Vyšší (ne)moc – může koronavir nakazit i firmu?

  • Datum 5. 3. 2020
vyssi moc koronavirus smlouvy
9 minut čtení

V našem předchozím článku jsme se podívali mimo jiné na to, jak řešit riziko nákazy u zaměstnanců. I když víme, že u nás je v současné době každý zaměstnanec nad zlato a už i preventivní karantény jsou pro mnoho firem velkou zátěží, musí naše firmy čelit i masivním výpadkům na straně asijských nebo italských dodavatelů.

To vše má samozřejmě vliv na celý výrobní řetězec a mnoho českých firem se aktuálně logicky obává o to, jestli zvládne dostát svým závazkům a případně, jaké sankce jim hrozí při porušení dohod s obchodními partnery. Najdou oporu v právu? 

Má česká firma nástroj, jak se bránit proti přerušení dodávek, a nebo naopak, může najít zákonnou omluvu pro svoje opoždění? 

Obecně už od dob římských platí, že smlouvy se mají dodržovat a kdo je poruší, bez ohledu na svoji vinu, odpovídá za vzniklou škodu. Asi každý si ale také vybaví pojem vyšší moc – v našem občanském zákoníku tedy překážku mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou. Vyšší moc je pak žolíkem, který smluvní strana může použít v případě, že by jinak odpovídala za škodu způsobenou tím, že nesplnila smlouvu. Institut vyšší moci obsahují i mezinárodní dohody, nejznámější je Úmluva OSN o Mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva), jejíž je Čína smluvní stranou. Pokud jde o uzavření celých oblastí z důvodů karantény (a kde se případná továrna nebo sklad nachází) je zřejmé, že tyto podmínky pro uplatnění vyšší moci splněné jsou.

Ani vyšší moc ale není neomezená. Dodavatel se nemůže na tyto okolnosti vymluvit, pokud už byl s dodávkou prodlení před vznikem takové situace. Musí také vždy svého smluvního partnera co nejdříve informovat o tom, že mu vyšší moc brání splnit smlouvu. Nezbavuje ho také povinnosti zboží dodat hned poté, co překážky pominou. V mezinárodní praxi je také obvyklé vydání tzv. Certifikátu o vyšší moci (Force majeure certificate), kdy lokální autority mohou deklarovat, že v pro dané území skutečně došlo k naplnění podmínek vyšší moci. Vzhledem k tomu, že Čína vydala již přes 3.300 takových certifikátů, je však jejich důvěryhodnost na zváženou a rozhodně samy o sobě ještě nestačí pro vyloučení odpovědnosti dodavatele za škodu.

Jak tedy postupovat konkrétně? 

V případě zahraničních dodavatelů, kteří by chtěli omluvit zpoždění dodávek výskytem koronaviru, je vždy zapotřebí zkoumat, zda tato epidemie pro ně konkrétně způsobila takovou překážku, kterou nemohli očekávat a ani po nich nelze rozumně chtít, aby ji překonali (např. přesunutím továrny, apod.). 

Pokud však k takové situaci skutečně dojde a není kvůli ní možné následně plnit závazky vůči vlastním zákazníkům, je možné vyloučit vaši odpovědnost i vůči nim. Je ale vždy třeba, aby o této překážce dodavatel předem nevěděl. Pokud by nyní firma chtěla využít levnějších cen a uzavřela smlouvu s dodavatelem uvnitř postižené oblasti, který by následně smlouvu nesplnil, nebude ji tato skutečnost chránit před dalšími nasmlouvanými kontrakty. 

Co se týče zmaření závazků firem, které by nebyly způsobeny výpadky ze zahraničí, ale „jen“ místními poměry (zejména právě karanténou zaměstnanců), bude vždy nutné zohlednit váhu takové překážky. Pokud bude u zaměstnance nákaza prokázána a následně bude státními orgány rozhodnuto o karanténě pracovníků celé směny, o vyšší moc půjde. Naopak v případě dobrovolné karantény jednotlivců navrátivších se z dovolené nařízené zaměstnavatelem (i když v souladu s aktuálním doporučením Ministerstva práce a sociálních věcí) ještě o vyšší moc jít nemusí a může se jednat o překážky, které by firma měla překonat a dostát svým smlouvám. 

Čtěte také: O koronaviru z pohledu cestování, překážek v práci a taky marketingu

Co když smlouva už splnit nepůjde? 

Vedle vyšší moci pak funguje také pravidlo nazvané jako následná nemožnost plnění. To na rozdíl od vyšší moci, která jen omlouvá dočasné přerušení plnění, má rovnou zá následek ukončení smlouvy, protože už prostě splnit vůbec nejde. I zde je smluvní strana, která plnění neposkytne, omluvena – musí ale o zániku rovněž neprodleně informovat smluvního partnera. Příkladem může být třeba uzavření biatlonového závodu pro veřejnost – závazek marketingové agentury na uskutečnění kontaktní kampaně k novému produktu a rozdání 5.000 vzorků přítomným návštěvníkům tak zanikne.

Zpátky do normálu

Myslete však také na to, že sama vyšší moc ale zakázky neruší, jen omlouvá prodlení s jejich splněním. Protože jsme optimisti, věříme, že se situaci brzo podaří dostat zcela pod kontrolu. Pokud tedy pro vás dodávka zboží v pozdější lhůtě už nebude zajímavá, nezapomeňte od smlouvy formálně odstoupit nebo řešit její ukončení. I zde jsou podmínky pevně dané, protože odstoupit je možné v případě, že druhá strana smlouvu poruší takovým způsobem, že kdyby to bylo stranám známo dříve, nikdy by smlouvu neuzavřeli.

Zákonný režim, ze kterého vycházíme v tomhle článku, je také možné ve smlouvě různě upravit. Vždy tak bude nutné smlouvu projít a podívat se, jestli na podobné případy už myslela nebo ne. Pokud ale smlouva mlčí, můžete se spolehnout na to, že právo poctivé ochrání (a to i v případě, že smlouvy máte uzavřené ještě podle obchodního zákoníku). 

 

Firmám, které se kvůli koronaviru ocitly ve svízelné situaci a potřebují právní radu, jsme se rozhodli nabídnout online konzultace zdarma. Podívejte se, s čím jsme v eLegal schopni pomoci a jak se o konzultaci přihlásit.

A pokud se chcete dozvědět, jak postupovat, když vaší společnosti hrozí akutní výpadek příjmů, nebo jak je to s povinnostmi statutárů, přihlaste se na náš bezplatný webinář Odpovědnost statutárních orgánů (nejen) v době krize (31. 3. 2020).

Štítky

Autor článku

Tomáš ve svých článcích nejčastějí radí start-upů, aby jim pomohl s rozjezdem podnikání, i zkušeným podnikatelům, aby jim ho usnadnil a pomohl zamezit právním tahanicím. Jako ryba ve vodě je ve světě IT, technologií, inovací, nemovitostí a businessu. 

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X