Nastává konec jednorázové licenční odměny?

  • Datum 23. 1. 2023

Spotřebitelskou novelou, která se týká většiny e‑shopů i online platforem, naši zákonodárci se změnami občanského zákoníku pro letošní rok rozhodně nekončí. Kromě ní si totiž pro podnikatele připravili také změny v úpravě licencí a licenčních odměn.

Hned na začátek vás ale uklidníme – změny jsou sice již od 5. ledna 2023 účinné, ale nejsou až tak radikální. I přesto určitě stojí za to jim věnovat pozornost. V praxi totiž vztahy mezi autory a nabyvateli licencí nepochybně ovlivní. Zbystřit by tak měli třeba marketingové agentury, vývojáři nebo umělci.

Omezení licenční odměny ve formě pevné částky

Zprávy o konci pevné odměny za poskytnutí licence vás na přelomu roku pravděpodobně neminuly. Není divu, podobná novinka pochopitelně budí především v IT či audiovizuálním světě velké obavy.

Ne tak docela. Občanský zákoník sice nově jednorázovou licenční odměnu zásadně omezuje, ale její úplný konec to naštěstí neznamená. I nadále totiž bude možné v některých odůvodněných případech jednorázovou licenční odměnu sjednat. Týká se to především odvětví, ve kterých je to obvyklé. Spadá sem právě například IT sektor nebo hudební či audiovizuální průmysl. 

Smyslem je, aby nebylo pravidlem sjednávat paušální odměnu tam, kde to z povahy věci není obvyklé. A naopak tam, kde je to příhodné, aby byla odměna sjednaná na základě výnosů z využití poskytnuté licence (tedy závislá na zisku z následného prodeje předmětu licence). Taková odměna by pak měla být vhodná a přiměřená a pokud není, bude mít autor velmi pravděpodobně nárok na odměnu dodatečnou. Na dodatečnou odměnu má navíc autor právo i tehdy, pokud byla odměna stanovena na základě výnosů. Tohoto práva se autor nemůže vzdát a není možné jej ani smluvně omezit. 

Je potřeba zrevidovat smlouvy?

Ano. 

Nové informační povinnosti k autorům 

Až doposud stačilo nabyvatelům licence informovat autory pouze obecně – o pravidelném vyúčtování odměn sjednaných na základě výnosů z využití licence. Informační povinnosti se však ku prospěchu autorů velmi rozšiřují

Nově musí nabyvatel úplatné licence pravidelně (alespoň 1× ročně) předkládat autorovi podrobné informace o užití předmětu licence. V praxi to pro nabyvatele znamená, že si musí vést u všech autorských děl evidenci jejich užívání a také zavést určitá interní pravidla pro reporting. Tato povinnost se na nabyvatele licence vztahuje i v případě, kdy k příslušnému dílu udělil podlicenci. Tohoto práva se pak autor nemůže vzdát, a to ani ve smlouvě. Výjimkou z této povinnosti je situace, kdy by takové poskytování informací bylo nepřiměřené (např. administrativně), pak by totiž nabyvatel mohl poskytovat informace jinou formou nebo alespoň méně podrobně. 

Pozn. U bezúplatných licencí se v tomto ohledu nic nemění. 

Je potřeba zrevidovat smlouvy?

Ano. A navíc je také potřeba nastavit interní procesy.

Odstoupení od licenční smlouvy

Novela přináší také změny v případě odstupování od smlouvy. Nově má autor právo od licenční smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy není výhradní licence využívaná vůbec. Oproti původnímu znění tak novela vypouští autorovi možnost odstoupit v případech, kdy nabyvatel využívá licenci nedostatečně. Kromě odstoupení dostává autor také novou možnost jednostranně změnit povahu výhradní licence na nevýhradní. Pokud tedy nabytou licenci nebudete využívat, může se autor rozhodnout, jestli odstoupí od smlouvy nebo „pouze“ ukončí její výhradní povahu. 

Je potřeba zrevidovat smlouvy?

Ano.

Změny v oblasti licencí v rámci občanského zákoníku nejsou nijak kritické. Ještě více je teď třeba licence nastavovat na míru konkrétnímu autorskému dílu, protože co funguje u software, nebude fungovat u grafiky. Posílení práv samotných autorů ale kvitujeme pozitivně, stejně jako úpravu v jejich odměňování. Až praxe ale ukáže, nakolik budou změny efektivní a přínosné. 

I přesto, že změny v autorských právech nejsou nijak zásadní, je nutné je zahrnout do nových smluv a upravit ty stávající. Pokud potřebujete odbornou radu, ozvěte se nám, rádi vám s tím pomůžeme. 

Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technologiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X