Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zpracování osobních údajů vám vysvětlíme, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup, proč a kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali, ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru, nebo se stanete našimi klienty.

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (ano, je to GDPR).

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovávají společní správci: 

 • eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03661385 
 • Mgr. Tomáš Pauch, advokát, ev. č. 17940
 • Mgr. Martina Bacíková, advokátka, ev. č. 16918
 • Mgr. Bc. Matěj Sýkora, advokát, ev. č. 19004 
 • Mgr. Karolína Kropíková, advokátka, ev. č. 19980 
 • Ing. Mgr. Jakub Klein, advokát, ev. č. 20056
 • Mgr. Andrea Voříšková, advokát, ev. č. 20256
 • Mgr. Petr Leták, advokát, ev. č. 20257

všichni se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8 a dále

 • Mgr. Alžběta Kokešová, advokátka, ev. č. 19495, se sídlem Křivoklátská 254, 199 00 Praha 18
 • JUDr. Kamil Jelínek, advokát, ev. č. 19891, se sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno
 • Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát, ev. č. 16112; se sídlem Nádražní 36/70, 150 00 Praha 5. 


Kdy osobní údaje zpracováváme

S údaji budeme pracovat, pokud:

 1. Jste našimi klienty nebo navštívíte naše školení
 2. Vám zasíláme náš newsletter
 3. Spolu komunikujeme
 4. Budete chtít být také v našem skvělém týmu
 5. Navštívíte náš web


Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující právat:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na napistenam@elegal.cz nebo písemně na adrese Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8. Jen dáváme předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • název zaměstnavatele
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví, údaje uvedené na dokladu totožnosti (pouze v případě identifikace klienta dle AML)
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 • vaše hodnocení našich služeb
 • fotografie z našich akcí 

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit:

 1. Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde. 
 2. Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů. 
 3. V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, občas zveřejňujeme fotografie z našich seminářů, vedeme si evidenci našich skvělých klientů (CRM), vytváříme si naše interní statistiky a reporting a také si některé údaje ukládáme, pokud bychom vedli spor a potřebovali je k naší obraně. 
 4. Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše služby.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

Právní novinky:

Na e‑mail, případně na telefon / prostřednictvím sms zprávy můžeme klientům nebo účastníkům našich školení zasílat newsletter nebo jiná obchodní sdělení ze světa práva. Ze zasílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

 • Ing. Lucie Kadlecová, IČ: 03881750, se sídlem Moravní 4395/9, 695 01 Hodonín
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • společnost Single Case, s.r.o., IČ: 02894815, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • společnost Raynet s.r.o., IČ: 26843820, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava
 • společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp, v tomto případě dochází k předání údajů do třetí země (USA). Poskytovatel však poskytl dostatečné záruky za bezpečnost údajů tím, že akceptuje podmínky dohody EU-U. S. Privacy Shield, které najdete zde https://www.privacyshield.gov/welcome.
 • společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají

Osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud tak budeme muset udělat. Informace týkající se právních služeb však podléhají advokátní mlčenlivosti. 

V rámci webináře Regulace reklamy na zdravotnické prostředky je společným správcem osobních údajů také společnost Focus Agency s.r.o., více se dočtete zde.

V rámci webináře Testování a recenze: doplňky stravy a volně prodejná léčiva je společným správcem osobních údajů také společnost Testuj.to s.r.o., více se dočtete zde.


2. Zasílání novinek (newsletter)

Které osobní údaje zpracováváme:

 • e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v e‑mailu, nebo nám napsat na napistenam@elegal.cz.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo jej nevezmete zpět.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp 
 • Ing. Lucie Kadlecová, IČ: 03881750, se sídlem Moravní 4395/9, 695 01 Hodonín 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají


3. Osobní údaje při komunikaci s námi

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení nebo firmu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • text zprávy

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Komunikace je náš oprávněný zájem, údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci. 

