Proč nepodcenit podmínky užívání aplikace

  • Datum 20. 4. 2020
5 minut čtení

Aktuální doba jednoznačně podporuje přesun obchodních aktivit do světa onlinu a přináší s sebou vznik nejrůznějších aplikací. Na co nezapomenout z právního pohledu?

1. Když si necháváte aplikaci připravit od dodavatele

Že není radno podceňovat smlouvu o dílo včetně odladěných licenčních podmínek a případně také servisní smlouvu, která bude zajišťovat provoz aplikace, asi nemusíme dlouze rozebírat. Toto si většina firem uvědomuje a na tento typ smluv se naštěstí moc často nezapomíná. 

Na Podmínky užívání (Terms & Conditions nebo také Obchodní podmínky) se sice také zapomíná málokdy, často se ale setkáváme s tím, že neobsahují všechny právní náležitosti, nebo v nich provozovatel aplikace opomene věci, které se zdají na první pohled nepodstatné, ale v budoucnu přinesou nemalé komplikace. 

Nezapomeňte určitě popsat vzájemný vztah, který vzniká mezi poskytovatelem a uživatelem aplikace, a také vymezit moment, kdy se tak stane a podmínky se stanou závaznými pro obě strany. To pro případ, že by později došlo ke sporům ohledně jejich dodržování. 

2. Když vyvíjíte komerční aplikaci

Pokud je aplikace komerční, nastavte si dobře obchodní model. Pokud vaše aplikace například funguje na principu cenových balíčků podle počtu uživatelů nebo jiného kritéria, podmínky s tím musí umět pracovat. Nezapomeňte také upravit frekvenci a metody platby (automatické předplatné, apod.) a způsoby ukončení služby. 

Podmínky musí také upravit způsob, jakým ji každý uživatel může užívat, a rozsah poskytované licence. Pamatujte v nich také na to, co rozhodně uživatelé dělat nemohou, např. aplikaci zneužívat k porušování autorských práv nebo napadat jiné uživatele. 

I sebelepší aplikace někdy může být dočasně nedostupná nebo fungovat nesprávně. Při dobře nastavených podmínkách se jako poskytovatel můžete zprostit odpovědnosti za vzniklé škody, které by to mohlo způsobit uživatelům.

Pokud mezi uživateli aplikace mohou být i spotřebitelé, zaměřte se i na splnění všech podmínek vůči nim, jako je třeba odstoupení od smlouvy nebo řešení sporů. 

Vývoj a zdokonalování aplikace je neustálým procesem, na který by měly obchodní podmínky umět reagovat. Pokud je máte od začátku dobře nastavené, můžete je změnit, aniž byste potřebovali znovu souhlas každého zákazníka. Toto provozovatelé aplikací velmi často podceňují. 

3. Když zpracováváte osobní data uživatelů

Což je v podstatě vždy. Žádná aplikace nebo služba se neobejde bez dobře nastavených Informacích o zpracování osobních údajů (Privacy Policy). Do tohoto dokumentu je potřeba přehledně sepsat, s jakými osobními údaji bude aplikace pracovat a za jakých podmínek a komu mohou být předány. Souhlasy udělované pomocí mobilního operačního systému tady rozhodně nestačí. Pokud je smyslem služby navíc zpracování osobních údajů (třeba jakýkoli cloudový informační systém nebo hosting), je třeba zahrnout i smlouvu o zpracování osobních údajů.

Chcete se vyhnout se budoucím právním problémům? Pojďme to probrat. Jednoduše si nás můžete rezervovat online v nejbližším termínu, který se vám hodí.

Štítky

Autor článku

Tomáš ve svých článcích nejčastějí radí start-upů, aby jim pomohl s rozjezdem podnikání, i zkušeným podnikatelům, aby jim ho usnadnil a pomohl zamezit právním tahanicím. Jako ryba ve vodě je ve světě IT, technologií, inovací, nemovitostí a businessu. 

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X