Nejčastější chyby, kterých se podnikatelé dopouštějí v souvislosti s ochranou jejich duševního vlastnictví

  • Datum 28. 2. 2022

Duševní vlastnictví je široký pojem, který zahrnuje veškerý majetek nehmotné povahy, jež je výsledkem lidské tvůrčí činnosti. Představit si pod touto složitou definicí můžete hlavně know-how, patenty, licence, ochranné známky, ale také třeba práva k webu a další autorská práva. Duševní vlastnictví často představuje to nejcennější, co firma má, a proto je důležité myslet na jeho ochranu. Protože přijít o něj by se vám nemuselo vůbec vyplatit.

Ochranná známka není jen logo

K tomu, aby vaše konkurence nemohla užívat vaše logo či název, vám nejlépe pomůže ochranná známka. Díky ochranné známce získáváte unikátní možnost užívat příslušné označení na konkrétním trhu. Jako ochrannou známku nemusíte registrovat například jen název společnosti, výrobku nebo logo, ale můžete si registrovat třeba i znělku nebo konkrétní barvu. 

Neoprávněné používání symbolů ® a ™ 

Symbol ® (registrovaná ochranná známka) či (trademark – ochranná známka) můžete používat pouze, pokud máte svoji ochrannou známku úspěšně registrovanou. Můžete tak dát bez ostychu vaší konkurenci jasně najevo, že máte dané označení chráněno. Bez registrace ochranné známky užívat tyto symboly nemůžete, neboť se jedná o nekalou praktiku klamání spotřebitele. 

Nezapomínejte na vaše znalosti a zkušenosti

Běžně nedostupné znalosti nebo zkušenosti jsou vaším know-how, které byste si jako podnikatelé měli také chránit. K tomu, aby jej například vaši dodavatelé nebo (bývalí) spolupracovníci nevyzradili, je potřeba s nimi uzavřít tzv. dohodu o mlčenlivosti (NDA). V této dohodě je možné vymezit určité utajované skutečnosti, o kterých je druhá strana povinna zachovávat mlčenlivost. Mezi ty byste měli zařadit i osobní údaje, třeba i proto, abyste si ochránili databázi klientů. Za porušení mlčenlivosti si můžete sjednat pokuty. 

Registrace OZ vás chrání daleko víc, než si myslíte

Cílení na klíčová slova (např. právě názvy cizích značek) v PPC reklamě je v praxi oblíbenou marketingovou praktikou firem. Konkurent, který míří na slova typická pro cizí značku nebo produkt, z toho logicky těží, protože přitáhne publikum směřující původně jinam. Ale pozor. Jedná se o nekalou soutěž, proti které se můžete velmi účinně bránit. 

Pro některé OZ platí výjimky

Ochranné známky se registrují pro určité výrobky a služby. Některé společnosti si však svým dlouhodobým a úspěšným působením na trhu vybudovaly dobré jméno (např. Coca Cola). To znamená, že i když nemají své označení registrované pro veškeré výrobky a služby na trhu, jejich dobré jméno a veřejná známost jsou natolik silné, že převáží samotnou registraci. Ochranná známka s dobrým jménem tak vlastně chrání dané označení napříč celým spektrem výrobků a služeb. 

Nepodceňujte smlouvy se svými zaměstnanci nebo freelancery

Díky důslednému vymezení náplně práce v pracovní smlouvě můžete například logo vytvořené vaším zaměstnancem snadno licencovat svým klientům. Pokud by totiž daný zaměstnanec neměl v náplni práce právě tvorbu grafiky, neuplatní se automaticky bez dalšího domněnka zaměstnaneckého díla a jako zaměstnavatelé byste k příslušnému logu neměli práva a nemohli tak udělovat svým klientům licenci k jeho používání. Obdobně to platí i pro externí spolupráce, například s grafiky, kde by na práva k vlastnictví, užívání nebo úpravu loga měla pamatovat licenční smlouva. Autorská práva byste si také měli vyřešit i v případě, že jste si sami nebo společně s dalšími zakladateli vyvinuli produkt přímo pro svoji společnost. Případného investora to bude určitě zajímat. 

Za průmyslový vzorem se skrývá mnohem víc

Průmyslový vzor chrání vzhled (design) výrobku. Průmyslovým vzorem si můžete chránit téměř každý průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět. Díky němu si tak ochráníte například určitý tvar, strukturu nebo materiál svého výrobku. Zajímavostí je, že průmyslovým vzorem je možné chránit také webdesign. 

Pozor na fotky z fotobank

Při používání fotografií z fotobank podstupujete riziko, že ten, kdo nahrál danou fotografii nemusí být jejím skutečným autorem a vy se tedy jejich používáním dopouštíte porušování práv duševního vlastnictví. Kromě toho dále hrozí že se na fotografii nachází jiný objekt chráněný například autorskými právy. Odpovědnost za užití takové fotografie ovšem nesete vy, jakožto provozovatel daného webu či platformy. 

I zapomnětlivci mají ještě šanci

Pokud se vám náhodou stalo, že jste v začátcích svého podnikání zapomněli registrovat doménové jméno, nezoufejte. Přestože zde platí zásada “kdo dřív přijde, ten dřív bere”, stále je možné v rámci tzv. doménového sporu uplatňovat převod daného doménového jména z jejího současného vlastníka na vás. 

Udělejte si ve svém majetku pořádek

Pokud patříte k podnikatelům, kteří právní ochranu svého duševního vlastnictví až zas tak neřeší nebo si nejsou jistí, zda se svým nehmotným majetkem správně nakládají, doporučujeme vám udělat si audit, tzv. IP SCAN, který vám případné nesrovnalosti odhalí a doporučí vám, co a jak byste si měli chránit nebo jakou strategii ochrany byste do budoucna měli zvolit. EU navíc letos na tyto audity přispívá, máte tak možnost ušetřit 90 % vynaložených nákladů. Po získání grantu vás tak IP SCAN vyjde jen na 90 EUR. Tuto službu mohou ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví poskytovat pouze akreditované osoby. My v eLegal jsme rádi, že naše advokátky Karolína Kropíková a Alžběta Kokešová jsou mezi nimi. Karolína nebo Alžběta se s vámi rády (online nebo offline) sejdou a proberou s vámi do detailů vaše know-how, branding, interní procesy a další záležitosti. Poté zpracují analýzu ve formě závěrečné zprávy, kterou zašlou na kontrolu Úřadu průmyslového vlastnictví, který ji zkontroluje a ověří její kvalitu.

Ať už jste začínající podnikatel nebo už máte rozjetý svůj business, vždy je dobré mít na paměti, že to, co nejde vidět, má ve firmě většinou tu největší hodnotu. Nechte tyto starosti na nás. Protože prevence je jednodušší (a levnější) než případný spor. A kdybyste si chtěli své znalosti z této oblasti otestovat, připravili jsme pro vás právní test, který vám během 5 minut ukáže, jak jste na tom. Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technologiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X