Právo a AI: Jak (ne)pracovat komerčně s výstupy? – 2. díl

 • Datum 29. 6. 2023
25 minut čtení

V prvním díle naší série o AI nástrojích jsme začali na vstupu a řekli si, co do AI spíš nevkládat. Dnes se podíváme na právní nástrahy toho, když už z AI dostanete nějaký výstup. Zejména pokud podnikáte a výstupy předáváte zákazníkům, měli byste v tomto mít jasno. 

Při použití výstupu se můžete dostat do úzkých 

Kdo už teď do tvorby svých textů, grafiky nebo čehokoli jiného zapojuje umělou inteligenci, může se neuváženým použitím AI výtvoru potenciálně dostat do problémů.

Svoje by o tom už mohli vyprávět influenceři vydávající AI fotky za vlastní. Nebo vítěz výtvarné soutěže, za kterého však tvořilo Midjourney. Což mimochodem přešel lakonickým „I won, and I didn’t break any rules“.

Hodně překvapený byl zase autor, který vyhrál soutěž o nejlepší obálku self-published knihy. Aby pak zjistil, že najatý grafik k vytvoření obálky použil AI. Zajímavý je i případ komiksu Zarya of the Dawn. Autorka po přiznání, že grafickou část ji vytvořila AI, přišla v USA o autorskoprávní ochranu grafické podoby. 

Potajmu vytvořená AI obálka knihy, která podle magazínu The Verge „zabila“ soutěž o nejlepší obálku. 

Grafické zpracování komiksu Zarya of the Dawn (kde je za nás navíc Zarya i podobná herečce Zendaya, náhoda?) už chráněno autorským právem do budoucna není.

Na úvod jen uklidníme, že užívat AI pro osobní potřebu je téměř vždy v pořádku. Pokud si pro radost vytvoříte v AI wallpaper na mobil, nikdo vás za porušování autorských práv popotahovat nebude. Vztáhne se na vás totiž zákonná výjimka, která povoluje použití díla pro osobní potřebu. 

Mějte však na paměti, že stejná benevolence neplatí pro zadávané citlivé informace a osobní údaje (k těm blíž v prvním díle). A přemýšlejte i nad tím, co je „osobní potřeba“. Pokud jste tvůrce na YouTube nebo Instagramu a vyděláváte si tím, i umístění AI výtvoru zasahující do autorských práv třeba do videa může být problém.

Jak tedy postupovat, pokud vám AI pomáhá například vytvářet zdrojový kód, grafiku nebo texty na klientovy sociální sítě?

Kvůli špatné práci se vstupem nebo výstupem můžete zjistit, že výstup nejde použít, jak potřebujete. Pokud se vás týká některý z následujících bodů, určitě zpozorněte a čtěte dál: 

 • Chcete k výstupu dát práva výhradně klientovi (buď výhradní licenci nebo postoupit majetková práva). V závislosti na způsobu práce s AI a použitém nástroji toto nemusí být možné.
 • Musíte zákazníkovi ve smlouvě zaručit, že výstup je autorské dílo a máte k němu potřebná práva. Pojem „autorské dílo“ totiž označuje výtvor, který je jedinečným výsledkem „tvůrčí duševní činnosti“ člověka. AI nástroj autorské dílo nevytvoří. 
 • Nechcete uvádět, že výstup byl vytvořen s použitím AI nástroje. To totiž často podmínky jednotlivých služeb vyžadují.

Jestliže se v některé z odrážek vidíte, pak vězte, že není vše ztraceno. AI můžete komerčně využívat. Musíte ale splnit několik podmínek.

Chcete mít autorská práva k výstupu? Musíte se sami zapotit. 

Co tím myslíme? Abyste měli autorská práva – a mohli tak třeba dát někomu výhradní licenci nebo tvrdit, že jste autor – měla by vždy převažovat nad činností AI vaše kreativita.

Teď vás nejspíš náš lehký právnický alibismus nepotěší, ale to bude nutné posuzovat individuálně. 

Můžeme vám však dát určitá vodítka: 

Zadali jste do nástroje jen běžný prompt a „černou práci“ odvedla AI? 

Příklad: Vytvoř mi kreslený obrázek pejska ve slunečních brýlích za mixážním pultem. 

 

DJ Doggo

Tady jste se teda nepředřeli. I když následně budete prompt upřesňovat a rozvíjet, většinu práce odvedla AI. Vy jste možná autorem promptu, pokud je aspoň trochu originální. Ale výstup jste nevytvořili (není to výsledek vaší „tvůrčí duševní činnosti“).

