Překvapivá změna obchodních podmínek

  • Datum 9. 11. 2021
8 minut čtení

Před několika dny byl e‑commerce svět překvapen tím, že poskytovatel platební brány The Pay změnil své obchodní podmínky a k poplatku za provedené transakce přidal i paušální měsíční poplatek bez ohledu na provedený obrat. Platit za platební bránu tak musí i ti, kdo ji ve skutečnosti vůbec nevyužívají.

Po vlně nevole e‑shopařů se poskytovatel platební brány nakonec rozhodl umožnit jeho zákazníkům bezplatně ukončit smlouvu. Pokud tedy uživatelé této platební brány ukončí své smlouvy u The Pay do 30. listopadu, nemusí platit poplatky za užívání platební brány ani smluvní pokutu.

Případ ale vyvolal celou řadu právních otázek. Pojďme se podívat na ty nejčastější problémy, které jsme v souvislosti s celou kauzou zaznamenali. Protože se případ týkal podnikatelů, v tomto článku nebudeme řešit specifika týkající se spotřebitelských práv. 

Co jsou obchodní podmínky a co v nich (ne)má být?

Obchodní podmínky doporučujeme použít v případě, kdy uzavíráte velký počet smluv s více méně stejným obsahem nebo si chcete zjednodušit proces se zákazníky. 

Použití obchodních podmínek ale neznamená, že byste se všemi museli uzavírat na chlup stejné smlouvy. Pokud si přejete cokoliv sjednat odlišně, stačí to napsat do krátké, třeba i jednostránkové, smlouvy. V takovém případě mají přednost pravidla sjednaná v takové smlouvě.

Výhodou obchodních podmínek je, že neuzavíráte dlouhé smlouvy se zákazníky a pokud si podmínky dobře nastavíte, můžete je i jednostranně měnit.

Do obchodních podmínek byste ale neměli dávat překvapivé povinnosti, které druhá strana nemohla rozumně očekávat. Pokud si tedy chcete domluvit nějaká neobvyklá pravidla nebo přísné smluvní pokuty, tuto část nechte v samotné smlouvě.

Druhou stranu s obchodními podmínkami musíte seznámit

Druhá strana musí mít možnost se s podmínkami seznámit, aby věděla, čím se vůbec smlouva řídí. Nejlepší cestou je obchodní podmínky k podepisované smlouvě rovnou přiložit, aby v případě sporu bylo jasné, že druhá strana opravdu musela podmínky číst. 

Pokud uzavíráte smlouvy elektronicky, vystačíte si i s funkčním odkazem na znění obchodních podmínek. Pokud byste však jen uvedli podmínky do zápatí faktury, nestačilo by to k tomu, aby platily a strany se jimi museli řídit.

Důležité je i prokázat, že se s podmínkami druhá strana opravdu měla možnost seznámit a souhlasila s nimi.

Je možné jednostranně změnit obchodní podmínky?

Ano, možné to je, za splnění tří podmínek. 

Za prvé musí jít o obchodní podmínky, které používáte pro uzavírání smluv s větším počtem partnerů. Tento vyšší počet není v zákoně definován, ale pokud máte vyšší desítky zákazníků, mělo by to být v pořádku. 

Za druhé je nutné si právo na jednostrannou změnu podmínek vyhradit právě v obchodních podmínkách už při uzavírání smlouvy. Bez splnění těchto dvou podmínek není jednostranná změna podmínek možná.

Pro splnění poslední podmínky musíte změnu oznámit zákazníkům a dát jim přiměřenou dobu na to, aby ukončili své smlouvy, pokud se změnou nesouhlasí. Pokud smlouvu neukončí, budou se nové podmínky vztahovat i na ně. 

Změna podmínek pak nemusí spočívat jen ve změně už zavedených pravidel, ale můžete touto cestou přiměřeně přidat i nové povinnosti nebo práva. 

Kde se může stát chyba?

V konkrétním případě poskytovatele platební brány The Pay byl problém právě v tom, že obchodní podmínky i informace o jejich změně nezaslal poskytovatel platební brány zákazníkům e‑mailem, aby měl 100% jistotu, že se k nim novinky dostanou a zákazníci tak budou mít dostatek času smlouvu případně ukončit.

Velké množství klientů si totiž zdarma zřídilo účet, odsouhlasilo obchodní podmínky a pak si třeba vybralo jinou platební bránu. A proto neměli vůbec důvod se do administrace této platební brány přihlašovat. O tom, že je potřeba vypovědět smlouvu, se tedy vůbec nedozvěděli.

Na co tedy pamatovat?

Pokud obchodní podmínky obsahují ujednání, že prodejce nebo poskytovatel služeb může podmínky a třeba i ceníky upravovat, má na to obecně právo. Je ale důležité, aby se zákazníci o změně podmínek a případně i ceníků dozvěděli a měli možnost smlouvu ukončit. A jak jsme psali už výše, nesmí jít o překvapivé nebo nepřiměřené ujednání.

Otázkou v konkrétním případě zůstává, jestli je právě třeba oznámení v administraci účtu dostatečné, nebo ne. Pokud se podobný případ dostane k soudu, ten zvažuje, jestli je takové zveřejnění obchodních podmínek opravdu dostatečné a není třeba v rozporu s dobrými mravy. I zákazník v B2B vztahu musí mít možnost se s obchodními podmínkami jednoduše seznámit.

Soud dále posuzuje, jestli je právě třeba zavedení paušálního měsíčního poplatku tzv. překvapivým ujednáním, se kterým zákazník nemohl počítat. Soud si přitom dělá přehled, jakým způsobem má poplatky nastavené konkurence. Zajímá ho i to, jakým způsobem je produkt nebo služba propagována – pokud poskytovatel používal komunikační linku, že jde o služby bez měsíčních poplatků, pak pravděpodobně o překvapivé ujednání jde. Soud tedy vždy zvažuje všechny objektivní i subjektivní okolnosti, jestli zákazníci mohli očekávat, že bude produkt zpoplatněn dalším poplatkem, nebo ne.

A co dělat, pokud jsem zákazníkem The Pay, ale službu vůbec nevyužívám?

The Pay dali po vlně nevole zákazníkům, kteří se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, možnost ukončit smlouvu do 30. listopadu 2021. Pokud tedy napíšete e‑mail na podpora@thepay.cz, ukončí poskytování služeb bezplatně a nebudete muset platit ani poplatky ani smluvní pokutu.

Štítky

Autor článku

Karolína píše nejčastěji rady a tipy pro začínající i zkušenené podnikatele. Díky svým zkušenostem z oblasti obchodního práva a zálibě v psaní textů dokáže každý článek napsat srozumitelně tak, abyste se ve svých povinnostech dokázali orientovat a stále byli v obraze.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • Korporátní & obchodní právo, M&A

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X