Právní novinky pro rok 2024

  • Datum 18. 12. 2023

Rok 2023 se neúprosně blíží ke konci a v novém roce na nás čeká velká nálož změn. Proto jsme pro vás připravili shrnutí, na co si dát v roce 2024 pozor. 

1. Změny pro zaměstnavatele – práce na dohodu

Dlouho očekávaná a zaměstnavateli obávaná novela zákoníku práce je z většiny účinná již od 1. 10. 2023. Od října například můžete elektronicky doručovat některé pracovněprávní dokumenty nebo máte jako zaměstnavatel rozšířenou informační povinnost. O těchto změnách jsme napsali článek ještě před účinností novely.

Od 1. ledna 2024 přichází ale ještě další změny, a to hlavně v oblasti placené dovolené pro dohodáře. Dohodářům, ať už na základě DPP nebo DPČ, vznikne ze zákona právo na dovolenou, pokud odpracují alespoň 80 hodin a dohoda trvá alespoň 1 měsíc. Pro účely výpočtu dovolené pak zákoník práce nastavil, že týdenní pracovní doba dohodáře činí 20 hodin týdně. Konkrétní počet hodin dovolené se pak spočítá podle odpracovaných násobků týdenní pracovní doby. Za každý odpracovaný týden má dohodář nárok na 1/52 dovolené.

Dohody dosud byly pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodné také kvůli odvodům. U dohody o provedení práce (tedy dohoda, u které zaměstnanec může odpracovat do 300 hodin ročně) dosud platilo pravidlo, že na jednu dohodu si mohl bez odvedení pojistného zaměstnanec vydělat částku 10 000 Kč.

Nově se rozhodná částka pro odvody bude odvíjet od toho, zda si dohodář na základě DPP u jednoho zaměstnavatele vydělá více než 25 % průměrné mzdy nebo u více zaměstnavatelů více než 40 % průměrné mzdy. A co to pro vás konkrétně znamená? Pokud máte zaměstnance na základě DPP, který u vás vydělá na základě jedné dohody více než 10 991 Kč, musíte za něj odvést zdravotní a sociální pojištění. Pokud má váš zaměstnanec nadto ještě dalšího zaměstnavatele, je rozhodnou částkou podléhající nutnosti odvodů 17 586 Kč ze všech dohod.

Vznikne i tzv. registr dohod o provedení práce. Zaměstnavatelé těchto dohodářů budou mít povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení nástup zaměstnance na základě DPP do zaměstnání. Stát si tím chce zajistit kontrolu nad dohodami a i případným pojistným, které má zaměstnanec a zaměstnavatel odvádět.

2. Whistleblowing – jak se chrání oznamovatelé

Už v parném létě roku 2023 došlo k nabytí účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů, nicméně pro povinné subjekty, které mají od 50 do 249 zaměstnanců, zákon nastavil povinnost mít zavedený oznamovací systém až od 15. 12. 2023. Proto je rozhodně důležité neotálet, pokud jste na tuto povinnost náhodou pozapomněli.

Zákon řeší hlavně povinnost zavést a provozovat tzv. vnitřní oznamovací systém. Ten musí fungovat tak, že oznámení je možné podat na různých kanálech – písemně (fyzicky i elektronicky), telefonicky a případně i do 14 dnů osobně. Oznámeními se nemůže zabývat kdekdo, je nutné, aby oznamovací systém obsluhovala příslušná osoba, kterého si můžete představit jako firemního ombudsmana.

Alfou a omegou zákona je, aby nikdo vůči oznamovateli neuplatňoval odvetná opatření. Jak si takové odvetné opatření představit? Může se jednat o výpověď, snížení mzdy nebo třeba účelové převedení na jinou práci.

Pokud vás zajímá víc, určitě se koukněte do článku, který jsme o ochraně oznamovatelů napsali. Stejně tak se na nás neváhejte obrátit, pokud byste potřebovali s řešením whistleblowingu pomoct.

 3. (Kybernetická) bezpečnost na prvním místě

Směrnice NIS2, která se zabývá bezpečností sítí a informací, se snaží zajistit co nejvyšší úroveň kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Byť ještě v ČR nebyl přijat zákon, který by směrnici prováděl, je třeba se na novelu v roce 2024 připravit. Vláda totiž ukončila připomínkové řízení a proces přijetí dolní i horní komou Parlamentu může být otázkou krátké doby. Kromě toho mohou být lhůty pro přijmutí poměrně krátké.