Veškerou práci na konkrétní podobě výstupu odvedla AI. Autorem tedy nejste. Není jim ani sama AI nebo její tvůrce, protože s tím (zatím?) právo nepočítá.

Podle konkrétních podmínek služby můžete ale výtvor dále používat. Dle ChatGPT, DALL-E i Midjourney uvádí, že dokonce většinou i komerčně (k tomu ještě dál).

Jelikož k němu však autorská práva nemáte, nemůžete dát zákazníkovi licenci (zvlášť ne výhradní) a zabránit komukoli dalšímu výstup využít.

 Výsledek: Výstup nejspíš nebude autorské dílo. Prompt někdy ano, ale nesmí být úplně základní jako v našem příkladu. 

Je váš prompt už velmi propracovaný? 

Možná jste pokročilý uživatel AI a pracujete s propracovanými prompty, kde využíváte role playing nebo proměnné jako temperature, top_p nebo diversity_penalty.

Příklad: Vytvoř mi výroční zprávu pro klienta, strojírenskou společnost, která bude shrnovat následující čísla a úspěchy: [úspěchy]. Nevymýšlej si a vygeneruj prosím s následujícími parametry: temperature 0.2, top_p 1.0, diversity_penalty 0.0. Využij model  

(Příklad záměrně zkrácen.)

Čím pokročilejší prompt, tím větší šance, že ten bude autorské dílo. Výstup ale i přes vaše velmi podrobné zadání stále vytvořila AI. Vaše „tvůrčí duševní činnost“ ve formě promptu tento výsledek dost ovlivnila, takže v těchto případech se možná do budoucna dočkáme ochrany výstupů pokročilých „prompt engineerů“. 

Například v USA zatím tamní úřady rozhodují tak, že pokud jste dali jen prompt, nejste autorem výstupu. Jakkoli váš prompt mohl být to nejlepší a nejpropracovanější, co svět potkalo od krájeného chleba.

Výsledek: Výstup nejspíš stále nebude autorské dílo, jakkoli tady se pohybujeme trochu v šedé zóně a zatím nikdo neví, co bude dál. Prompt už nejspíš autorské dílo bude. 

Vložili jste do nástroje už vaše autorské dílo a jenom ho upravili? 

Zvlášť pokud používáte generativní nástroje při práci, tak je dost možná zatím berete jen jako další nástroj k úpravě. Používáte je třeba jako Grammarly nebo Photoshop na steroidech. 

Necháte si jimi tedy jen upravit nebo zpracovat nějaký už připravený text (ten bude velmi pravděpodobně autorským dílem, pokud má určitou míru kreativity) nebo fotku (ta bude téměř jistě autorským dílem).

Oprav mi gramatiku v tomto odstavci, zkontroluj hlavně čárky ve větě.

Uprav mi tuto fotku tak, aby budova v pozadí byla rozmazaná a ořízni mi ji do formátu na LinkedIn (1080 × 1080 px).

Spoj mi tyto dvě věty do jedné kratší, vynech slova, která se opakují. Za tuto větu pak doplň větu o tom, že se na mě může čtenář kdykoli obrátit.

Přelož mi tento text do angličtiny.

Všechny tyto prompty jsou jen úpravou nebo zpracováním toho, co už máte. Proto i výstup získaný z nástroje bude stále autorským dílem. Pořád totiž bude vycházet z vašeho původního díla.

V této souvislosti doporučujeme vést si evidenci všech zásadnějších vstupů, promptů a výstupů z AI. Jednotlivé nástroje toto už zjednodušují vytvářením profilů a udržováním historie. Může se totiž stát, že nějaký nástroj následně identifikuje výstup jako pocházející z AI nástroje. Nebo se setkáte s tím, že výstup někdo dále použije a zasáhne tak do vašeho autorského díla. Vaše pozice bude mnohem lepší, pokud to dokážete prokázat.

Pokud však necháte AI váš vstup zásadně přepracovat, už je to znovu nástroj, který odvedl většinu práce a vytvořil něco úplně nového. Vracíme se tak do prvního příkladu výše.

Shrň mi tři hlavní myšlenky tohoto dlouhého textu na dva odstavce do příspěvku na LinkedIn.

Výsledek: Pokud je na vstupu vaše autorské dílo a nenecháte ho AI zásadně přepracovat, bude i výstup vaším dílem. Úpravy, zpracování a překlad jsou v pořádku. 

Nechali jste AI něco vytvořit a pak to zásadněji upravili? 

Možná při práci využíváte nástroje spíš pro generování nových nápadů nebo odvedení černé práce v úvodu. A pak se na výstup kriticky podíváte, nápady rozpracujete a text nebo fotku zásadním způsobem upravíte.

