Používáte při vývoji software open source? Přečtěte si, na co si dát pozor

  • Datum 11. 6. 2021
7 minut čtení

Použít open source při psaní zdrojového kódu není nic neobvyklého. Ne všichni si ale uvědomují právní úskalí, která jsou s tím spojená. Než začnete používat open source, přečtěte si tento článek, abyste se vyvarovali průšvihům.

Open source a free software – jaký je mezi nimi rozdíl?

Někdy se oba tyto modely spojují do jednoho a software se pak označuje jako “free and open source“. Ale pozor ne každý open source je free ve smyslu free softwaru. Jaký je v nich rozdíl?

Free software bývá často vnímán jako bezplatný software, ale není to tak. „Free“ v tomto případě směřuje ke svobodě spojené s jeho užíváním. Free software můžete zcela svobodně užívat, a to i ke komerčním účelům. Můžete zkoumat jeho funkcionality, software vylepšovat a přizpůsobit si ho svým potřebám. Jinými slovy není problém jakkoliv zasahovat do jeho zdrojového kódu a výsledný software pak poskytovat dalším uživatelům. 

Open source software neboli software s otevřeným zdrojovým kódem je vlastně opak proprietárního softwaru. To znamená, že zdrojový kód je zpřístupněn uživateli spolu se samotným softwarem. 

Co je však pro obě kategorie klíčové, je zejména povědomí o tom, jaký typ licence se k nim váže. A právě toto je potřeba si velmi dobře pohlídat. Licencí existují stovky, pojďme se podívat na ty nejčastější.

Druhy licencí

GNU GPL – General Public License (již několik verzí) – jde o tzv. copyleftovou licenci, což znamená, že pod touto licencí nelze omezit práva a svobody při jejím dalším šíření. Z povahy věci tak nemůže být součástí proprietárního softwaru. V případě porušení této licence uživatel pozbývá práva, která mu z licence plynou. 

GNU LGPL – Lesser General Public License – jde o nižší úroveň licence GPL vytvořená hlavně pro softwarové knihovny, která umožňuje využití takové knihovny k dalšímu odkazování (linkování) bez požadavku další distribuce pod stejnou či podobnou licencí.

BSD – Berkeley Software Distribution – jde o tzv. permisivní licenci, která nepožaduje zachování stejné licence. Takový software lze tedy použít i jako součást proprietárního softwaru, je však vyžadováno uvedení autora a ustanovení o podmínkách a vyloučení odpovědnosti autora za případné vady.

MIT – Massachusetts Institute of Technology – jde o obdobnou licenci jako je BSD, tedy je vyžadováno uvedení autora a ustanovení o podmínkách a vyloučení odpovědnosti autora v souladu s licencí.

Mezi podmínky typické pro open source software dále patří i zákaz diskriminace skupin a garance stejných pravidel všem pro různé způsoby užití.

Open source jako součást software na míru – jde to vůbec?

Jak už bylo řečeno, licence vašeho software nemůže jít nad rámec toho, co vám dovolují podmínky využitých open source prvků. Nemůžete tak například poskytnout výhradní licenci svému klientovi, pro kterého software s použitím open source kódů vyvíjíte, jelikož to odporuje vlastní povaze takého softwaru.

Už se stalo? Co teď s tím? Dokud software veřejně nezpřístupníte, je vhodné část kódu podléhající takové licenci odstranit a nahradit svým či jiným kódem, který vámi zamýšlené nakládání umožňuje.

Co reálně hrozí, když porušíte licenční podmínky open source? 

To, že je porušování práv k duševnímu vlastnictví protiprávní jednání, asi nemusím dlouze rozebírat. Porušování licenčních podmínek open source přitom patří k nejčastějším právním přešlapům, kterých se vývojáří dopouštějí

Nesprávným využím open source software se vystavujete riziku, že budete muset hradit škodu, případně i ušlý zisk autorovi software. S případnými nároky se na vás ale můžou obrátit i uživatelé vašeho softwaru. Za zmínku stojí i možné dopady na vaši reputaci. 

Vždy proto pečlivě prostudujte licenční podmínky free nebo open source software, který máte v úmyslu využít jinak, než pro čistě osobní účely, a vše důsledně zohledněte ve smlouvách. Pokud byste měli v této oblasti jakoukoliv nejistotu, stačí říct, rádi vám se vším pomůžeme. 


(Nejen) využíváním open source software pro komerční účely se budeme blíž zabývat na workshopu Právo pro vývojáře: debugujte svoje smlouvy, kde vás na konkrétních příkladech provedeme nejčastějšími právními chybami, kterých se vývojáři dopouštějí.

Štítky

Autor článku

Martina má pod palcem IT právo, nemálokdy se ale vrhá i do článků, které radí start-upům a zkušeným podnikatelům.

Specializace:

  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Smlouvy a dokumenty

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X