Povinnosti se dle směrnice NIS2 nemají samozřejmě týkat všech, ale budou dopadat především na:

  • různé digitální služby (on-line tržiště, cloud computing, datová centra, služby vytvářející důvěru, elektronické komunikace, DNS služby, sociální sítě, vyhledávače);
  • výrobní sektor (zdravotnické prostředky, počítače, elektronické přístroje, stroje, auta);
  • potravinářství, chemický průmysl, zdravotnictví;
  • ale i další sektory ekonomiky (dle odhadu jde cca o 10 000 různých subjektů).

Mimo tato kritéria je nutné splnit ještě dvě podmínky, a to mít alespoň 50 zaměstnanců a obrat alespoň 10 milionů EUR. Zaměstnanci i obrat se nicméně sčítají u podnikatelských skupin nebo koncernů.

A co vás čeká, pokud toto splňujete? Především se bude jednat o nutnost přijmout různá technická a organizační opatření, a to např. identifikaci a vyhodnocování kybernetických rizik, zajišťování ochrany přístupových a autentizačních údajů, zajišťování bezpečnosti využívané IT infrastruktury, zvládání a hlášení bezpečnostních incidentů. S tím samozřejmě bude souviset i proškolení vedení, zaměstnanců a spolupracujících osob, aby všichni věděli, co mají dělat.

Jestli se na vás regulace bude vztahovat, můžete zjistit například stránkách aliance NIS2READY, které jsme členem.

4. Nařízení o digitálních službách

Digital Services Act, neboli Nařízení o digitálních službách sice vešlo v platnost už v listopadu 2022, s blížícím se datem účinnosti v únoru 2024 však se opět diskuze o něm dostává na pořad dne. Jedná se o poměrně revoluční nařízení EU, které upravuje digitální služby a jejich provozovatele v online prostředí. Klade si za cíl zejména modernizaci internetového prostoru, transparentnost online služeb, a především zavedení odpovědnosti digitálních platforem za obsah, který se na nich šíří. DSA taktéž stanovuje povinnosti velkým online platformám, co do vyvažování rovnováhy mezi svobodou projevu a ochranou uživatelů proti škodlivému obsahu, zejména co se týče dezinformací.

DSA bude mít vliv na široké spektrum digitálních služeb, od sociálních sítí a online tržišť po cloudové služby a komunikační aplikace. Tím, že stanovuje pravidla pro poskytovatele služeb, má za cíl zajistit, aby digitální prostředí reflektovalo hodnoty a potřeby moderní společnosti.

 5. Bude ESOP výhodnější?

Nejen start-upy, ale i zavedené zaměstnavatele pálí, jak si u sebe ve firmě udržet kvalitní zaměstnance co nejdéle. Zaměstnanecké motivační plány by od nového roku (pokud novelu schválí Senát), měly být pro zaměstnance výhodnější. Právě ESOP neboli Employee Stock Option Plan, který dává zaměstnancům možnost nabýt akcie nebo podíly na společnosti svého zaměstnavatele, a tak sklízet ovoce za úspěšnost společnosti, dnes není úplně daňově výhodný. Stojí totiž na principu, že jakmile zaměstnanec nabyde akcii nebo podíl, tento nemajetkový příjem se zdaní, a ještě se z něj odvede sociální a zdravotní pojištění.

Krokem vstříc je změna momentu, kdy dojde ke zdanění nabytí podílu nebo akcie. K tomu má nově docházet např. skončením pracovní činnosti zaměstnance, vstupem zaměstnavatele do likvidace nebo když se zaměstnanec rozhodne daný podíl prodat, podle toho, co nastane dřív.

 Zejména ve start-upech je totiž velmi časté, že zaměstnanec přestane pracovat pro zaměstnavatele dříve, než prodá svůj podíl. Mimo daň za nabytí podílu pak zaměstnanec daní i příjem z prodeje podílu (pokud není možné využít osvobození od daně).

6. Účetnictví v cizí měně? ANO!

Pro hodně podnikatelů může být ulehčením, že účetnictví budou od nového roku moci vést v jiné měně než v korunách českých. Nově si bude možné vybrat mezi eurem, dolarem a librou, kdy ve vybrané měně bude možné spočítat a dokonce i uhradit daň z příjmu.

