Novela zákoníku práce a další změny v pracovněprávních vztazích

  • Datum 18. 12. 2020
8 minut čtení

S Novým rokem přivítáme velké množství změn, které ovlivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Novinky přinese dlouho očekávaná novela zákoníku práce nebo třeba nová úprava zákonu o daních z příjmu.

Nový výpočet dovolené, sdílené pracovní místo a další

Spravedlivější počítání dovolené, institut sdíleného pracovního místa, změna výše náhrad pozůstalým v případě úmrtí kvůli pracovnímu úrazu, to vše přináší novela zákoníku práce, která v lednu 2021 nabude účinnosti.

Počítání dovolené

Hlavním cílem novely zákoníku práce je už zmíněná spravedlivější právní úprava, což se promítlo zejména do počítání dovolené. Právě dovolená je bezpochyby největší změnou dlouho chystané úpravy zákoníku práce.

Nově se dovolená bude počítat na hodiny, nikoli na dny, jako tomu bylo doposud. Poměrně často se stávalo, že si zaměstnanci, kteří měli rozdílně dlouhé směny, dovolenou vybírali v den té nejdelší, aby „se jim to vyplatilo“, jelikož v obou případech přišli o jeden den dovolené. Právě přepočítání na hodiny by mělo zajistit spravedlivější přístup ve vybírání volných dnů, a tak byste o své zaměstnance nemuseli kvůli dovolené přicházet v nejdelší, pro ně nejvýhodnější, pracovní dny.

Zákonná délka 4 týdnů dovolené zůstává, ačkoliv bylo navrhnuto prodloužení o 5 dnů. Mění se ale druhy dovolené – ty se redukují na dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část a dále dodatkovou dovolenou.

Pro dosažené dovolené za kalendářní rok budou muset zaměstnanci vykonávat práci (za nepřetržitého trvání pracovního poměru) po dobu 52 týdnů podle rozsahu týdenní doby. Samotný výpočet dovolené je pak stanoven na „násobek týdenní doby výměrou dovolené“, což v praxi znamená, že pokud budou mít týdenní dobu stanovenou na 40 h a výměru dovolené 4 týdny, celková dovolená bude činit 160 hodin. Základní podmínkou pro vznik práva na alespoň nějakou dovolenou, je práce (za nepřetržitého trvání pracovního poměru) po dobu 4 týdnů.

Institut sdíleného pracovního místa

Zavádí se také nový institut sdíleného pracovního místa. Jednu pozici budete moci dělit mezi dva a více lidí, kteří budou zaměstnání na pracovní poměr. Ti si budou moci rozvrhnout pracovní dobu dle své domluvy, takže vám odpadne starost se spravedlivým rozdělením směn. Ministerstvo práce a sociálních již avizovalo, že poskytne příspěvek na zřízení sdíleného pracovního místa, konkrétní výši však ještě nespecifikovalo.

Výše náhrady po úmrtí v důsledku pracovního úrazu

V neposlední řadě se mění výše náhrady pozůstalým a blízkým osobám po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu. Momentálně je odškodnění pevně vyčísleno na 240 tisíc. Ačkoli věříme, že tuto informaci nebudete potřebovat, od Nového roku to bude dvacetinásobek průměrné mzdy, což zhruba odpovídá 720 000 Kč.

Jak to bude se stravenkami, aneb stravenkový paušál

Mohla by vás ale zajímat i nová podoba stravenkového paušálu. Pokud jste si zvykli na výhody stravenek, budete je moci svým zaměstnancům dále nabízet a stále se pro vás bude jednat o daňově uznatelný výdaj jako doposud. Nově ale budete mít možnost svým zaměstnancům nabídnout také peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Ten bude, podobně jako stravenky, do stanoveného limitu osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnance a pro zaměstnavatele bude plně uznatelným daňovým nákladem. Pro rok 2021 by se maximální daňově uznatelná měsíční částka při standardní plné pracovní době měla pohybovat okolo 1 500 Kč.

Možné budou tedy obě varianty (stravenky i peněžitý příspěvek), ale osvobození od daně se bude moci uplatnit jen na jednu z těchto možností – nebude možné tyto varianty kombinovat.

Zvýšení zahraničních cestovních náhrad

Stravenky a peněžité příspěvky na stravování jsme sice už řešili, otázku stravování jsme ale zcela neukončili. 1. 1. 2021 totiž dojde i k účinnosti vyhlášky o stanovení zahraničních sazeb cestovních náhrad, která se používá při pracovní cestě zaměstnance. Stanovené částky by měly pokrýt běžné celodenní stravování. Vy, zaměstnavatelé, budete povinni zajistit vašim zaměstnancům přiměřenou finanční kompenzaci na základě sazeb stravného, které jsou pro každou zemi jiné, od Nového roku u několika z nich vyšší. Jako podnikatelé ale můžete svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou snížit až o 25 %. Samozřejmě můžete sazby také zvýšit podle vašeho uvážení, daňově uznatelný ale bude příspěvek jen do výše základních sazeb.

Potřebujete v souvislosti s pracovním právem poradit? Ozvěte se nám na e‑mail

Štítky

Autor článku

Nikola nejraději píše o marketingových novinkách, ale nevyhýbá se ani tématům spojeným s podnikateli.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X