Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zpracování osobních údajů vám vysvětlíme, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup, proč a kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali, ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru, nebo se stanete našimi klienty.

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (ano, je to GDPR).

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovávají společní správci: 

 • eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03661385 
 • Mgr. Tomáš Pauch, advokát, ev. č. 17940
 • Mgr. Bc. Matěj Sýkora, advokát, ev. č. 19004 
 • Mgr. Karolína Houžvičková, advokátka, ev. č. 19980 
 • Ing. Mgr. Jakub Klein, advokát, ev. č. 20056
 • Mgr. Andrea Voříšková, advokát, ev. č. 20256
 • Mgr. Petr Leták, advokát, ev. č. 20257
 • Mgr. Ondřej Hanák, ev. č. 20191

všichni se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8 a dále

 • Mgr. Alžběta Kokešová, advokátka, ev. č. 19495, se sídlem Křivoklátská 254, 199 00 Praha 18
 • Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát, ev. č. 16112; se sídlem Nádražní 36/70, 150 00 Praha 5. 


Kdy osobní údaje zpracováváme

S údaji budeme pracovat, pokud:

 1. Jste našimi klienty nebo navštívíte naše školení
 2. Vám zasíláme náš newsletter
 3. Spolu komunikujeme
 4. Budete chtít být také v našem skvělém týmu
 5. Navštívíte náš web


Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující právat:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na napistenam@elegal.cz nebo písemně na adrese Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8. Jen dáváme předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • název zaměstnavatele
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví, údaje uvedené na dokladu totožnosti (pouze v případě identifikace klienta dle AML)
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 • vaše hodnocení našich služeb
 • fotografie z našich akcí 

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit:

 1. Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde. 
 2. Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů. 
 3. V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, občas zveřejňujeme fotografie z našich seminářů, vedeme si evidenci našich skvělých klientů (CRM), vytváříme si naše interní statistiky a reporting a také si některé údaje ukládáme, pokud bychom vedli spor a potřebovali je k naší obraně. 
 4. Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše služby.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

Právní novinky:

Na e‑mail, případně na telefon / prostřednictvím sms zprávy můžeme klientům nebo účastníkům našich školení zasílat newsletter nebo jiná obchodní sdělení ze světa práva. Ze zasílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

 • Mgr. Lucie Uchytilová, IČ: 17952701, se sídlem Hamry 30, 539 01 Hlinsko
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • společnost Single Case, s.r.o., IČ: 02894815, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • společnost Raynet s.r.o., IČ: 26843820, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava
 • společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp, v tomto případě dochází k předání údajů do třetí země (USA). Poskytovatel však poskytl dostatečné záruky za bezpečnost údajů tím, že akceptuje podmínky dohody EU-U. S. Privacy Shield, které najdete zde https://www.privacyshield.gov/welcome.
 • společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají

Osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud tak budeme muset udělat. Informace týkající se právních služeb však podléhají advokátní mlčenlivosti. 

V rámci webináře Regulace reklamy na zdravotnické prostředky je společným správcem osobních údajů také společnost Focus Agency s.r.o., více se dočtete zde.

V rámci webináře Testování a recenze: doplňky stravy a volně prodejná léčiva je společným správcem osobních údajů také společnost Testuj.to s.r.o., více se dočtete zde.


2. Zasílání novinek (newsletter)

Které osobní údaje zpracováváme:

 • e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v e‑mailu, nebo nám napsat na napistenam@elegal.cz.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo jej nevezmete zpět.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp 
 • Mgr. Lucie Uchytilová, IČ: 17952701, se sídlem Hamry 30, 539 01 Hlinsko
 • Ing. Aneta Zapletalová, IČ: 17491070 se sídlem Janovská 374, 10 900 Praha 10 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají


3. Osobní údaje při komunikaci s námi

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení nebo firmu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • text zprávy

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Komunikace je náš oprávněný zájem, údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci. 

