Na co si dát pozor při rozdělování zisku v s. r. o.?

  • Datum 26. 6. 2023
11 minut čtení

Dnem D neoznačujeme jen největší námořní invazi v historii, ale také den, kdy si společníci rozdělují podíly na zisku společnosti (s. r. o.). Po vypracování účetní závěrky se totiž ukáže, jak si společnost v uplynulém roce vedla. A podle toho se určí, nakolik z ní budou profitovat její společníci. 

Společnost ale nesmí přijít zkrátka, protože se musí starat o své zaměstnance a splnit všechny povinnosti vůči svým partnerům nebo věřitelům. Proto zákon stanoví poměrně přísná pravidla, jak se takový zisk vyplácí. 

Pokud jste viděli naši Korporadnu, nejste ve světě obchodních společností žádní začátečníci. Dnes se proto podíváme na některá specifika, která by vás v souvislosti s rozdělením zisku asi nenapadla. Dočtete se o možnosti rozdělit zisk v odlišném poměru než podle údajů ve společenské smlouvě a prozradíme vám také užitečné tipy pro zápis do evidence skutečných majitelů.

Základní povinnosti, bez kterých to prostě nejde… 

Většina společností má nastavené účetní období od 1. ledna do 31. prosince. Po skončení tohoto (nejen) účetního dobrodružství pak začíná čas na vypracování účetní závěrky. Ta obsahuje informace o tom, jak si v předchozím účetním roce společnost vedla – zda se pohybuje v černých, nebo červených číslech. Tak či onak, ji do 6 měsíců od skončení účetního období musí projednat a schválit valná hromada, případně jediný společník. Účetní závěrka pak slouží jako základ pro rozdělení zisku.

Abychom si nepletli pojmy s dojmy, musíme rozlišovat, (i) schválení účetní závěrky, (ii) rozhodnutí o rozdělení zisku a ztráty a (iii) výplatu podílu na zisku. To se může (ale i nemusí) dít ve stejnou dobu.

i. Na valné hromadě, kterou svolává jednatel (nebo někdo jiný určený ve společenské smlouvě), společníci rozhodnou o návrhu na schválení účetní závěrky

ii. Na této valné hromadě většinou společníci hlasují i o způsobu, jak se naloží s penězi, které společnost vydělala, nebo v horším případě ztratila. Při jedné valné hromadě je tedy možné zabít dvě mouchy jednou ranou. Jaká je vůbec potřeba většina a je nutný notářský zápis? Jakou většinu pro rozhodnutí o rozdělení zisku potřebujete, se dočtete ve společenské smlouvě. Pokud to tam nenajdete, ze zákona je to nadpoloviční většina přítomných společníků. A ta nejlepší část? Vše zvládnete bez přítomnosti notáře.

iii. Posledním okamžikem je samotná výplata již schválené výše podílu na zisku. Toto rozbití pomyslného prasátka se může a nemusí krýt s prvními dvěma body.

Jak dlouho budete jako společník čekat na výplatu podílu na zisku? 

Poté, co společníci rozhodli o tom, jak velkou část koláče kdo dostane (bod (ii)), je stejně možné, že si na své peníze společníci ještě trochu počkají. Výplata podílu na zisku je totiž splatná do 3 měsíců od rozhodnutí (ledaže to máte společenskou smlouvou upraveno jinak).

Lze rozdělit zisk i jinak, než říká společenská smlouva? 

V zákoně se sice nedočtete, že valná hromada má možnost rozdělit zisk mezi společníky v jiném poměru, než je podíl uvedený ve společenské smlouvě. Soudy ale dovodily, že to lze, a nastavily pro to pravidla hry:

  • s takovým rozhodnutím musí souhlasit tolik společníků, kteří by mohli svými hlasy změnit společenskou smlouvu
  • rozhodnutí nesmí být v rozporu se zákonem, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku; a 
  • je k tomu třeba notáře! Rozhodnutí je možné přijmout pouze formou notářského zápisu.

