Jednatel

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. S.r.o. může mít i více jednatelů, kteří mohou s.r.o. zastupovat buď samostatně nebo dohromady jako kolektivní orgán.

Jednatele volí a odvolávají vlastníci společnosti. Pokud má být za výkon své funkce jednatel ze strany společnosti odměňován, musí s ní mít uzavřenou písemnou smlouvu o výkonu funkce.

Jednatel je oprávněn společnost zastupovat ve všech záležitostech týkajících se hlavně samotného podnikání, nejčastěji za ni bude podepisovat veškeré dokumenty a jednat se třetími osobami. 

Jednatel má vůči společnosti povinnost loajality a péče řádného hospodáře. Podstatou těchto povinností je, aby jednatel zastupoval společnost vždy v jejím nejlepší zájmu, nikoliv např. v zájmu vlastním. Jinými slovy, jednatel musí vždy vědět, co a proč dělá, a pokud to neví, musí alespoň zajistit někoho, kdo se v dané věci vyzná.

Jste-li jednatelem a máte neodbytný pocit, že byste měli své povinnosti brát vážněji, ozvěte se, probereme to s vámi, na korporátní právo jsme experti. Pomůžeme vám např. sepsat smlouvu o výkonu funkce jednatele tak, abyste se vyhnuli zbytečným rizikům.Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

JanV

Jan Valtr

Honza vám předá své mnohaleté zkušenosti s obchodním a korporátním právem – pomáhal založit desítky společností, řešil fúze i prodeje, vyjednával dohody mezi společníky a akcionáři, zastupoval klienty při sporech u soudů i v zasedacích mísnostech korporací.

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí
  • Pracovní právo

Odpovědi na podobné dotazy se dozvíte na našich školeních

Další zodpovězené dotazy v kategorii Slovník pojmů


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X