V tomto případě jste vzali z AI něco, co není autorské dílo. A potom jste tomu svou tvůrčí prací vdechli život a dali zcela nový rozměr. Finální dílo, které jste tímto získali, už bude naplňovat znaky díla autorského.

To může být i dobrá rada pro situace, kdy AI necháte něco vytvořit. Potřebujete, aby ten AI výtvor byl autorské dílo? Musíte ho ještě sami značně upravit nebo přepracovat.

I tady se ale těžko určuje hranice toho, kdy už je úprava zásadní. Jako vodítko vám můžou pomoct třeba už různé nástroje, které umí poznat výstup z AI. Najdete jich už spoustu vyhledáváním „AI detector“ na Googlu. Populární je třeba Hugging Face (na obrázky) nebo oficiální detektor od OpenAI (na texty). Zvlášť na texty v češtině jsou ale detektory ještě někdy krátké. Pokud do něj vložíte svoje upravené dílo a tento nástroj nepozná, že jde (původně) o AI výstup, můžete předpokládat, že jste výstup upravili dostatečně. Je však dobré vědět, že tyto nástroje zatím mají rezervy. Stejně jako platí u všeho okolo AI, tak se ale každým dnem zlepšují. Detektor poslouží dobře i tehdy, pokud podezříváte, že vás někdo balamutí a používá deepfake. 

 

Rapového papeže pozná AI detector jako podvrh s pravděpodobností 84 %… 

 

… „zábavný“ úvod k webináři v češtině od ChatGPT však už nepozná.

Výsledek: Když zásadně upravím nebo předělám výstup z AI, finální výsledek nejspíše bude autorským dílem. 

Někdy však nepomůže ani pot. 

Aby to nebylo moc jednoduché, ve free (a občas i některých placených) verzích AI nástrojů může být výhradní licence úplně vyloučena. A to ať už dodržíte pravidla tvorby v AI uvedená v příkladech výše nebo ne.

A to kvůli tomu, že (nevýhradní) licenci dáváte zároveň i vlastníkům AI nástroje. Midjourney i OpenAI toto ve svých podmínkách uvádí, aby na nich mohly svoje modely učit nebo je použít třeba při propagaci. Midjourney dokonce, i díky svému umístění na Discordu, všechny prompty a výstupy zveřejňuje.

Nejlépe to je vidět přímo na podmínkách známých služeb (zmiňujeme Midjourney, protože to má v tomto podmínky nejasnější i nepřísnější): 

Na Midjourney obecně vlastníte všechny výstupy, které vytvoříte. Ale jak uvidíte dále, není to tak jednoduché… 

Pokud si ale Midjourney neplatíte, můžete výstupy užívat jenom nekomerčně. 

Midjourney opakovaně ve svých podmínkách upozorňuje, že jde o otevřenou komunitu. Prompty a výstupy jsou tedy standardně viditelné všem a musíte snést zásahy do nich. 

V Midjourney Premium (60 USD měsíčně) můžete tomuto zveřejňování zabránit tvorbou ve stealth módu. I ve free verzi ChatGPT pak můžete zase zakliknout, že nechcete, aby se na vašich vstupech model učil. V nejbližších měsících vám doporučujeme přejít na připravovaný ChatGPT Business, který se na výstupech nebude učit automaticky. 

Ani stealth mód však není jistota. Midjourney se zavazuje vyvinout co nejvyšší úsilí, aby výstupy vidět nebyly. 

No jo. Tak můj výstup nebude autorské dílo. Proč to ale vadí? 

Už jsme to naznačili v úvodu. Nutně to nevadí. U většiny služeb můžete výstup normálně použít. A to i komerčně. Někdy za to musíte zaplatit, ale jde to. 

Problém je, když klientovi slibujete, že svoje služby poskytujete jen pro jeho modré oči a výstupy nikdo jiný nedostane. 

Co se ale konkrétně může stát: 

 • Pokud jste vytvořili něco, co není autorské dílo (k tomu viz výše), nemůžete k tomu dát výhradní licenci. Klient to může zjistit a uvědomí si, že výstupy specificky vytvořené pro něj může použít kdokoli další. Tímto jste nejspíš zároveň porušili smlouvu, což může být spojené třeba se smluvní pokutou nebo možností klienta odstoupit a nechat si vrátit cenu. 
 • Jestliže zvlášť na výstupu máte nějaké autorské dílo, možná vám nebo vašemu klientovi dá vědět jeho autor. Nejspíš prostřednictvím advokáta. A bude se dožadovat, ať přestanete zasahovat do jeho díla a zaplatíte mu peněžní náhradu. Což nechcete. 
 • Kromě finančních závazků vůči klientovi a autorovi vám samozřejmě může hrozit i reputační riziko. Pokud někdo zjistí, že za velké peníze potajmu prodáváte výstupy z AI, může to být velký problém. 

