Máte e‑shop a prodáváte v EU? Chystají se změny u DPH

  • Datum 8. 3. 2021

Prodáváte své zboží nebo služby i v zahraničí? Zbystřete. Od 1. 7. 2021 se chystá poměrně zásadní změna v režimu DPH. Zjednodušeně řečeno – jakmile při prodeji do jiných států EU překročíte v souhrnu částku 10 000 EUR, musíte DPH odvést tam. Podrobnosti přinášíme přehledně v otázkách a odpovědích.

Koho se tato změna týká?

Všech podnikatelů, kteří jsou plátci DPH a dodávají zboží spotřebitelům do jiného členského státu. V praxi tedy půjde především o e‑shopy

Jak je to teď?

Každý členský stát si hranici, do které můžete při přeshraničním dodáním zboží odvádět DPH v ČR, stanovuje sám. U většiny z nich je to 35 000 EUR bez daně za kalendářní rok, přesný přehled najdete tady. Důležité je, že se tyto částky nesčítají. Pokud tedy například dodáte zboží za 30 000 EUR ročně do Rakouska a za 34 000 EUR na Slovensko, pořád jako český e‑shop odvedete veškerou DPH v ČR, podle českých pravidel.

Jakmile tuto hranici překročíte, musíte se v daném státě registrovat jako plátce DPH a podřídit se místním pravidlům pro DPH.

Nebyl by to ale daňový předpis, pokud by neměl výjimky. Tato pravidla neplatí pro nové dopravní prostředky, zboží s instalací a montáží, použité zboží, umělecká díla a sběratelské předměty nebo starožitnosti. Pro tyto kategorie momentálně platí zvláštní režim a zůstane to tak i nadále.

Co přesně se tedy mění?

Především se sjednocuje hranice, od které je nutné dodržovat režim DPH jiného členského státu, a to na 10 000 EUR. Tato hranice navíc nově platí pro veškerý vývoz kumulativně, jinými slovy – pokud během roku dodáte zboží do Rakouska za 8 000 EUR a zboží na Slovensko za 3 000 EUR, už jste ji překročili. 

Kvůli kontrole budou muset e‑shopy vést evidenci všech obchodů do zemí EU.

A pro fajnšmekry – mění se také pojmy. Současný pojem zasílání zboží do členského státu nahradí nový pojem prodej zboží na dálku. Změny tedy hledejte ve směrnici, a později pravděpodobně i v novele zákona o DPH, pod tímto označením. 

Co mám dělat, když překročím hranici 10 000 EUR?

V takovém případě máte dvě možnosti:

  • Registrovat se k DPH v jednotlivých zemích a plnit zde veškeré povinnosti ve vztahu k DPH jako místní podnikatelé – především tedy podávat daňová přiznání, účtovat dle místních sazeb DPH a platit daně místním finančním úřadům ve stanovených lhůtách.
  • Využít jednotné správní místo. To možná znáte pod zkratkou MOSS – tzv. mini one stop shop, nyní funguje např. u elektronických služeb. Nově ho bude možné využít i při prodeji zboží na dálku. Z MOSS se tedy bude stávat spíše OSS (tzv. one stop shop), kdy ho e‑shopy budou moci využít pro téměř veškerý přeshraniční prodej zboží do členských států EU. 

Tyto dvě varianty ale nepůjde kombinovat. 

Jak funguje OSS?

Zaregistrujete svůj e‑shop do tohoto systému u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně, který má tuto agendu na starost. Zde pak budete podávat daňová přiznání k zahraničním plněním a platit daně. Finanční úřad pak zajistí distribuci jednotlivých vybraných daní konkrétním členským státům, kterým jsou určeny.

Kdy mám tedy podat daňové přiznání a zaplatit daně?

Daňové přiznání budete muset v tomto případě podat do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (nyní je to do 20. dne). Do tohoto okamžiku musíte DPH také zaplatit. V daňovém přiznání uvedete souhrnné hodnoty poskytnutých služeb a dodaného zboží do každého jednotlivého členského státu i s rozpadem na jednotlivé sazby DPH dle pravidel příslušného státu. Daňové přiznání budete muset podat, i když v daný měsíc žádné zboží do zahraničí neprodáte. 

Mění se něco pro daňové přiznání v ČR?

Ne, u kontrolního hlášení i daňového přiznání pro ČR postupujte stejně jako doteď. Dojde tak k dvojkolejnosti, kdy plnění vůči českým spotřebitelům budete řešit u finančního úřadu podle sídla vašeho e‑shopu a zahraniční plnění u finančního úřadu v Brně, popřípadě u zahraničních úřadů. 

Jak je to s poskytováním elektronických služeb?

Do limitu 10 000 EUR se nově nebude počítat pouze dodání fyzického zboží, ale i telekomunikační, rozhlasové, televizní a elektronicky poskytované služby. Pokud tedy v zahraničí prodáváte jak zboží, tak elektronické služby, myslete na to, že tato hranice platí pro součet prodejů za obě tyto kategorie.

Od kdy budou nová pravidla platit?

Tato novela směrnice o DPH měla původně nabýt účinnosti už k 1. 1. 2021, EU však účinnost kvůli pandemii odložila na 1. 7. 2021. Česká republika ještě tuto směrnici neimplementovala do českých zákonů, ale česká novela zákona o DPH by už neměla přinést žádnou razantní změnu oproti směrnici EU. 

Co mi hrozí, když tato pravidla nesplním?

Směrnice samotná žádné sankce neuvádí, jakmile ji ale ČR implementuje do novely zákona o DPH, budou se sankce uplatňovat úplně stejně jako v současných případech porušení povinností k DPH. Myslete také na to, že sankce na vás mohou čekat i v ostatních státech, kam zboží dodáváte.


Není vám cokoliv jasné nebo potřebujete s nastavením nových pravidel pomoc? Napište nám nebo si rovnou rezervujte online konzultaci.

Štítky

Autor článku

Jakubovou parketou je hlavně IT právo, obchodní právo, ochrana průmyslového vlastnictví a právo v oblasti nemovitostí. Jeho články vám dají praktický vhled a konkrétní rady. 

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Právo v oblasti nemovitostí

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X