Nový rok přináší zásadní změny v ochranných známkách

  • Datum 17. 12. 2018

Nové typy ochranných známek, jednodušší registrace, ale taky nutnost si hlídat, aby někdo nezapsal něco, co už je vaše. To jsou hlavní změny, které přináší novela zákona o ochranných známkách, která začne platit 1. ledna 2019.

Nové typy ochranných známek

Od ledna si můžete nechat zapsat tzv. netradiční ochranné známky, například zvukové, pohybové nebo holografické. To doteď šlo pouze na evropské úrovni. Ochranná známka EU je sice samozřejmě platná i v ČR, ale je o poznání dražší, cesta k ní může být komplikovanější a rešerše již existujících známek zabrat mnohem více času.

Přihlásit půjde jakoukoliv ochrannou známku, která jde v rejstříku vyjádřit jasným, přesným, srozumitelným a trvanlivým způsobem. Odpadá tedy limitující požadavek současného zákona na grafické vyjádření ochranné známky. Zvukové ochranné známky už tedy nemusí být pouze formou notového zápisu, ale například ve formátu mp3, multimediální nebo holografické známky zapíšete třeba ve formátu mp4.

A co třeba chuť nebo vůně? S těmi bude i nadále potíž. Problém je s jasným rozpoznáním chutě nebo vůně veřejným orgánem nebo i veřejností. Každá osoba totiž toto vnímá jinak. Historicky jedinou čichovou ochrannou známkou na úrovni EU byla vůně čerstvě posekané trávy u tenisových míčků a ta už vypršela. Aktuálně tedy není zaregistrovaná žádná chuť ani vůně.

Všechny nové typy ochranných známek můžete najít v Příloze č. 1 novely zákona o ochranných známkách.

Ochranné známky jako garance kvality

Naprostou novinku jsou tzv. certifikační známky. Ty by měly být „ověřovatelem a garantem kvality“ výrobků nebo služeb, které označují. Novela uvádí pouze příklady toho, co by mohla certifikační známka ověřovat – materiál, způsob výroby, kvalitu, přesnost. V praxi tak bude moci certifikační známka pravděpodobně odlišovat výrobky podle jakéhokoliv objektivní, zaznamenatelné vlastnosti. Tento druh ochranných známek by tedy mohl do ČR přinést nový způsob certifikování výrobků a služeb – produkty s tímto označením mohou u zákazníků stoupnout na oblibě. 

Kdo může být vlastníkem takovéto ochranné známky? Novela pouze uvádí, že to může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má způsobilost k certifikaci daných výrobků nebo služeb a nevykonává podnikatelskou činnost, která zahrnuje dodání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. Česky: nebude možné certifikovat své „vlastní“ výrobky nebo služby. Abyste mohli certifikovat určité výrobky nebo služby, budete zřejmě muset získat oprávnění u veřejnoprávní certifikační autority, která posoudí vaši odbornost.

Svou ochrannou známku si budete muset hlídat

Sledujete, jestli se někdo nesnaží přihlásit ochrannou známku, kterou už vlastníte vy? Od Nového roku byste měli. Novela totiž přesouvá více odpovědnosti na majitele ochranných známek. ÚPV už od příštího roku nebude zkoumat dvě velmi důležité oblasti:

a) dobrou víru při podání přihlášky; a

b) shodnost se starší ochrannou známkou, která je přihlášena pro shodné třídy výrobků nebo služeb.

V praxi to znamená, že bude na vás, abyste si vše pohlídali a v případě, že někdo zasahuje do vašich práv, vznesli námitky. Máte to na to 3 měsíce od zveřejnění přihlášky, která vám připadá podobná jako vaše ochranná známka. Námitky musíte řádně odůvodnit a podložit důkazy, aby je mohl ÚPV přezkoumat. Můžete být také vyzvání, abyste prokázali, že ochrannou známku skutečně používáte.

→ Chcete mít jistotu, že vám případný „cizopasník“ neuteče a vaše ochranná známka zůstane jenom vaše? Ozvěte se nám, zajistíme pro vás spolehlivý monitoring ochranných známek a kdyby došlo na věc, podáme za vás námitky se všemi náležitostmi ←

Absence přezkumu dobré víry zase může do praxe přinést spory se spekulanty s ochrannými známkami, kteří by registrovali ochranné známky jen kvůli budoucímu prodeji někomu jinému. Takovými případy se bude ÚPV zabývat až na základě podnětu. 

Rychlejší zápis 

Tyto změny by zároveň měly ÚPV odbřemenit a zápis ochranné známky by tak měl být výrazně rychlejší. Momentálně trvá registrace ochranné známky necelé 4 měsíce.

Další dobrou zprávou je, že ÚPV začne nově posílat upozornění na vypršení platnosti vaší ochranné známky, a to 6 měsíců předem. 

Potřebujete pomoc s registrací ochranné známky? Nechte to na nás.

Štítky

Autor článku

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. Jeho články vám dají praktický vhled a konkrétní rady. 

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X