Musím uvádět, že jsem při tvorbě použil AI? 

Otázka, která zajímá hodně markeťáků a grafiků používajících AI. Pokud něco nechají vygenerovat nebo jenom upravit AI, musí to přiznat? 

Pokud si necháte vygenerovat něco jen na základě promptu, přiznávat byste to měli.

Jestli ale výstup z AI bude vaším autorským dílem  – třeba proto, že jste si jen nechali upravit nebo zpracovat vlastní kreativní vstup nebo jste naopak základní výstup z AI ještě zásadně upravili – potom podle nás uvádění, že jste výstup vytvořili s AI, není úplně nezbytné.

Možná jste si sami všimli, že použití AI praktiky nikdo nepřiznává. V dnešní době se s tím setkáme maximálně tehdy, pokud se někdo chce „pochlubit“, co mu AI vytvořila. U některých formátů to navíc nemusí dávat ani příliš smysl. Dovedete si představit uvedený disclaimer u každého příspěvku na sociálních sítích? Vždyť bude delší než samotný příspěvek.

Ale fakt je, že služby to v podmínkách vyžadují a vaše klienty to nejspíš taky zajímá. Kdybyste skutečně jen generovali výstupy na základě promptů a tyto krátce upravovali, lze uvedení AI „autorství“ doporučit.

Samozřejmě můžete použít mnohem jednodušší vlastní „přiznání“, že jste použili AI.

Příklad: Při tvorbě tohoto výstupu byla využita AI (ChatGPT) k jeho gramatické a jazykové korektuře.

Případně můžete dodat i: …„samotný text je mým autorským dílem, AI byla využita pouze jako nástroj k drobným úpravám.“ 

Co vám hrozí, pokud to neuděláte? 

 • Porušujete podmínky služby, což může vést až k ukončení jejího poskytování (to je ale celkem nepravděpodobná varianta). 
 • Existují nástroje, které už mohou celkem přesně říct, jestli jde o AI text nebo obrázek. Možná tedy na použití AI přijde až váš klient nebo konkurence.

V budoucnu navíc nejspíš bude AI obsah nějakým způsobem označen. Podobně to už nyní funguje u dezinformací. 

Co s tím? 

Jak s tímto vším naložit? Dá se říct, že platí základní rovnice:

Můj vstup = můj výstup. 

Cizí vstup = cizí výstup. 

Pokud z nějakého důvodu potřebujete, aby byl výstup autorským dílem, myslete na následující pravidla: 

 1. Když si necháte jen upravit či zpracovat vlastní text nebo obrázek, bude i výstup vaším autorským dílem. Nesmí však jít o úpravy, které úplně mění jeho podstatu. Gramatické a stylistické úpravy nebo retušování fotek jsou v pořádku. 
 2. Pokud vám AI vygeneruje nějaký výstup, můžete z něj provedením zásadnějších „ručních“ úprav autorské dílo vytvořit. 
 3. Říkejte klientům na rovinu, že AI používáte. Upravte smlouvy a popište jim, že AI je pro vás jenom nástroj ke generování nápadů nebo úpravám hotových výstupů. A že použití AI u vás nebude mít vliv na to, jestli je vámi dodané dílo chráněné jako autorské. 

V prvním díle seriálu o právně správném používání AI nástrojů se Ondřej věnoval vstupům. Mimo jiné se v něm dozvíte, jaké informace byste do AI nástrojů zadávat rozhodně neměli.

Máte k článku dotaz nebo byste potřebovali pomoc s právním uchopením AI? Využijte naší služby Konzultace a spory v oblasti AI. Ozvat se nám můžete na číslo 255 785 595 nebo nám napište na e‑mail napistenam@elegal.cz. 


Štítky

Autor článku

Ondra se zaměřuje hlavně na IT právo, duševní vlastnictvíe‑commerce. Nejvíc tíhne k vývoji software, včetně videoher. Má zkušenosti prakticky se vším, co se software týká. Kromě samotného vývoje (waterfall i agilního) vám pomůže i s jeho licencováním nebo servisem. 

Navíc se zajímá i o oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti nebo digitalizace a rád sdílí novinky z oblasti technologií na svém LinkedIn. Poradí vám ale i pokud jste e‑shop anebo když řešíte ochranné známky či průmyslové vzory.

Specializace:

 • Autorská práva a duševní vlastnictví
 • IT právo & technologie
 • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X