Na co se ptáte: Slovník pojmů

Rádi překládáme právní floskule do srozumitelné češtiny. Dali jsme pro vás proto dohromady slovník pojmů, ve kterém najdete nejčastěji užívané právní výrazy, vysvětlené tak, abyste jim snadno porozuměli. 

64 zodpovězených dotazů

Potřebujete poradit?

Naposledy zodpovězené dotazy

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Obchodními korporacemi jsou všechny obchodní společnosti a družstva. Pod obchodní společnosti řadíme veřejnou obchodní společnost…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislý orgán, který hlídá, aby nedocházelo k porušování předpisů týkajících se osobních…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Nařízení je právní předpis, která je přímo použitelný a závazný. Nařízení Evropské unie tak je například závazné pro všechny…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Směrnice je právní předpis, který nařizuje, aby se dosáhlo určitého cíle. V rámci EU tyto směrnice určují jen výsledek, kterého…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Průmyslové vlastnictví je například know-how firmy, ochranná známka nebo průmyslový vzor - je to většinou nějaká nehmotná věc,…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Ochrannou známkou zdaleka není jen logo. Jako ochrannou známku si můžete registrovat třeba název společnosti, slovní spojení,…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Je mimořádným opravným prostředkem, který můžete využít pokud chcete zvrátit rozhodnutí soudu. Podává se k Nejvyššímu soudu ČR…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Judikát je společné označení pro rozhodnutí soudů, na které se odkazujeme. Judikáty dohromady tvoří judikaturu, tedy soubory…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Právo počítá s tím, že někdy člověk při odvracení nebezpečí na životě, zdraví nebo majetku může sám spáchat trestný čin. V…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Pokud pachatel při páchání trestného činu není schopen rozpoznat, že jeho jednání je protiprávní, nebo si nemůže pomoct, jedná v…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

V případě, kdy obviněný z trestného činu musí být povinně zastoupen advokátem (tedy v případě tzv. nutné obhajoby), a zároveň si…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Rozsudek pro zmeškání je vlastně kontumační rozsudek, pokud budete k žalobě pasivní. Pokud vám bylo řádně doručeno předvolání k…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Ručením se ručitel zavazuje věřiteli splnit dluh třetí osoby v případě, že to tato osoba sama neudělá. Jedná se o jeden ze…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Pokud pachatel spáchal některý z trestných činů, ale včas si svou chybu uvědomí a zamezí následku ještě předtím, než nastane,…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Dohoda o mlčenlivosti, známá pod anglickou zkratkou zkratkou NDA (non disclosure agreement), je dohoda mezi osobami, ve které se…

Zobrazit celou odpověď

Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X