Podnikání

Podnikáním v zásadě označujeme soustavnou činnost fyzické nebo právnické osoby, jejímž základním účelem je dosahování zisku.

Podnikat lze několika způsoby. Jednotlivci často preferují formu podnikání tzv. na živnosťák (často označovanou i jako podnikání na IČO či coby OSVČ), kdy k podnikatelskému startu si stačí zřídit živnostenské oprávnění.

Výkon některých povolání, která se označují jako tzv. svobodná, je i bez živnostenského oprávnění podnikáním, např. my advokáti jsme podnikateli podle zákona o advokacii. To samé platí například pro lékaře, kteří dosahují své obživy provozováním lékařské praxe.

Jednou z nejběžnějších forem podnikání je však podnikání prostřednictvím obchodních společností, nejčastěji skrze společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Start s touto podnikatelskou formou vás přijde na o něco více peněz a času než pořízení živnosťáku, nicméně pokud máte větší a dlouhodobější podnikatelské plány, mohla by to pro vás být ta správná cesta. Nevíte? Přijďte za námi, poradíme vám.

Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

Petr Leták

Petr získal své zkušenosti v advokátních kancelářích zaměřující se hlavně na obchodní právo, patenty a užitné vzoryimplementaci GDPR do českých, ale i nadnárodních společností. 

Petrovou specializací v posledních letech je však právo trestní a vše okolo práva dopravního. Jeho přehled a zkušenosti v oblasti správních řízení a řešení dopravních přestupků využívají ročně stovky klientů po celé republice. Petr také zastupuje klienty před soudy, nejčastěji v občanskoprávních a obchodních sporech.

O víkendu Petra najdete zásadně na kole, je totiž pyšným majitelem enduro bike. 

 

 

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Pracovní právo
  • Smlouvy a dokumenty

Odpovědi na podobné dotazy se dozvíte na našich školeních

Další zodpovězené dotazy v kategorii Slovník pojmů


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X