Proč nesmíte používat claim „netestováno na zvířatech“

  • Datum 29. 3. 2023
8 minut čtení

Máte kosmetickou společnost a chcete se svým zákazníkům pochlubit, že výrobky v žádném případě netestujete na zvířatech? Pak se mějte na pozoru, protože claimy typu „netestováno na zvířatech“ totiž nejsou tak právně nevinné, jak na první pohled vypadají.

Nelákáte zákazníky na něco, na co nemáte?

V Evropské unii, a tedy i v České republice, je již od roku 2004 zakázáno testovat kosmetické výrobky na zvířatech. V roce 2009 se k tomuto přidal i zákaz testování jednotlivých kosmetických přísad.

O čtyři roky později stanovila Komise Evropské unie konkrétní kritéria pro používání tvrzeních souvisejících s kosmetickými přípravky. Jedno z těchto pravidel říká, že „Nejsou přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti tento přínos představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků.” Co to v lidské řeči znamená? 

Pokud byste na kosmetickém výrobků použili claim „netestováno na zvířatech“, evokoval by, že ostatní kosmetické produkty na trhu na zvířatech testovány jsou, a to i přes zákaz vyplývající z nařízení o kosmetických přípravcích. Popis, že výrobek není testován na zvířatech, navíc zdůrazňuje pouze dodržení minimálních právních požadavků, a proto by se neměl na obalu produktu objevit.

Toto pravidlo je pak použitelné obecně i na jiné claimy, kterými je směřováno ke stejnému či podobnému cíli. Pokud by tedy popis produktu poutal pozornost právě na dodržování základních zákonných požadavků (např. „v naší fabrice nepracují děti“), postupovalo by se identicky jako v případě užití „netestováno na zvířatech“.

Jaké pokuty hrozí, pokud (nejen) popisku „netestováno na zvířatech“ neodoláte?

Jako prodejce jste podle zákona o ochraně spotřebitele povinni spotřebitele řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků. Pokud výrobek označíte popisem „netestováno na zvířatech“, dopustíte se přestupku. Za „klamavou“ se totiž považuje věcně nesprávná informace, jež vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. A jak jsme již výše uvedli, tento claim může evokovat, že jste jediní prodejci, kteří dodržují základní právní požadavky – tedy, že netestujete své produkty na zvířatech, což může být pro zákazníky jediný nebo hlavní důvod pro koupi právě vašeho výrobku. 

Za použití „netestováno na zvířatech“, případně podobného popisu, který by v zákazníkovi mohl vyvolat pocit, že má produkt zvláštní vlastnosti nebo speciální přínos, ačkoliv by takový „přínos“ představoval jen dodržení minimálních zákonných požadavků, hrozí pokuta až do 1 000 000 Kč.

Jak dát zákazníkům vědět, že jste „cruelty-free“?

Praktickým řešením, jak neriskovat pokutu a zároveň dát svým zákazníkům jasně najevo, že jste proti pokusům na zvířatech, je certifikát projektu LEAPING BUNNY. Společnosti, které jsou v rámci tohoto projektu schváleny, se zaručují, že neprovádí žádné testy na zvířatech za účelem testování kosmetického a toaletního zboží nikde na světě.

Logo „králíčka ve skoku" je mezi zákazníky celosvětově rozšířeno a uznáváno. Abyste ho ale získali, musíte splnit hned několik poměrně přísných podmínek:

  • Je třeba garantovat, že k výrobě hotových produktů ani k testování jejich jednotlivých složek nejsou používány testy na zvířatech, a to ve všech fázích výroby produktu (tedy vaší společností, laboratoří ani výrobci či dodavateli jednotlivých složek).
  • Musíte stanovit „datum ukončení testování na zvířatech“, tedy fixní datum, po kterém nebude váš brand ani žádný z vašich dodavatelů nikde na světě provádět, zadávat nebo se jakkoliv účastnit testů na zvířatech.
  • Je nutné též monitorovat dodavatelské řetězce a každoročně se ujišťovat, že po výše uvedeném fixním datu již testy na zvířatech neprobíhají.
  • Také musíte souhlasit s nezávislým auditem vašeho dodavatelského monitorovacího systému.

Audit, o kterém je řeč v posledním výše zmíněném bodě, probíhá mezi 6 a 12 měsíci po udělení licence Leaping Bunny, a následně jednou za tři roky. Během auditu podléhají kontrole veškeré dokumenty navázané na konkrétní výrobky a jejich jednotlivé složky od dodavatelů. Mezi nejostřeji sledované dokumenty patří zejména prohlášení od všech dodavatelů o netestování na zvířatech.

Pokud splníte všechny podmínky a dosáhnete tohoto certifikátu, budete moci používat logo Leaping Bunny. V případě, že byste z jakéhokoliv důvodu logo králíčka ve skoku používat nechtěli, nabízí organizace Leaping Bunny různé grafické varianty, které můžete libovolně užívat a sdílet.

Na závěr se snad hodí jen podotknout, že samotný claim „cruelty-free“, který logo Leaping bunny znázorňuje, není možné (vzhledem k důvodům uvedeným na samotném začátku článku) používat na území EU.

Pokud byste si s použitím claimů nebo žádostí o certifikát nebyli jisti, neváhejte se na nás obrátit.

Štítky

Autor článku

Nikola nejraději píše o marketingových novinkách, ale nevyhýbá se ani tématům spojeným s podnikateli.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X