohodu vám Úřad práce zašle zpět a tím je uzavřena.
 2. Vyúčtování mezd
  Vyúčtujete mzdy, resp. náhrady za předchozí měsíc – uhradíte veškeré odvody a v řádném termínu vyplatíte peníze zaměstnancům.
 3. Čestné prohlášení
  V čestném prohlášení uvedete v aplikaci ÚP konkrétní zaměstnance včetně RČ, vyplacených náhrad včetně odvodů a zdůvodnění konkrétních překážek. Tyto mzdy nesmí být kryty jinými prostředky z veřejných rozpočtů, např. dotacemi. Tím je zároveň vyloučeno poskytnutí příspěvku na náhradu platu ve veřejném sektoru. Pokud jste činnosti museli omezit kvůli krizovým opatřením, uvedete odkaz na konkrétní opatření, které vás zasáhlo.
 4. Vyplacení příspěvků
  Úřad informace od vás ověří a pošle vám příspěvek na účet.
 5. Kontrola
  Úřady práce budou kontrolovat oprávněnost žádostí průběžně i po skončení programu. Úmyslné zneužití příspěvku může být kvalifikováno jako trestný čin. Pokuty za případné porušení pracovněprávních předpisů pak může uložit Státní úřad inspekce práce.

Odklad daní

Vláda podnikatelům přímo zasaženým opatřeními odloží veškeré úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně.

Jak postupovat?

Zašlete žádost příslušnému finančnímu úřadu. A to do 31. prosince 2020, ideálně opět elektronicky – buď skrz datovou schránku nebo aplikaci Elektronické podání pro finanční správu. Můžete také využít e‑mail nebo žádost poslat poštou. Nezapomeňte na všechny relevantní podklady – například porovnání tržeb s předchozím obdobím, prokázání výpadku výroby pro překážky na straně dodavatele, či seznam stornovaných zájezdů a akcí apod.

Zahrňte také informaci, jak vysoké splátky a v jakých lhůtách budete moct uhradit. 

Tento odklad se týká automaticky pouze oborů plošně uzavřených v souvislosti s epidemií (např. provozování restaurací, pořádání kongresů a vzdělávacích akcí, provozování společenských klubů a diskoték, pořádání svatebních oslav apod.). Ostatní podnikatelé, kteří mají kvůli opatřením potíže při úhradě daně ale mohou o odklad platby daně zažádat individuálně.

Podpora nájmu

Stát vyplatí 50 % nájmu uzavřeným provozovnám, a to po dobu tří měsíců. Tento nárok mají plošně veškeré uzavřené provozovny (restaurace, divadla, fitness centra atd.). 

Žádat můžete zpětně, a to za červenec, srpen a září 2020. Na rozdíl od jara se na tomto typu podpory nemusí podílet i pronajímatel. 

Žádosti můžete podávat opět elektronicky, a to do 21. ledna 2021 prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus pro OSVČ, malé s.r.o. a dohodáře

Oproti jaru podzimní verze kompenzačního bonusu dost omezená. Podpora je sice opět 500 Kč denně (maximálně 48 dní v období od 5. října do 21. listopadu 2020), ale dosáhnou na ni tentokrát pouze ti, kteří mají zakázanou činnost. Na jaře přitom stačilo snížení poptávky. 

Jaké jsou podmínky pro OSVČ a malé s.r.o.?

 • podnikáte převážně v přímo zakázaných či omezených oblastech ekonomiky nebo jste z 80 % navázáni na přímo zavřené oblasti (např. vztah restaurace – dodavatel surovin, či posilovna – fitness trenér)
 • tato činnost je pro vás v období od června do září 2020 dominantním zdrojem obživy 
 • byli jste aktivní OSVČ ke dni 5. 10. 2020, nebo měli přerušenou činnost po 12. 3. 2020

A co dohodáři?

Na podporu máte nárok, pokud jste

 •  práci na DPP nebo DPČ vykonávali v období mezi červnem a zářím 2020,
 •  alespoň 3 kalendářní měsíce jste v rámci této práce platili nemocenské pojištění 
 • nevykonávali zároveň jinou činnost, při které jste odváděli nemocenské pojištění

Jak postupovat?

Žádosti přijímá finanční správa, a to do ledna 2021, opět buď skrz datovou schránku nebo aplikaci Elektronické podání pro finanční správu. Můžete také využít e‑mail nebo žádost poslat poštou. Splnění podmínek musíte doložit čestným prohlášením.


V případě zájmu o další informace v souvislosti s čerpáním státních podpor nás neváhejte kontaktovat, rádi pomůžeme.


Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technlogiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

 • Autorská práva a duševní vlastnictví
 • IT právo & technologie
 • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou neprůstřelné
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X