Kdo může mít k údajům přístup:

 • Mgr. Lucie Uchytilová, IČ: 17952701, se sídlem Hamry 30, 539 01 Hlinsko
 • Ing. Aneta Zapletalová, IČ: 17491070 se sídlem Janovská 374, 10 900 Praha 10 
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají


4. Osobní údaje zájemců o práci

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fotografii
 • vzdělání a pracovní zkušenosti
 • další informace, které uvedete v životopisu nebo v naší komunikaci

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Údaje zpracováváme, abychom vás mohli zařadit do výběru na vypsanou pozici a abyste se mohli stát součástí našeho skvělého týmu.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Údaje budeme zpracovávat do doby výběru zájemce, a pokud s námi uzavřeme smlouvu, tak i po dobu trvání pracovněprávního poměru, pokud nám předpisy nestanoví dobu delší. Pokud to případně zrovna nevyjde, požádáme vás o souhlas s tím, abychom si údaje mohli nechat do budoucna a ozvat se vám při další příležitosti.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • Mgr. Lucie Uchytilová, IČ: 17952701, se sídlem Hamry 30, 539 01 Hlinsko
 • Ing. Aneta Zapletalová, IČ: 17491070 se sídlem Janovská 374, 10 900 Praha 10 
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha 
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají


5. Cookies a prohlížení webu

Pro fungování našehoho webu využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, preferenční, statistické a marketingové. 

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše webové stránky vůbec funkční a mohli jste nás kontaktovat anebo si objednat náš webinář. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.

Využíváme také preferenční cookies, ty umožňují webovým stránkám zapamatovat si údaje, které jste do nich vložili. Díky tomu si webové stránky budou pamatovat třeba vámi preferovaný jazyk webu. K jejich použití potřebujeme váš souhlas, který můžete kdykoli odmítnout kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. Pokud však tyto cookies odmítnete, web se vám nemusí zobrazovat tak, aby vám jeho použití 100% vyhovovalo.

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme váš souhlas. s jednou výjimkou. Sledovat pouze údaje o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek můžeme i bez vašeho souhlasu, protože tyto cookies téměř nezasahují do vašeho soukromí. Opět je ale samozřejmě můžete odmítnout kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. 

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám a zobrazovat vám relevantní reklamu. Potřebujeme k tomu váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. 

V tabulce níže najdete i neklasifikované cookies, které jsou v procesu klasifikace s poskytovateli jednotlivých cookies. Jakmile je klasifikujeme, přiřadíme je do jedné ze skupin cookies popsaných výše.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Microsoft Clarity, provozovanou společností Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, USA

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
  • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
  • https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • Mgr. Lucie Uchytilová, IČ: 17952701, se sídlem Hamry 30, 539 01 Hlinsko
 • Ing. Aneta Zapletalová, IČ: 17491070 se sídlem Janovská 374, 10 900 Praha 10 
 • společnost Marketing helper s.r.o., IČ: 06838910 se sídlem Záhřebská 562/41, 120 00 Praha – Vinohrady
 • společnost upit s.r.o., se sídlem V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha
 • společnost Designers & Developers s.r.o., IČ: 074 24 434, se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Nutné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Preferenční cookies jsou uchovávány pouze po dobu jedné session. Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na napistenam@elegal.cz. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce výše.

Na tomto webu shromažďujeme tyto soubory cookies:

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
Nezbytné1. gifSlouží k počítání počtu relací na webových stránkách, které jsou nezbytné pro optimalizaci dodávek produktů CMP.Relaceimgsct.cookiebot.co
m
NezbytnéAWSALBTG [x2]Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. Používá se v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost.7 dní

www.videoask.com

www.videoask.com

NezbytnéAWSALBTGCORS
[x2]
Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. Používá se v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost.7 dní

