Co to je právní odpovědnost za újmu/škodu?

Pokud by neexistovala odpovědnost za škodu a újmu, pravděpodobně by zavládla anarchie.

Odpovědnost za škodu vzniká, když někdo úmyslně nebo z nedbalosti (ale v některých případech i bez jakéhokoliv zavinění) způsobí škodu na majetku někoho jiného. Příkladem může být např. rozbití okna fotbalovým míčem. Jak se taková škoda nahrazuje? Např. uvedením v předchozí stav (škůdce sám věc opraví, nebo zajistí opravu) případně náhradou vzniklé škody v penězích.

Újma oproti škodě je nemajetková. Při odpovědnosti za nemajetkovou újmu se například kompenzuje poškození pověsti společnosti nebo třeba zdraví. Újmu škůdce nahrazuje přiměřeným zadostiučiněním. To může vypadat různě, někdy bude stačit například omluva, někdy bude potřeba si připravit velkou sumu peněz.

Povinností nahradit škodu nebo újmu ale legrace mnohdy nekončí, protože stejný čin může naplnit i znaky přestupku nebo dokonce trestného činu.

Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

Matěj Sýkora

Matěj je rozený řečník. A se stejnou vášní, jakou chová ke korporátnímu a závazkovému právu, přistupuje i k předávání svých mnohaletých zkušeností prostřednictvím nejrůznějších přednášek, školení a webinářů. Své prezentace staví na konkrétních příkladech a praktických zkušenostech. Má také bohaté zkušenosti z autorského práva, které předával nejen studentům na UMPRUM nebo AVU, ale například i v brněnské Fait Gallery. 

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí
  • Smlouvy a dokumenty
  • Pracovní právo

Další zodpovězené dotazy v kategorii Slovník pojmů


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X