Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách osobních údajů vám vysvětlíme, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a proč nebo kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali – ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru nebo se stanete našimi klienty.

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (ano, je to GDPR). 

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovávají společní správci: 

 • eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03153398, 
 • Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát, ev. č. 16112, 

oba sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, a dále

 • Mgr. Martina Bacíková, advokátka, ev. č. 16918, se sídlem Wenzigova 1308/21, 12000 Praha,
 • Mgr. Alžběta Kokešová, advokátka, ev. č. 19495, se sídlem Křivoklátská 254, 19900 Praha.

 

Kdy osobní údaje zpracováváme

S údaji budeme pracovat, pokud:

 1. Jste našimi klienty nebo navštívíte naše školení
 2. Vám zasíláme náš newsletter
 3. Spolu komunikujeme
 4. Budete chtít být také v našem týmu
 5. Navštívíte náš web

 

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva, jen dáváme předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na napistenam@elegal.cz nebo písemně na adrese Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • název zaměstnavatele,
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu,
 • adresu
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví, údaje uvedené na dokladu totožnosti (pouze v případě identifikace klienta dle AML) 
 • naši vzájemnou komunikaci 
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 • vaše hodnocení našich služeb
 • fotografie z našich akcí

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

 1. Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde. 
 2. Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů
 3. V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, občas uveřejňujeme fotografie z našich seminářů, vedeme si evidenci našich skvělých klientů (CRM), vytváříme si naše interní statistiky a reporting a také si některé údaje ukládáme, pokud bychom vedli spor a potřebovali je k naší obraně
 4. Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše služby 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

Právní novinky:

Na e‑mail, případně telefonní číslo můžeme klientům nebo účastníkům našich školení zasílat newsletter nebo jiné obchodní sdělení ze světa práva, a to po dobu tří let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém jsme spolu naposled jednali. Ze zasílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

 • enovation s.r.o., IČ: 279 09 751, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, 
 • Mgr. Jana Dolejšová, IČ: 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, 
 • společnost upit s.r.o. V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha, 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 07424434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2, 
 • společnost Single Case, s.r.o., IČ: 02894815, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5,
 • společnost Raynet s.r.o., IČ: 26843820, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava,
 • společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp, v tomto případě dochází k předání údajů do třetí země (USA). Poskytovatel však poskytl dostatečné záruky za bezpečnosti údajů tím, že akceptuje podmínky dohody EU-U. S. Privacy Shield, které najdete zde https://www.privacyshield.gov/welcome
 • společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud tak budeme muset udělat. Informace týkající se právních služeb však podléhají advokátní mlčenlivosti. 

V rámci webináře Regulace reklamy na zdravotnické prostředky je společným správcem osobních údajů také společnost Focus Agency s.r.o., více se dočtete zde.

 

2. Zasílání novinek (newsletter)

Které osobní údaje zpracováváme:

 • e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v e‑mailu nebo nám napsat na napistenam@elegal.cz.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo jej nevezmete zpět.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp, 
 • Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 07424434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

 

3. Osobní údaje při komunikaci s námi

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení nebo firmu,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • text zprávy.

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Komunikace je náš oprávněný zájem – údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci. 

Kdo může mít k údajům přístup:

 • enovation s.r.o., IČ: 279 09 751, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, 
 • Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, 
 • společnost upit s.r.o. V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha, 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 07424434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

 

4. Osobní údaje zájemců o práci

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno a příjmení, 
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • fotku,
 • vzdělání a pracovní zkušenost,
 • další informace, které uvedete v životopisu.

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Údaje zpracováváme, abychom vás mohli zařadit do výběru na vypsanou pozici a abyste se mohli stát součástí našeho skvělého týmu.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Údaje budeme zpracovávat do doby výběru zájemce, a pokud s námi uzavřeme smlouvu, tak i po dobu trvání pracovněprávního poměru, pokud nám předpisy nestanoví dobu delší. Pokud to případně zrovna nevyjde, požádáme vás o souhlas s tím, abychom si údaje mohli nechat do budoucna a ozvat se vám při další příležitosti.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, 
 • společnost upit s.r.o. V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha, 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 07424434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

 

5. Cookies a prohlížení webu

Co jsou cookies, najdete třeba tady.

Proč cookies zpracováváme a na základě čeho můžeme:

 1. Oprávněný zájem – díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu. 
 2. Souhlas – pokud nám k tomu dáte souhlas, přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce níže. Souhlas s užitím marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou rovněž že u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na napistenam@elegal.cz. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete zde. Nastavení cookies můžete také provést na tomto webu

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na napistenam@elegal.cz. Vaši námitku vyřídíme do 1 měsíce od doručení. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu. 

Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Kdo může mít k údajům přístup:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00,
 • službou Microsoft Clarity, provozovaná společností Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, USA.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
  • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
  • https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, 
 • společnost upit s.r.o. V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha, 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 07424434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Na tomto webu shromažďujeme tyto soubory cookies:

 

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
NutnésidZachovává stav uživatele při požadavcích na stránky.29 dníimedia.cz
PreferenčnílangPamatuje si zvolený jazykSessionads.linkedin.com
Statistické_ga [x2]Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.2 rokye-legal.cz, slideslive.com
Statistické_gat [x2]Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.Sessione-legal.cz, slideslive.com
Statistické_gid [x2]Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.Sessione-legal.cz, slideslive.com
MarketingovéIDEPoužívá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli.1 rokdoubleclick.net
Marketingovétest_cookiePoužívá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.Sessiondoubleclick.net
MarketingovéfrVyužívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.3 měsícefacebook.com
Marketingovéads/ga-audiencesVyužívá Google Adwords pro zacílení reklamSessiongoogle.com
MarketingovécollectVyužívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webuSessiongoogle-analytics.com
Marketingovébcookie, bscoookie, lidcVyužívá LinkedIn pro trackování embedovaných služeb2 rokylinkedin.com
MarketingovéPREFRegistruje unikátní Google ID kvůli zachování statistik o YouTube videích8 měsícůyoutube.com
MarketingovéVISITOR_INFO1_LIVETries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 dníyoutube.com
MarketingovéYSCRegistruje unikání ID kvůli statistikám, která videa si uživatel prohlédlSessionyoutube.com
MarketingovéBizoID, UserMatchHistoryNeklasifikované179 dníads.linkedin.com
Marketingovér/collectNeklasifikovanéSessiondoubleclick.net
Marketingovéads/user-lists/#googleSessiongoogle.com
MarketingovétrfacebookSessionfacebook.com
MarketingovéretargetingimediaSessionimedia.cz
Neklasifikovanéeip-cms-frontendelegalSessionelegal.cz
Neklasifikované_sl_sessionSlideslive1 rokslideslive.com
Neklasifikovanéthird_party_supportSlidesliveSessionslideslive.com

 

Tyto zásady jsme připravili ke dni 30. 1. 2020. Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X