Kdo může mít k údajům přístup:

 • Ing. Lucie Kadlecová, IČ: 03881750, se sídlem Moravní 4395/9, 695 01 Hodonín
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají


4. Osobní údaje zájemců o práci

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fotografii
 • vzdělání a pracovní zkušenosti
 • další informace, které uvedete v životopisu nebo v naší komunikaci

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Údaje zpracováváme, abychom vás mohli zařadit do výběru na vypsanou pozici a abyste se mohli stát součástí našeho skvělého týmu.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Údaje budeme zpracovávat do doby výběru zájemce, a pokud s námi uzavřeme smlouvu, tak i po dobu trvání pracovněprávního poměru, pokud nám předpisy nestanoví dobu delší. Pokud to případně zrovna nevyjde, požádáme vás o souhlas s tím, abychom si údaje mohli nechat do budoucna a ozvat se vám při další příležitosti.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • Ing. Lucie Kadlecová, IČ: 03881750, se sídlem Moravní 4395/9, 695 01 Hodonín 
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají


5. Cookies a prohlížení webu

Pro fungování našehoho webu využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, preferenční, statistické a marketingové. 

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše webové stránky vůbec funkční a mohli jste nás kontaktovat anebo si objednat náš webinář. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.

Využíváme také preferenční cookies, ty umožňují webovým stránkám zapamatovat si údaje, které jste do nich vložili. Díky tomu si webové stránky budou pamatovat třeba vámi preferovaný jazyk webu. K jejich použití potřebujeme váš souhlas, který můžete kdykoli odmítnout kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. Pokud však tyto cookies odmítnete, web se vám nemusí zobrazovat tak, aby vám jeho použití 100% vyhovovalo.

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme váš souhlas. s jednou výjimkou. Sledovat pouze údaje o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek můžeme i bez vašeho souhlasu, protože tyto cookies téměř nezasahují do vašeho soukromí. Opět je ale samozřejmě můžete odmítnout kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. 

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám a zobrazovat vám relevantní reklamu. Potřebujeme k tomu váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. 

V tabulce níže najdete i neklasifikované cookies, které jsou v procesu klasifikace s poskytovateli jednotlivých cookies. Jakmile je klasifikujeme, přiřadíme je do jedné ze skupin cookies popsaných výše.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Microsoft Clarity, provozovanou společností Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, USA

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
  • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
  • https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • Ing. Lucie Kadlecová, IČ: 03881750, se sídlem Moravní 4395/9, 695 01 Hodonín 
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Nutné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Preferenční cookies jsou uchovávány pouze po dobu jedné session. Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na napistenam@elegal.cz. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce výše.

Na tomto webu shromažďujeme tyto soubory cookies:

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
NutnésidZachovává stav uživatele při požadavcích na stránky.29 dníimedia.cz
PreferenčnílangPamatuje si zvolený jazykSessionads.linkedin.com
Statistické_ga [x2]Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.2 rokye-legal.cz, slideslive.com
Statistické_gat [x2]Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.Sessione-legal.cz, slideslive.com
Statistické_gid [x2]Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.Sessione-legal.cz, slideslive.com
MarketingovéIDEPoužívá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli.1 rokdoubleclick.net
Marketingovétest_cookiePoužívá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.Sessiondoubleclick.net
MarketingovéfrVyužívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.3 měsícefacebook.com
Marketingovéads/ga-audiencesVyužívá Google Adwords pro zacílení reklamSessiongoogle.com
MarketingovécollectVyužívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webuSessiongoogle-analytics.com
Marketingovébcookie, bscoookie, lidcVyužívá LinkedIn pro trackování embedovaných služeb2 rokylinkedin.com
MarketingovéPREFRegistruje unikátní Google ID kvůli zachování statistik o YouTube videích8 měsícůyoutube.com
MarketingovéVISITOR_INFO1_LIVETries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 dníyoutube.com
MarketingovéYSCRegistruje unikání ID kvůli statistikám, která videa si uživatel prohlédlSessionyoutube.com
MarketingovéBizoID, UserMatchHistoryNeklasifikované179 dníads.linkedin.com
Marketingovér/collectNeklasifikovanéSessiondoubleclick.net
Marketingovéads/user-lists/#googleSessiongoogle.com
MarketingovétrfacebookSessionfacebook.com
MarketingovéretargetingimediaSessionimedia.cz
Neklasifikovanéeip-cms-frontendelegalSessionelegal.cz
Neklasifikované_sl_sessionSlideslive1 rokslideslive.com
Neklasifikovanéthird_party_supportSlidesliveSessionslideslive.com


Tyto zásady jsme připravili ke dni 31. 12. 2021. Prosíme, vezměte na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X