Na co se ptáte: Slovník pojmů

Rádi překládáme právní floskule do srozumitelné češtiny. Dali jsme pro vás proto dohromady slovník pojmů, ve kterém najdete nejčastěji užívané právní výrazy, vysvětlené tak, abyste jim snadno porozuměli. 

64 zodpovězených dotazů

Potřebujete poradit?

Naposledy zodpovězené dotazy

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

V běžném jazyce slovo “firma” často používáme ve smyslu obchodní společnosti jako podnikatelského subjektu. Když se však do…

Zobrazit celou odpověď

Od narození jste jako fyzická osoba - člověk - zákonem chráněni. Chráněn je váš život, zdraví, čest, důstojnost, soukromí, jméno,…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Pavelcová odpovídá na dotaz

Spotřebitelé, kteří mají proti podnikatelům mnohdy nevýhodu neznalosti všech pravidel v určitém oboru, nesmí být nikdy kráceni na…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Pokud odstoupíte od smlouvy, je to jako by vlastně nikdy neexistovala. Narozdíl od výpovědi si s protistranou všechno vzájemně…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Patent na svůj vynález můžete získat u Úřadu průmyslového vlastnictví a je jedním z předmětů průmyslového vlastnictví. Pokud…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je fyzická osoba, která získává příjmy z vlastního podnikání nebo z jiné samostatné…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Na právnickou osobu si sice nemůžete sáhnout, ale věřte nám, existuje. Právnická osoba je v některých ohledech podobným…

Zobrazit celou odpověď
JakubK

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Právem stavby vlastník pozemku umožňuje jiné osobě, aby si na jeho pozemku postavila stavbu. Tato osoba tak po dobu trvání práva…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Příkazní smlouva spočívá v tom, že jedna osoba (příkazce) uděluje druhé osobě (příkazníkovi) určité pokyny, např. oslovit možné…

Zobrazit celou odpověď
JakubK

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Smlouvy se mají dodržovat. Pokud ale jedna strana smlouvu poruší, odpovídá druhé straně za škodu. Je ale na poškozené straně, aby…

Zobrazit celou odpověď
JakubK

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Společnost s ručením omezeným je u nás vedle podnikání tzv. na IČO nejběžnější formou podnikání skrze obchodní korporaci,…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Kdo je správcem vkladů vás bude zajímat při zakládání některé z obchodních korporací. Vklad do obchodní korporace je velmi…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Statutární orgán je orgán právnické osoby, který ji může zastupovat ve všech záležitostech, zejména za ni jednat s klienty,…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Užitný vzor je takový malý patent a slouží pro předměty, které mají nižší vynálezeckou úroveň. Zatímco patent dostanete na…

Zobrazit celou odpověď
JakubK

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Vlastník nemovitosti je téměř neomezeným pánem, co se týká nakládání s touto věcí. Někdy však můžou nastat situace, kdy je…

Zobrazit celou odpověď

Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou neprůstřelné
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X