Umělá inteligence a právo – jedna velká neznámá nebo…?

  • Datum 19. 4. 2021
8 minut čtení

S rozvojem technologií se v praxi čím dál více setkáváme s pojmy jako je umělá inteligence a strojové učení, a to zejména v poslední době, kdy využívání podobných technologií ve společnosti rapidně roste napříč nejrůznějšími odvětvími. Jak je to ale s právní povahu výtvorů AI? Jak se na ně právo dívá a komu náleží práva k předmětům, které AI vytvoří?

Co je vlastně umělá inteligence?

Podle Evropské komise se umělou inteligencí rozumí technologie, které „vykazují inteligentní chování tím, že analyzují své prostředí a jednají, s jistou mírou autonomie tak, aby dosáhly určitých specifických cílů.“ Laicky řečeno jde o technologie, které jsou schopny se samy učit a zdokonalovat, což pak využívají k plnění různých úkolů. Často tak AI něco sama vytvoří a otázkou zůstává, jak to bude s právy k takovému výtvoru. 

Právo na rozvoj AI a machine learning nestíhá reagovat

Že se technologie vyvíjejí rychleji než legislativa, asi nikoho nepřekvapí. Z právního pohledu zatím není vyjasněná ani samotná povaha technologií umělé inteligence a machine learning – tedy jestli se vlastně jedná o věc, službu, či nějaké právo. Pokulhává tak i otázka právní odpovědnosti za tyto technologie a práv k jejím výtvorům

Na evropské i národní úrovni zatím existuje pouze několik doporučujících studií, analýz a strategií, jak by se mohlo k zakotvení práv a povinností ve vztahu k technologiím umělé inteligence a strojového učení přistupovat. Jasná právní úprava však v této oblasti stále chybí. Z tohoto důvodu si pomáháme stávajícími předpisy.

Komu náleží práva k výtvorům AI?

Protože AI sama o sobě není v právním slova smyslu subjektem jako například fyzická či právnická osoba, nemohou jí ani náležet práva k výtvoru, který by sama vytvořila. 

Představte si například, že umělá inteligence vytvoří na základě sesbíraných dat o tvorbě malíře obraz. Inspiruje se jeho postupy, používáním barev, stylem. Je autorem takového obrazu malíř, tvůrce AI, nebo její uživatel? Jednoznačnou odpověď na tuto otázku vám bohužel nedám. 

Vždy bude potřeba nejprve posoudit, o jaký výtvor jde. Jedná se o nějaké umělecké dílo (literární, hudební, grafické, zvukové), nebo třeba úplně nový software resp. zdrojový kód? 

Například na obraz, hudební skladbu či počítačový program se jako na autorské dílo vztahuje autorskoprávní ochrana, a práva by tak náležela osobě, která je vytvořila. Autorský zákon ale nepočítá s případy, kdy by autorské dílo vytvořil jiný subjekt než člověk, dokonce ani právnická osoba. Je proto diskutabilní, zda se takové dílo vytvořené umělou inteligencí vůbec může považovat za autorské dílo. Pokud bychom AI chápali pouze jako nástroj pro tvorbu díla, jejímu tvůrci by se autorská práva mohla přiznat. 

Na evropské úrovni se skutečně můžeme setkat s tendencemi výtvory AI za autorské dílo uznat a přiznat autorskoprávní ochranu osobě, která se svou činností nejvíce přičinila na jeho vytvoření. Tou může být například tvůrce technologie nebo třeba osoba, která dodala podklady pro takovou tvorbu. Každý případ se však musí posoudit individuálně

Pokud však zásah člověka do tvorby technologie umělé inteligence nebude žádný, nebo minimální, pak takový výtvor zřejmě za autorské dílo považovat nepůjde. V úvahu pak připadá využít například legislativu aplikovanou na zvukové záznamy, kdy se práva přiznávají pořizovateli takových záznamů. Tím může být narozdíl od autorského díla jak fyzická, tak právnická osoba.

Dočkáme se legislatviního ukotvení AI?

Současná situace je plná otazníků a tvůrcům i uživatelům AI nezbývá než doporučit obezřetný postup. Mějte na paměti, že autorskoprávní ochrana výtvorů AI je stále nejasná a v určitých případech by se tyto výtvory mohly ocitnout bez ochrany. V praxi by to mohlo až znamenat, že by je kdokoliv mohl volně používat, i bez svolení původce, takové technologie. 

Kdy se dočkáme právního ukotvení v oblasti umělé inteligence a machine learning, je ve hvězdách, nicméně už nyní se dají sledovat různé iniciativy Evropské komise, která například vydala Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence. V tom se zabývá mj. i vytyčením cílů společného přístupu k umělé inteligenci. K tomu se tvoří různé odborné skupiny a iniciativy, jako je například Expertní skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, která se zabývá problematikou etických a právních otázek souvisejících s umělou inteligencí. Obdobné iniciativy existují i na národní úrovni. Ministerstvo průmyslu a obchodu například vydalo, na základě výzvy Evropské komise, Národní strategii pro umělou inteligenci. Ta obsahuje plán digitální transformace s využitím technologií umělé inteligence. Věřím, že nějaký konkrétní návrh můžeme očekávat takřka každým dnem. O dalším vývoji v této oblasti vás budeme informovat na našem blogu a sociálních sítích. 

Potřebujete zkonzultovat právní otázky spojené s umělou inteligencí, machine learning nebo i jinou oblastí IT práva? Stačí říct.

Autor článku

Martina má pod palcem IT právo, nemálokdy se ale vrhá i do článků, které radí start-upům a zkušeným podnikatelům.

Specializace:

  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Smlouvy a dokumenty

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X