Novela občanského zákoníku přinesla změny také pro digitální obsah

  • Datum 15. 2. 2023
9 minut čtení

Novela občanského zákoníku nepřinesla změny jen pro e‑shopylicenční odměny, ale zaměřila se také na digitální obsah. V tomto článku vám srozumitelně popíšeme, jaké změny se digitálního obsahu týkají a také se dozvíte podrobnější informace o novém smluvním typu – smlouvě o poskytování digitálního obsahu, který tato novela zavedla.

O smlouvě o poskytování digitálního obsahu jsme psali poprvé koncem roku 2022 v tomto článku. Ve zkratce se jedná o smlouvu mezi poskytovatelem a uživatelem digitálního obsahu. V té se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah k jeho potřebě a uživatel se zavazuje za poskytnutí tohoto obsahu zaplatit poskytovateli odměnu. 

Koho se právní úprava týká

Změny, které novela přináší se dotknou především:

  • Vývojářů
  • Poskytovatelů software a SaaS (Software as a Service)
  • Digitálních cloudových úložišť
  • Sociálních sítí
  • Streamovacích služeb
  • E-shopů s hrami, e‑knihami apod. 

Pokud tedy váš byznys spadá pod jednu z výše uvedených skupin, měli byste rozhodně pokračovat dál ve čtení. Podle nových pravidel byste si totiž měli (podobně jako nedávno e‑shopy) upravit své obchodní podmínky a dost možná i fungování svých business modelů a procesů. Ale pozor, tentokrát se pravidla netýkají pouze spotřebitelů, protože část nových ustanovení se použije i v B2B vztazích.

Co je digitální obsah a co digitální služba?

Pod digitálním obsahem si můžete představit například nejrůznější software, videa, hudbu, hry či e‑knihy. Nová úprava však zdaleka není jen o nich. Týká se také digitálních služeb, tedy takových služeb, které umožňují vytvářet, zpracovávat či uchovávat data v digitální podobě, nebo k nim přistupovat, sdílet je nebo s nimi jakkoliv jinak interagovat. Digitální službu tak poskytuje třeba provozovatel sociální sítě. 

Na co si dát pozor

Pokud tedy poskytujete nebo vytváříte digitální obsah či službu, připravili jsme si pro vás shrnutí těch nejzásadnějších novinek, kterým byste měli věnovat (nejen) v rámci svých obchodních podmínek pozornost. 

Zpřístupnění obsahu

Podle zákona musíte digitální obsah zpřístupnit uživateli bez zbytečného odkladu. Co ale tato kouzelná právnická fráze znamená v praxi? Pokud například na Google Play nabízíte svou aplikaci, je zřejmé, že to bude v podstatě okamžitě po stažení. Přejete si digitální obsah zpřístupnit později? Váš uživatel s tím musí souhlasit. 

Aktualizace a změny digitálního obsahu

Známe to všichni – stáhneme si novou aplikaci, zvykneme si na její prostředí a funkce, když v tom její poskytovatel přichází s novým updatem. Ne vždycky z něj ale máme radost. Pro vás jako poskytovatele je ale určitá volnost v poskytování aktualizací a měnění aplikace nezbytná. Zákon nově rozlišuje mezi třemi druhy aktualizací:

1. Nezbytné aktualizace

Jsou takové aktualizace, které zajišťují bezproblémový chod software (bezpečnostní záplaty či bugfixy). Pokud tyto aktualizace nebudete poskytovat, má uživatel právo uplatnit práva z vadného plnění (odstranění vady, sleva nebo dokonce odstoupení od smlouvy). Uživatel ale musí aktualizace provést, protože pokud tak neučiní, nemá na práva z vadného plnění v souvislosti s vadami způsobenými neaktualizací nárok. Nechcete poskytovat uživatelům nezbytné aktualizace? To samozřejmě můžete, nicméně uživatel s tím musí výslovně souhlasit (B2C), případně to musíte uvést alespoň v obchodních podmínkách (B2B). 

2. Ujednané aktualizace

K ujednaným aktualizacím se zavazujete v rámci smlouvy a jste povinni je uživatelům poskytnout. V případě, že aktualizace poskytovat nebudete, má opět uživatel možnost uplatnit práva z vadného plnění. 

3. „Změnové“ aktualizace 

Tyto aktualizace významně mění stěžejní prvky příslušného digitálního obsahu. Uživatelům tak mohou přinášet nové funkcionality (upgrade), ale zároveň jim je mohou i brát (downgrade). Může jít například o změnu algoritmů, přidání nového druhu obsahu na VOD (Video on Demand) platformu či přechod softwaru z offline do online podoby. Takové změny ale mohou být pro mnohé uživatele i negativní. Z toho důvodu je důležité uživatele o změnách transparentně informovat (jak v obchodních podmínkách, tak v rámci notifikace) a umožnit jim smluvní závazek v případě negativních změn také vypovědět. Možné změny by měly být vždy předem aspoň obecně popsány a odůvodněny v podmínkách. 

Odstoupení od smlouvy

Uplatňuje se obecná právní úprava o odstoupení. To znamená, že spotřebitelé mají právo ve lhůtě 14 dnů od smlouvy odstoupit. V praxi to ale mnohdy nedává smysl. Například pokud prodáváte hry, určitě nechcete, aby si je spotřebitelé stáhli, nainstalovali a zahráli a následně vám je vrátili. Z toho důvodu určitě doporučujeme, abyste v těchto případech v obchodních podmínkách i v samotném objednávkovém procesu možnost odstoupení ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu vyloučili

Přenositelnost dat

Velkou výzvou pro poskytovatele bude nepochybně také povinnost předávat obsah, který uživatelé do software nahrávají. Až dosud totiž tato povinnost platila pouze pro osobní údaje, ale nyní jde o (téměř) veškerý obsah. Může se jednat o dokumenty nahrané na cloudovém úložišti, fotky nebo i záznamy chatů. 

Pokud tedy uživatel odstoupí od smlouvy, máte povinnost vydat mu zdarma jeho data ve strojově čitelném formátu. Požadavku uživatele však nemusíte vyhovět pokud by byl například obsah bez vašeho software úplně nepoužitelný (např. skiny ve hře) nebo se týkal dat související s činností uživatele v příslušném software (např. statistika času stráveného editováním fotografií v aplikaci). 

Od kdy změny platí?

Pro B2B vztahy se nová pravidla uplatňují až na smlouvy uzavřené od 6. 1. 2023. Naopak ve vztahu ke koncovým spotřebitelům se tato pravidla uplatňují i na dříve uzavřené smlouvy.

Výčet uvedených změn určitě není vyčerpávající. Pokud se vás tedy nová právní úprava digitálního obsahu a služeb týká, objednejte si rovnou Právní revizi podmínek užívání aplikace nebo služby nebo se nám ozvěte a společně probereme řešení na míru vašim potřebám.Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technologiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Marketingové právo

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X