Kdo jsme a co děláme

Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03153398, se sídlem Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228208. Nabízíme školení a semináře, které si na našem webu můžete objednat.

Jak probíhá objednávka

Nejdříve vyplníte objednávkový formulář na www.elegal.cz. Zkontrolujte si přitom, že jste všechny údaje vyplnili správně, za chybně uvedené údaje a související škodu bohužel nemůžeme odpovídat. Vyplnit můžete i firemní údaje, pokud nakupujete na firmu.

Odeslání formuláře je návrhem na uzavření smlouvy, přijetí přihlášky vám potvrdíme na e‑mail, který jste do formuláře vyplnili. Tímto naším potvrzením je mezi námi uzavřena smlouva.

Pokud bychom v objednávkovém formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných osobních údajů nebo množství objednávaných školení a seminářů, můžeme vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnosti údajů nebo objednávku nepřijmout. O tom bychom vás ale informovali e‑mailem.

Vyhrazujeme si právo jakékoliv účastníky z účasti na školení či jiné akci vyloučit, a to na základě našeho rozhodnutí, zejména pokud jde o pracovníky jiných advokátních kanceláří nebo advokáty.

Ceny a platby

Spolu s potvrzením přihlášky vás vyzveme k platbě registračního poplatku (ceny školení). Cenu školení lze uhradit platbou kartou online platební bránou ComGate od poskytovatele ComGate Payments a.s.. Zaplatit můžete jak kartou, tak platebními tlačítky jednotlivých bank. Pokud byste ComGate potřebovali kontaktovat nebo platbu reklamovat, můžete tak udělat na adrese: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, případně na e‑mailu: platby-podpora@comgate.cz či telefonu +420 228 224 267.

U každého školení je uvedena jeho cena bez DPH, protože ale plátci DPH jsme, konečná cena školení DPH zahrnuje. V ceně registračního poplatku je vstup pro 1 osobu a podklady ke školení.

Po připsání platby na účet vám pošleme fakturu a potvrzení o registraci na školení na e‑mail v objednávce.

Storno podmínky

Pokud chcete účast na školení zrušit, proveďte tak prosím výhradně na e‑mailu napistenam@elegal.cz s uvedením čísla účtu pro případné vrácení registračního poplatku nebo jeho části:

  • do 4 týdnů před konáním školení vám vrátíme 100 % ceny školení,
  • do 2 týdnů před konáním školení vám vrátíme 50 % ceny školení,
  • od 7. kalendářního dne včetně před konáním školení je storno poplatek ve výši 100 % ceny školení.

V případě, že za sebe seženete náhradníka, storno poplatek neúčtujeme. O tom nás však prosím informujte na napistenam@elegal.cz. Pokud se semináře nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, účastnický poplatek nevracíme.

A pokud jste spotřebitel, máte k tomu i možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů, mrkněte dál.

Změna termínu nebo místa

Termín nebo místo konání školení můžeme změnit. V takovém případě vám hned napíšeme na e‑mail, který jste uvedli v objednávkovém formuláři, a dáme vám na výběr, zda chcete vrátit plnou cenu školení, kterou jste zaplatili, nebo si vyberete jiný termín a místo školení.

Pokud budete chtít vrátit plnou cenu školení, vrátíme ji na účet, který nám sdělíte nebo ze kterého nám peníze přišly, a to do 10 dnů od té doby, co se na tom domluvíme.

Reklamace

Z našich školení chodí účastníci většinou nadšení, pokud byste ho však chtěli reklamovat, dejte nám vědět na napistenam@elegal.cz nebo na naši výše uvedenou adresu sídla. Odpovíme za to, že školení (služba) nemá vady, tedy že bude mít služba vlastnosti, které jsme si ujednali a chybí-li takové jednání, tak takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a hodí se k účelu, který uvádíme. Odpovídáme i za to, že služba vyhovuje požadvkům právních předpisů.

V reklamaci uveďte váš kontakt, co a proč reklamujete, prokažte, že jsme vám poskytli službu a uveďte, jak si přejete reklamaci vyřídit. Žádat můžete podle své volby odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby, přiměřenou slevu z ceny, nebo vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Rozlišujeme podstatnou a nepodstatnou vadu. Podstatná je taková vada, o níž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě. Není-li náprava nebo výměna služby možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení ceny v plné výši. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě služby věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat školení jen proto, že nenaplnilo vaše subjektivní očekávání.

Odstoupení od smlouvy

Pokud školení kupujete jako jednotlivci (spotřebitelé), máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Stačí nám dát o odstoupení vědět na e‑mail napistenam@elegal.cz. Případně k tomu můžete využít tento formulář. Může se ale stát, že školení proběhne ještě v této 14denní lhůtě pro odstoupení, a v takovém případě nám dáváte souhlas s tím, že pokud je termín konání školení před skončením lhůty, nemáte na odstoupení od smlouvy právo. 

Podnikatelům možnost odstoupení od smlouvy nedáváme, můžete ale využít výše uvedených storno podmínek. 

Autorská práva

V rámci ceny za školení od nás dostanete i spoustu materiálů. Musíme vás ale upozornit, že materiály jsou našimi autorskými díly a loga ochrannými známkami. Pro Vaši osobní nebo interní potřebu jsme vám je poskytli s radostí, nemůžete je ale kopírovat, sdílet ani jinak předávat třetím osobám. Děkujeme, že to neděláte.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou advokátní komoru, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem. Webové stránky tohoto pověřeného subjektu jsou www.cak.cz. a zde najdete více detailů včetně formuláře návrhu na zahájení řízení. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Pokud se nám nepovede tento spor napřímo urovnat, poskytneme vám písemně všechny informace ohledně možného mimosoudního řešení. 

Zpracování osobních údajů

Pro více informací mrkněte do Zásad zpracování osobních údajů.

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X