Průvodce pro zaměstnavatele: Změny v dohodách o provedení práce (DPP) 2024

  • Datum 28. 6. 2024
9 minut čtení

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. I tak bychom mohli charakterizovat kolotoč změn ohledně dohod o provedení práce (DPP). Vrásky na čele tyto změny udělaly nejednomu podnikateli. Právě pro Vás jsme si připravili tento praktický přehled aktuálních změn, abyste měli klidnější spaní, na nic jste nezapomněli a mohli se raději věnovat svému podnikání. Zbystřete, část změn je účinná již od 1. 7. 2024! Klíčové také je, že se změny týkají výhradně DPP, nikoliv dohod o pracovní činnosti (DPČ), u DPČ k žádným změnám nedochází!

Změny od 1. 7. 2024

Snad jedinou stálicí, která se neúčastnila legislativního kolotoče je registrační a ohlašovací povinnost u ČSSZ.

  • Přihláška do registru zaměstnavatelů – do 31. 7. 2024

Tento bod se týká pouze zaměstnavatelů, kteří do této chvíle v registru zaměstnavatelů ještě nebyli přihlášeni, protože zaměstnávali pouze dohodáře, kterým nevznikala účast na sociálním a zdravotním pojištění. Pokud spadáte do této kategorie zaměstnavatelů, tak přihlášku podejte v období od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024. Formulář najdete zde.

Pokud v registru zaměstnavatelů už přihlášeni jste, můžete tento bod s úlevou přeskočit.

  • Hlášení dohodářů – do 20. 8. 2024 a následně každý měsíc

Povinnosti, které se již žádný zaměstnavatel, který zaměstnává dohodáře na DPP nevyhne, je hlášení dohodářů a jejich příjmu ČSSZ. Tato povinnost platí od 1. 7. 2024. Pravidelné hlášení musíte podávat vždy do 20. dne následujícího měsíce. První hlášení za měsíc červenec 2024 tedy budete povinni podat nejpozději do 20. 8. 2024. Poté budete pokračovat obdobně každý další měsíc. Důležité je, že dohodáře na DPP takto musíte hlásit všechny, bez ohledu na výši jejich příjmů. Je tedy jedno, jestli za ně odvádíte odvody nebo ne.

Elektronický formulář s označením „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ by měl být od 1. 8. 2024 dostupný na webu ČSSZ zde. Napojení na Vaše mzdové a účetní softwary by mělo být také standardně umožněno. Hlášení bude možné podávat pouze elektronicky.

Ve vztahu k dohodářům na DPP již nebudete muset využívat formulář k oznámení o nástupu (anebo skončení) do zaměstnání. Vše půjde vyřešit v rámci nového výše uvedeného formuláře. Pokud však budete chtít postupovat po staru, bude to stále možné.

Změny od 1. 1. 2025

Daleko ožehavějším tématem, ve kterém došlo k řadě změn, je otázka hranice účasti dohodářů na DPP na odvodech.

Ti z Vás, kteří problematiku sledovali, tak možná zaregistrovali, že měly existovat určité hranice s limity 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele 40 % průměrné mzdy v součtu u více zaměstnavatelů, jejichž překročení by znamenalo účast dohodáře na pojištění. Tyto změny měly také platit u od 1. 7. 2024. Na tato pravidla nicméně zapomeňte, protože byla zrušena ještě dříve, než začala platit, a účinnost novinek je odložena až na rok 2025.

Z novinek si zapamatujte nový pojem tzv. oznámené dohody, který bude zaveden s účinností od 1. 1. 2025. Jak to bude fungovat?

  • Dohodář na DPP bude moci od 1. 1. 2025 mít v součtu u všech svých zaměstnavatelů pouze jednu DPP v režimu oznámené dohody. Zjednodušeně řečeno bude platit 1 oznámená dohoda na hlavu.
  • Pouze tato jediná oznámená dohoda bude z hlediska odvodů zvýhodněná, kdy účast na pojištění založí až příjem, který překročí 25 % průměrné mzdy. Pro rok 2024 by tato výše byla 10 500 Kč, pro rok 2025 si budeme muset ještě počkat na čísla statistiků. Lze předpokládat, že se tato hranice bude tedy každoročně mírně zvyšovat. Pokud má zaměstnanec více DPP u jednoho zaměstnavatele, budou se příjmy pro účely dané hranice v rámci zaměstnavatele sčítat.
  • Všechny ostatní DPP u jiných zaměstnavatelů budou mít úplně stejný režim, který znáte nyní u DPČ. Pokud se příjem dohodáře vejde do tzv. zaměstnání malého rozsahu, pro letošní rok by to bylo do 3 999 Kč měsíčně, opět žádné odvody nehrozí. Pokud by však dohodář u své druhé DPP tento příjem překročil, vydělal by si např. 5 000 Kč, bude zaměstnavatel povinen mu z tohoto příjmu srazit a odvést i zákonné pojištění.

Možná se nyní ptáte, jak právě Vaši DPP dostat do režimu oznámené dohody?

Odpověď je jednoduchá, zaměstnavatel oznámí na předepsaném tiskopise ČSSZ, který zatím ještě není k dispozici, svůj záměr přihlásit svého dohodáře na DPP do režimu oznámené dohody. Bude to moci učinit nejdříve 1. den měsíce předcházejícího před nástupem, nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po nástupu. Bude zde platit zlaté pravidlo, kdo dřív ohlásí, ten dřív mele. Zaměstnavatelé se tedy mohou nedobrovolně dostat do určité registrační soutěže, aby svého dohodáře zaregistrovali jako první a získali tak toto zvýhodnění právě oni. To dozajista není optimální řešení, nicméně takto zákon zní. Alespoň drobnou náplastí vám může být fakt, že si budete moci u ČSSZ ověřit, jestli Váš dohodář již nějakou oznámenou dohodu má nebo ne, abyste věděli, s jakými náklady počítat.

Závěr

Pamatujte, že všechny Vaše dohodáře na DPP budete muset hlásit ČSSZ poprvé za měsíc červenec 2024 s deadlinem do 20. 8. 2024, a to včetně výše jejich příjmu, ať už bude jakýkoliv. Od ledna 2025 bude existovat pouze jedna zvýhodněná DPP (tzv. oznámená dohoda), kde bude limit pro hrazení odvodů víceméně podobný, jako doposud. Hranice bude nastavena na 25 % průměrné mzdy a toto zvýhodnění bude moci využít zaměstnanec pouze u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, který ho jako první v tomto režimu nahlásí ČSSZ.

Potřebujete se poradit nebo zkonzultovat záležitosti týkající se pracovního právaNapište nám nebo zavolejte

Štítky

Autor článku

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. Jeho články vám dají praktický vhled a konkrétní rady. 

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X