Přejít na jinou měnu bude možné pouze k prvnímu dni účetního období, a to za podmínky pokud je zároveň cizí měna tzv. měnou funkční. Jestli je cizí měna i měnou funkční, se dá zjistit podle různých pravidel. Jedním je například to, že více než 50 % transakcí je prováděno v této cizí měně.

Možnost vést účetnictví například v eurech může být velkým ulehčením především pro podnikatele, kteří vyváží své produkty, nebo jednoduše přijímají platby či platí převážně v eurech. Odpadne tedy neustálé přepočítávání kurzů mezi měnami a jak účetnictví, tak i platba daní, by tak mělo fungovat efektivněji.

7. Daně letem světem

V oblasti daní ještě chvíli zůstaneme, protože nás v novém roce čeká mnoho změn, a to v souvislosti s přijetím vládního konsolidačního balíčku.

U daní z příjmů si při podání daňového přiznání nebo na výplatních páskách od nového roku určitě všimnete změn, jako je zrušení školkovného, slevy na studenta nebo podstatná změna u slevy na manžela, kterou bude možné uplatnit pouze, pokud daná osoba pečuje o dítě do 3 let. Vyšší zdanění pak čeká všechny, kdo si za rok vydělají více než 36násobek průměrné mzdy. Pokud si přijdete průměrně na více než 131 901 Kč měsíčně, danit budete 23% sazbou.

Daňový balíček rozhodně nepotěší ani firmy, protože daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %.

Plátci DPH si od ledna pak budou muset dát pozor na nové sazby DPH. Ze současných 3 sazeb: 21 %, 15 % a 10 %, budou pouze dvě, a to 21% a nová 12%. Např. zdravotnické pomůcky nebo stravovací a ubytovací služby si polepší a budou ve snížené 12% sazbě

8. Změny v paušální dani pro OSVČ 

Pokud se na rok 2024 chcete přihlásit k paušální dani, (to je možné do 10. ledna, pokud ještě paušál neplatíte), oproti minulému roku se to trochu prodraží.

9. Změny odvodů – sociální a zdravotní pojištění

Kromě daní se změny dotkly i oblasti sociálního zabezpečení. Pro OSVČ, pokud neplatí paušál, se zvyšuje vyměřovací základ u sociálního pojištění z 25 % průměrné mzdy na 30 % průměrné mzdy. Ta je pro rok 2024 ve výši 43 967 Kč.

V důsledku toho se zvedne částka, kterou je potřeba odvádět. Pokud platíte minimální částku na sociální pojištění, připlatíte si o 908 Kč. U zdravotního pojištění si jako osoba samostatně výdělečně činná připlatíte o 246 Kč více než v roce 2023.

Pokud řešíte odvody u zaměstnancům, na pojistném se bude také odvádět více, a to o 0,6 %. Ze zaměstnancovy mzdy se tedy bude nově odvádět nově 7,1 % místo původních 6,5 %.

10. Novinky pro řidiče

Od roku 2024 potkáme na silnici mladší řidiče, a to jak v autech s označením autoškola nebo už hotové řidiče. Za volant bude možné usednout již od 17 let s podmínkou, že do nabytí zletilosti budou řídit doprovodem mentora. Kvůli snížení této věkové hranice je pak možné zahájit autoškolu už v 15 a půl letech.

Pro všechny nové řidiče pak začne platit i přísnější režim po dobu 2 let od získání řidičského oprávnění. Pokud jako novopečený řidič ztratíte 6 bodů, budete se muset absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Zapomněli jste si doma peněženku a jedete bez řidičáku? Vůbec nevadí. Stát digitalizuje a nově tak bude stačit se prokázat jen občankou. A i tu bychom už měli brzy mít možnost vozit v mobilní aplikaci. Kromě toho ani u sebe nebudete muset vozit tzv. malý techničák (osvědčení o registraci vozidla).

Bodový systém je poměrně zapeklitý, proto došlo k jeho zjednodušení. Dosud jsme byli zvyklí na 5 pásem, nově se za přestupky bude odečítat po 2, 4 a 6 bodech. Došlo ale ke zvýšení pokut u většiny přestupků.