www.videoask.com

www.videoask.com

NezbytnébscookieTato cookie se používá k identifikaci návštěvníka prostřednictvím aplikace. Umožňuje návštěvníkovi přihlásit se na webovou stránku například pomocí aplikace LinkedIn.1 rokwww.linkedin.com
NezbytnéCookieConsentUloží stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.1 rokconsent.cookiebot.com
Nezbytnéli_gcUloží stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.180 dnílinkedin.com
NezbytnéPHPSESSIDZachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránku.Relaceelegal.cz
Nezbytnétest_cookieSlouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.1 dendoubleclick.net
NezbytnévisitorIdZachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránku.2 rokystatic.videoask.com
Analytické_clck [x2]Shromažďuje data o navigaci a chování uživatele na
webové stránce. Používá se k sestavení statistického přehledu a tepelné mapy pro majitele webových stránek.
1 rokwww.clarity.ms
www.clarity.ms
Analytické_clsk [x2]Registruje statistické údaje o chování uživatele na webových stránkách. Používá se pro interní analýzu provozovatele webových stránek.1 denwww.clarity.ms
www.clarity.ms
Analytické_cltkRegistruje statistické údaje o chování uživatelů na webu. Používá se pro interní analýzy provozovatelem webu.Relacewww.clarity.ms
Analytické_ga [x2]Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webovou stránku používá.2 rokywww.googleanalytics.com
www.googletagmanager.com
Analytické_ga_# [x2]Používá Google Analytics ke shromažďování
údajů o tom, kolikrát uživatel webovou stránku navštívil a také data z první a nejnovější
návštěvy.
2 rokywww.googleanalytics.com
www.googletagmanager.com
Analytické_gatPoužívá Google Analytics ke snížení počtu požadavků.1 denwww.googleanalytics.com
Analytické_gidRegistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webovou stránku používá.1 denwww.googleanalytics.com
Analytické_sl_sessionNeklasifikované.400 dníslideslive.com
AnalytickéAnalyticsSyncHistoryPoužívá se ve spojení se synchronizací dat s analytickou službou třetí strany.30 dnílinkedin.com
Analytickébrowser_idPoužívá se k rozpoznání návštěvníkova
prohlížeče při opětovném vstupu na webovou stránku.
5 letwww.slideshare.net
AnalytickéCLIDShromažďuje data o navigaci a chování uživatele na
webové stránce. Používá se k sestavení statistického přehledu a tepelné mapy pro majitele webových stránek.
1 rokwww.clarity.ms
Analytickéld:#:$diagnosticsSlouží ke sledování výkonu webových stránek pro statistické účely.Trvaléwww.videoask.com
AnalytickétdRegistruje statistické údaje o chování uživatelů na webu. Používá se pro interní analýzy provozovatelem webu.Relacewww.googletagmanager.com
Marketingové#-#Neklasifikované.Relacewww.youtube.com
Marketingové_fbpFacebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.3 měsícůconnect.facebook.net
Marketingové_gcl_auPoužívá Google AdSense pro experimentování s účinností reklamy napříč weby pomocí jejich služby.3 měsícůwww.googletagmanager.com
Marketingovéads/ga-audiencesPoužívá Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně změní na zákazníky na základě jejich chování na internetu napříč webovými stránkami.Relacegoogle.com
MarketingovéANONCHKRegistruje údaje o návštěvnících z více návštěv a na více webových stránkách. Tyto informace se používají pro měření účinnosti reklamy na webových stránkách.1 denc.clarity.ms
MarketingovébcookiePoužívá sociální síť LinkedIn ke sledování používání vestavěných služeb.1 roklinkedin.com
Marketingovéc.gifShromažďuje data o navigaci a chování uživatele na
webové stránce. Používá se k sestavení statistického přehledu a tepelné mapy pro majitele webových stránek.
Relacec.clarity.ms
MarketingovéIDEPoužívá Google DoubleClick k registraci a nahlašování akcí uživatele webu po zhlédnutí nebo kliknutí na některou z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli.1 rokdoubleclick.net
MarketingovéiU5q –!O9@$Registruje jedinečné ID pro uchovávání statistik o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.Relacewww.youtube.com
MarketingovéLAST_RESULT_ENTR
Y_KEY
Používá se ke sledování interakce uživatele s vloženým obsahem.Relacewww.youtube.com
MarketingovélastExternalReferrerZjišťuje, jak se uživatel dostal na web registrací své poslední URL adresy.Trvaléconnect.facebook.net
MarketingovélastExternalReferrerT
ime
Zjišťuje, jak se uživatel dostal na web registrací své poslední URL adresy.Trvaléconnect.facebook.net
Marketingovéli_sugrSbírá data o chování a interakce uživatelů s cílem optimalizovat webové stránky a zvýšit relevanci reklamy na webových stránkách.3 měsícelinkedin.com
MarketingovélidcSlužba LinkedIn využívá sociální síť ke sledování používání vložených služeb.1 denlinkedin.com
MarketingovéLogsDatabaseV2:V#|
|LogsRequestsStore
Neklasifikované.Trvaléwww.youtube.com
MarketingovéMR [x2]Slouží ke sledování návštěvníků na více webových stránek, aby bylo možné zobrazit relevantní reklamu na základě preferencí návštěvníka.7 dní

