Testovali jsme: V jakých povinnostech mají zástupci firem největší chaos?

  • Datum 4. 4. 2017
Testovali jsme V jakých povinnostech mají zástupci firem největší chaos
5 minut čtení

Zastupovat společnost, spolek nebo sdružení obnáší velkou zodpovědnost a hodně povinností. Schopný jednatel nebo třeba člen představenstva akciovky potřebuje vědět, co by měl, musí, nemůže a nesmí. Ne vždy jsou si ale zástupci firem jistí v kramflecích, jak ukázal další z našich bleskových testů.

Krátký test měl 10 otázek s výběrem možností, kdy vždy jen jedna byla správně. Zúčastnilo se ho 267 respondentů, z nichž 67 % působí jako jednatel s.r.o., 24 % podniká jako živnostník a zbytek zastupuje akciovou společnosti či jinou formu právnické osoby. Odpovědi 13 % osob, které se testu, většinou ze zvědavosti, zúčastnily, ale uvedly, že žádnou společnost nezastupují, jsme z výsledků vyřadili. A jak to celé dopadlo?

Zdaleka největší potíže dělaly účastníkům testu otázky, týkající se povinností a pravidel souvisejících s nakládání s osobními údaji. Dvě třetiny si myslí, že na firemní e-mailové adresy zaměstnanců se nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů a z něho plynoucí povinnosti. Na to ale pozor! Každý podnikatel si musí uvědomit, že osobní údaje nejsou jen emaily, data, adresy, telefonní čísla a jiné údaje, které vede v databázi svých klientů. Osobními údaji jsou zpravidla i data vlastních zaměstnanců, včetně jejich pracovní emailové adresy, bankovního účtu, na který zaměstnavatel odvádí mzdu, aj. Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů tak může leckterého podnikatele snadno zaskočit.

Ještě více firemních zástupců nemá jasno v tom, kdy a komu můžou zasílat svá obchodní sdělení. 75 % z nich se domnívá, že na veřejně dostupné e-mailové adresy lze obchodní sdělení posílat neomezeně, případně pokud je v newsletteru možnost si jej odhlásit. Tohle je ale poměrně běžný omyl, který už stál řadu firem nemálo peněz. Obchodní sdělení můžete bez předchozího obchodního styku posílat pouze se  souhlasem adresáta. Nedokážete-li takový souhlas doložit, můžete se dočkat nepříjemně vysoké pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů a od května 2018, kdy začne platit nová směrnice EU, tzv. GDPR,  se budou tyto pokuty pohybovat v částkách, které můžou být pro některé firmy likvidační. 

Více k GDPR a ochranně osobních údajů si můžete přečíst v článku Petry Dolejšové pro podnikatel.cz.

O něco lépe si zástupci firem vedli v otázkách týkajících se jejich povinností po skončení účetního období, byť si téměř 20 % z nich myslí, že jediné, co musí zakládat do sbírky listin, je účetní uzávěrka. Většina z nich zároveň netuší, že v případě, že tyto povinnosti nesplní, nehrozí pouze pokuta ze strany úřadů, ale také spor s konkurencí a v určitých případech může dojít až ke zrušení společnosti.

Nejlépe jsou si (naštěstí) firemní statutáři vědomi rizik spojených s výkonem své funkce. Většina z nich ví, kdy může dojít k vyloučení jednatele z výkonu funkce soudním rozhodnutím nebo že můžou být odpovědní za trestnou činnost svých zaměstnanců a skoro polovina má jasno v tom, kdy odpovídají za dluhy společnosti osobním majetkem.

Chcete mít v povinnostech a rizicích své funkce stoprocentně jasno? Nechte se od nás ohledne odpovědnosti statutárních orgánů proškolit.

Projděte si jednotlivé otázky a odpovědi podnikatelů. Správná odpověď je vždy vyznačena modře. 

Autor článku

Jan má v malíčku korporátní, dotační a trestní právo, právo v oblasti nemovitostí a pohledávky a insolvence. K psaní článků se dostane vzácně, ale když už, stojí to za to. Posuďte sami.

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X