11. Stavby snadno a rychle?

Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Řeč je o novém stavebním zákoně, který bude pro určité stavby (především dopravní a průmyslové stavby) účinný už od prvního ledna. Do tzv. plného provozu se nový stavební zákon dostane následně až k 1. červenci 2024. Hlavní změnou a doufejme i zjednodušením bude jedno řízení o povolení stavebního záměru. Bude tedy spojeno územní a stavební řízení. Kromě toho bude velkou výhodou i to, že v případě odvolání nadřízený úřad rovnou posoudí celou věc sám a rozhodne, nebude tudíž rozhodnutí rušit a vracet původnímu úřadu. Odpadne tak přehazování případu jako horkého bramboru.

12. Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2024 se minimální mzda zvyšuje ze 17 300 Kč na 18 900 Kč za měsíc (112,50 Kč za hodinu). Zaručená mzda se má zvýšit ve čtyřech skupinách práce z osmi, do kterých je řazena podle své složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, a to v prvních třech třídách (u každé o 1 600 Kč měsíčně) a nejvyšší (o 3 200 Kč měsíčně). Od nového roku si na to tudíž budou zaměstnavatelé muset dát pozor.

13. Psychomodulační, psychoaktivní a návykové látky pod drobnohledem zákonodárce

Kanabinoidy, kratom a další látky byly v roce 2023 pod drobnohledem zákonodárce a vzhledem k tomu, že návrh novely zákona ještě neprošel Sněmovnou, dočkáme se diskuze o jejich regulaci i v novém roce.

Návrh počítá s tím, že se bude rozlišovat mezi psychomodulačními látkami (kam se bude řadit právě kratom), psychoaktivními látkami (u kterých je obava z větších zdravotních rizik, např. HHC) a návykovými látkami (tam se řadí např. kokain nebo heroin). O tom, jaké látky se budou řadit do jakého seznamu, rozhodne vláda.

Kámen na kameni nezůstane ani u prodeje těchto látek. Kromě registrace do speciálního rejstříku dojde k upřesnění, jak se mají produkty balit. Kratom byste pak neměli koupit v běžné prodejně, ale pouze ve speciálních prodejnách, kde navíc musí být mezi sebou odlišeny i jednotlivé druhy. 

Vídáte na kratom a další obdobné látky reklamy? To by po účinnosti novely taky nemělo být možné. To bude platit i pro sponzorování akcí nebo propagace přes influencery.

Změnám už v roce 2023 dostála. Vyhláškou došlo k vymezení požadavků na vzhled i vlastnosti sáčků. Nesmí například připomínat žádnou potravinu nebo kosmetický přípravek, nastavily se rovněž stropy pro obsah nikotinu. Kromě toho nesmí nikotinové sáčky obsahovat ani vitamíny, minerály a další látky, které by mohly vyvolat dojem, že jsou zdravé.

Konkretizující vyhláška je účinná už od 1. července 2023, prodejci ale mají možnost nabízet a doprodat zásoby nikotinových sáčků podle staré úpravy, a to do 1. července 2024.

Na toto téma jsme pro vás připravili rovnou dva články, a to o nikotinových sáčcíchdalších látkách jako kratom.

14. Kryptoměny jako investiční nástroj na kapitálovém trhu

V listopadu 2023 nabyla účinnosti novela, která zařazuje i nástroje, které jsou vydané s použitím technologie distribuovaného registru (DLT) do seznamu investičních nástrojů. Došlo k tomu kvůli evropskému nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury a za následek to má především to, že ti, kteří evidují kryptoaktiva v registru DLT, budou moci vést evidenci cenných papírů. Nově to tedy kromě centrálního depozitáře budou i obchodníci s cennými papíry a burzy cenných papírů (což jsou organizátoři trhu s cennými papíry).


Nevíte si rady s nadcházejícími změnami? Dejte nám vědět na napistenam@elegal.cz nebo zavolejte na 255 785 595, rádi Vám pomůžeme.

Štítky

Autor článku

Radka studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dosud si vyzkoušela práci jak v advokátních kancelářích, na právním oddělení velkého korporátu, tak se účastnila krátkých stáží např. na Magistrátu hlavního města Prahy, nebo na soudě. Nejvíce času Radka věnuje právu duševního vlastnictví a pracovnímu právu, často se ale dostane i k jiným právním odvětvím jako je např. právo závazkové.

Specializace:

  • Smlouvy a dokumenty

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X