Statutární orgán - jaké má povinnosti a pravomoce?

Statutární orgán je orgán právnické osoby, který ji může zastupovat ve všech záležitostech, zejména za ni jednat s klienty, obchodními partnery, potenciálními zaměstnanci či s jakýmikoliv jinými třetími osobami.

Členem statutárního orgánu může být jedna nebo i více osob. Osoby to mohou být buď fyzické, tj. lidé, nebo právnické. Nicméně je-li členem statutárního orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, vždy musí tuto jinou právnickou osobu v konečném důsledku zastupovat fyzická osoba, tedy člověk z masa a kostí.

Statutární orgán společnosti s ručením omezeným se označuje jako jednatel, statutárním orgánem akciové společnosti je zpravidla představenstvo o několika členech.

Být statutárním orgánem není pouhá formalita, je to funkce, která je spojena s nemalou odpovědností. Zejména jednatel a představenstvo mají na starosti tzv. obchodní vedení společnosti, pod čímž si lze představit vše od zajištění technického, organizačního a personálního fungování společnosti přes zajištění vedení účetnictví až po rozhodování o obchodní strategii a podnikatelských záměrech.

Každý člen statutárního orgánu musí být vůči své právnické osobě loajální, tj. nedělat nic, co by mohlo být v rozporu se zájmy dané právnické osoby. Na bedrech členů statutárních orgánů leží také povinnost péče řádného hospodáře, která zejména spočívá v povinnosti spravovat veškeré záležitosti právnické osoby vždy s tím, že víte, co a proč děláte.

Potřebujete spolehlivého partnera v oblasti obchodního práva? Obraťte se na nás.

Potřebujete poradit?

Vzdělávejte své okolí
Sdílejte odpověď s přáteli

Na dotaz odpovídá

JanV

Jan Valtr

Honza vám předá své mnohaleté zkušenosti s obchodním a korporátním právem – pomáhal založit desítky společností, řešil fúze i prodeje, vyjednával dohody mezi společníky a akcionáři, zastupoval klienty při sporech u soudů i v zasedacích mísnostech korporací.

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí
  • Pracovní právo

Odpovědi na podobné dotazy se dozvíte na našich školeních

Další zodpovězené dotazy v kategorii Obchodní právo


Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X