bing.com

clarity.ms

MarketingovéMUID [x2]Společnost Microsoft široce používá jako jedinečné ID uživatele. Soubor cookie umožňuje sledování uživatelů synchronizací ID napříč mnoha doménami společnosti Microsoft.1 rok

bing.com

clarity.ms

MarketingovéNIDRegistruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.6 měsícůgoogle.com
Marketingovépagead/1p-userlist/#Neklasifikované.Relacegoogle.com
Marketingovépagead/landing [x2]Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek, aby bylo možné prezentovat relevantnější reklamu To také umožňuje omezit počet zobrazení stejné reklamy na webových stránkách.Relacedoubleclick.net
googlesyndication.com
Marketingovéremote_sidNezbytné pro implementaci a funkčnost videoobsahu YouTube na webu.Relacewww.youtube.com
MarketingovéServiceWorkerLogsD
atabase#SWHealthL
og
Nezbytné pro implementaci a funkčnost videoobsahu YouTube na webu.Trvaléwww.youtube.com
MarketingovéSMRegistruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení uživatele během opakovaných návštěv na webech, které používají stejnou reklamní síť. ID se používá k povolení cílených reklam.Relacec.clarity.ms
MarketingovéSRM_BSleduje interakci uživatele s funkcí vyhledávací lišty webu. Tyto údaje mohou být použity k tomu, aby se uživateli zobrazily relevantní produkty nebo služby.1 rokbing.com
MarketingovéTESTCOOKIESENABL
ED
Používá se ke sledování interakce uživatele s vloženým obsahem.1 denwww.youtube.com
MarketingovéUserMatchHistoryPoužívá se ke sledování návštěvníků webových stránek, aby bylo možné zobrazit relevantní reklamu na základě preferencí návštěvníka.30 dnílinkedin.com
MarketingovéVISITOR_INFO1_LIVESnaží se odhadnout rychlost přenosu dat na stránkách s integrovanými videi YouTube.180 dníyoutube.com
MarketingovéVISITOR_PRIVACY_M
ETADATA
Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.180 dníyoutube.com
MarketingovéYSCRegistruje jedinečné ID pro uchovávání statistik o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.Relaceyoutube.com
MarketingovéYtIdbMeta#databas
es
Používá se ke sledování interakce uživatele s
vloženým obsah.
Trvaléyoutube.com
Marketingovéyt-remote-castavailableUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Relacewww.youtube.com
Marketingovéyt-remote-castinstalledUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Relacewww.youtube.com
Marketingovéyt-remoteconnected-devicesUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Trvaléwww.youtube.com
Marketingovéyt-remote-device-idUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Trvaléwww.youtube.com
Marketingovéyt-remote-fastcheck-periodUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Relacewww.youtube.com
Marketingovéyt-remote-sessionappUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Relacewww.youtube.com
Marketingovéyt-remote-sessionnameUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Relacewww.youtube.com
Neklasifikovanécookies_supportNeklasifikovanéRelacestatic.videoask.com
Neklasifikovanéli_adsIdNeklasifikovanéTrvalésnap.licdn.com
NeklasifikovanélovModalsLimitNeklasifikovanéRelaceelegal.cz
NeklasifikovanélovModalsOpenedNeklasifikovanéRelaceelegal.cz


Tyto zásady jsme připravili ke dni 1. 3. 2024. Prosíme, vezměte na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X