V praxi se však lze setkat se zdrženlivostí notářů vůči sepisování těchto notářských zápisů. Nejedná se totiž o formální změnu stanov. V budoucnu by ale měla být tato legislativní mezera upravena

Pozor na evidenci skutečných majitelů! 

Aby mohlo na základě schválené účetní závěrky dojít k výplatě podílu na zisku, musí mít společnost řádně zapsaného skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů. Jinak totiž nesmí valná hromada vyplatit podíl na zisku tomu, kdo má být v evidenci jako skutečný majitel (což je vždy fyzická osoba) zapsaný. Výplaty se nedočká ani právnická osoba, která má stejného skutečného majitele jako společnost rozdělující zisk. Právnická osoba, která nemá zapsaného žádného skutečného majitele, na výplatu podílu na zisku také může zapomenout.

Jaké jsou další podmínky pro výplatu podílu na zisku? 

Vyplácení zisku není jen tak. Je nutné splnit tři tzv. bilanční testy, které zaručují, že se společníkům nevyplatí zisk na úkor společnosti nebo jejích věřitelů. Zároveň výplatou nesmíte ohrozit chod společnosti nebo hůř, dostat společnost do insolvence.

A co se stane, když bilanční testy neprovedete?

Pokud zisk vyplatíte i bez splnění testů, bylo by rozhodnutí valné hromady o jeho výplatě bez právních účinků. Hlavní roli zde má jednatel společnosti. Ten musí předložit návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku a zajistit, aby zisk nebyl rozdělen v rozporu se zákonem a bilančními testy. Když má jednatel v ruce rozhodnutí valné hromady o výplatě zisku, toto rozhodnutí schvaluje. Jednatel při schvalování rozhodnutí postupuje jako řádný hospodář, loajálně vůči společnosti, pečlivě a informovaně. Jinak totiž odpovídá za škodu, která společnosti vznikla. Kromě společnosti by jednatel udělal čáru přes rozpočet společníkům, protože rozhodnutí v rozporu s bilančními testy je neúčinné. A to by pak společníci vyplacený zisk společníci museli vrátit. 

Negativní důsledky by to ale nepřinášelo pouze jednateli, ale také společníkům, mezi které byl již zisk rozdělen. Jelikož by rozhodnutí valné hromady odporující zákonu bylo bez právních účinků, znamenalo by to, že zisk byl rozdělen bez platného právního titulu, a společníci se tak na úkor společnosti bezdůvodně obohatili a v důsledku toho by museli již vyplacený zisk vrátit.

Je možné vyplatit podíl na zisku předčasně? 

Existuje způsob, jak získat podíl na zisku (nebo alespoň část) i pokud ještě účetní období neskončilo. Odpovědí je výplata zálohy na podílu na zisku za probíhající účetní období. Jak si společnost v rámci účetního období vede, se dá zjistit z mezitímní účetní závěrky. Že jsme vám řekli příliš málo? Můžete se těšit na samostatný článek pouze na toto téma! 

Závěr 

Výzvě v podobě rozdělení podílu na zisku čelí každoročně všechny společnosti. Mějte proto na paměti povinnosti, které s rozhodováním souvisí. Jinak totiž nemusí dojít k platnému schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a následně i výplatě podílu na zisku.

A ačkoli o tom zákon mlčí, ani rozdělení podílu na zisku způsobem odlišným od společenské smlouvy nemusí být nepřekonatelnou překážkou. Co si z tohoto článku ještě odnést? Určitě to, že k vyplacení podílu na zisku nemusí dojít současně se schválením rozhodnutí o rozdělení zisku. To může být klíčové pro zachování cashflow společnosti.

Máte k článku dotaz nebo byste potřebovali poradit? Ozvěte se nám na číslo 255 785 595 nebo nám napište na e‑mail napistenam@elegal.cz

Štítky

Autor článku

Petrovou parketou je obchodní, pracovní, trestní a dopravní právo.

Specializace:

  • Korporátní & obchodní právo, M&A
  • Pracovní právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X