Kdo jsme a co děláme

Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03153398, se sídlem Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228208. Poskytujeme právní služby podle zákona o advokacii a můžete se objednat i na online i osobní konzultaci. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby, na které se klient objednává online prostřednictvím rezervačního formuláře na www.reservio.cz/b/elegal.

Jak rezervovat konzultaci

Nejdříve vyplníte rezervační formulář na www.reservio.cz/b/elegal. Vyberte, o jakou službu máte přesně zájem, případně zadejte preferovaného právníka, se kterým byste chtěli konzultovat, a v několika větách shrňte předmět konzultace.

Zkontrolujte si přitom, že jste všechny údaje vyplnili správně, za chybně uvedené údaje a související škodu bohužel nemůžeme odpovídat. Vyplnit můžete i firemní údaje, pokud objednáváte konzultaci na firmu. Z důvodů nutné identifikace vyžadované předpisy upravujícími poskytování právních služeb uvádějte prosím pouze pravdivé údaje. 

Odeslání formuláře je návrhem na uzavření smlouvy, přijetí rezervace vám potvrdíme na e‑mail, který jste do formuláře vyplnili. Tímto naším potvrzením je mezi námi uzavřena smlouva o poskytování právních služeb týkající se poskytnutí zvolené konzultace. Pro poskytnutí jakýchkoli dalších právních služeb bude případně uzavřena navazující smlouva. 

Pokud bychom v rezervačním formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných osobních údajů nebo množství poptávaných konzultací, můžeme vás před potvrzením rezervace ještě kontaktovat a ověřit si správnosti údajů nebo rezervaci nepřijmout. O tom bychom vás ale informovali e‑mailem.

Vyhrazujeme si právo nepřijmout jakoukoliv rezervaci i bez uvedení důvodu nebo rezervaci zrušit v případě, kdy nebudeme moci právní službu poskytnout ze zákonných důvodů (např. střet zájmů). Pokud jste již zaplatili cenu za konzultaci, vrátíme vám ji zpět na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi.

Ceny a platby

Ihned po odeslání vaší rezervace vás vyzveme k platbě za konzultaci, která je smluvní časovou odměnou. Cenu za naše služby lze uhradit platbou kartou online prostřednictvím platební brány ČSOB.

Jsme plátci DPH a u každého typu konzultace je uvedena jeho cena včetně DPH. V ceně je konzultace s právníkem v délce 60 minut nebo 30 minut. Žádné další poplatky či náklady neúčtujeme.

Po připsání platby na účet vám bude faktura zpřístupněna v administraci Vašeho profilu na stránkách reservio.cz, případně Vám ji na žádost pošleme na e‑mail.

Jak konzultace probíhá

V rezervaci jste si vybrali termín, oblast i právníka, se kterým preferujete vaši záležitost řešit.

Vyhrazujeme si právo změnit osobu poskytující konzultaci v odůvodněných případech.

Právní služby vám poskytneme použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu nám ale musíte poskytnout maximální součinnost a sdělit nám všechny relevantní informace.

Veškeré naše služby se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii. Můžete se tedy spolehnout, že veškeré poskytnuté informace podléhají naší mlčenlivosti.

Storno podmínky a změna termínu

Pokud chcete rezervaci konzultace zrušit ještě před jejím začátkem, proveďte tak prosím výhradně na e‑mailu napistenam@elegal.cz s uvedením čísla účtu pro případné vrácení ceny nebo její části. Část ceny nevracíme proto, že dotyčný právník si už vaši záležitost nastudoval a na schůzku s vámi si vyhradil čas, částečně tak již došlo k poskytnutí našich služeb.

  • pokud rezervaci zrušíte alespoň 2 pracovní dny před domluveným termínem konzultace, vrátíme vám 100 % ceny konzultace;
  • pokud rezervaci zrušíte jeden pracovní den před nebo v den termínu konzultace, vrátíme vám 50 % ceny konzultace;
  • v případě, kdy se konzultace nezúčastníte bez předchozí omluvy, máme právo účtovat si stornopoplatek ve výši 100 % z ceny dané konzultace.

Pokud se jen nemůžete termínu zúčastnit a máte zájem o jeho změnu, napište nám na napistenam@elegal.cz nebo kontaktujte z eLegal toho, kdo s vámi rezervaci řešil, a domluvte si náhradní termín. Takovou změnu termínu jsme oprávněni akceptovat pouze dvakrát, v případě, že se nebudete moci zúčastnit druhého náhradního termínu, máme právo od smlouvy odstoupit.

Termín nebo místo konání konzultace můžeme změnit. V takovém případě vám hned napíšeme na e‑mail, který jste uvedli v rezervačním formuláři, a dáme vám na výběr, zda chcete vrátit plnou cenu konzultace, kterou jste zaplatili, nebo si vyberete jiný termín nebo způsob konzultace. Pokud budete chtít vrátit plnou cenu konzultace, vrátíme ji na účet, který nám sdělíte nebo ze kterého nám peníze přišly, a to do 10 dnů od té doby, co se na tom domluvíme.

Reklamace

Pokud byste chtěli naše služby reklamovat, dejte nám vědět na napistenam@elegal.cz nebo na naši výše uvedenou adresu sídla. V reklamaci uveďte váš kontakt, co a proč reklamujete, kdy a jak jsme vám poskytli službu a uveďte, jak si přejete reklamaci vyřídit.

Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat služby jen proto, že nenaplnily vaše subjektivní očekávání.

Odstoupení od smlouvy

Pokud rezervaci služeb provádíte jako jednotlivci (spotřebitelé), máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Stačí nám dát o odstoupení vědět na e‑mail napistenam@elegal.cz. Případně k tomu můžete využít tento formulář. Může se ale stát, že konzultace proběhne ještě v této 14denní lhůtě pro odstoupení, a v takovém případě nám dáváte souhlas s tím, že pokud je termín konání konzultace před skončením lhůty, nemáte na odstoupení od smlouvy právo. 

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou advokátní komoru, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem. Webové stránky tohoto pověřeného subjektu jsou www.cak.czzde najdete více detailů včetně formuláře návrhu na zahájení řízení. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Pokud se nám nepovede tento spor napřímo urovnat, poskytneme vám písemně všechny informace ohledně možného mimosoudního řešení. 

Zpracování osobních údajů

Pro více informací se podívejte do Zásad zpracování osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2020.

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X