Kdo musí od nového roku zapsat do rejstříku svého skutečného majitele?

  • Datum 11. 12. 2018
evidence skutečných majitelů
5 minut čtení

Nebyl by to snad ani pořádný závěr kalendářního roku, kdyby nám Ježíšek nenadělil i nějakou tu právní vypečenost, se kterou se musíme vypořádat nejpozději s posledními minutami letošního roku. A vzhledem k tomu, že o téhle bylo až podezřele ticho po pěšině, chceme se ujistit, že i vy budete moci jít do nového roku bez restů, které vám zákony nadělily.

O co jde? Letošní nadílka nese název evidence skutečných majitelů (ESM) právnických osob zapisovaných do veřejných rejstříků a svěřenských fondů. A týká se právě vás? Velmi pravděpodobně! Máte-li co do činění se spolkem nebo například se společenstvím vlastníků jednotek, pak můžete tuhle starost ještě na dva roky odložit a zase zabořit nos do vůně svařáku, ani tak vás ale nemine. Majitelé obchodních společností, zejména společností s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciovek (a.s.), a družstev by ale měli zpozornět ihned!

Nově totiž musí právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku zapsat do neveřejné evidence rejstříkového soudu svého skutečného majitele, a to do 1. 1. 2019.

Kdo takovým skutečným majitelem je?

Je jím fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Jinými slovy, každá právnická osoba by si měla položit základní otázku: kdo v konečném důsledku rozhoduje, co se ve společnosti (příp. družstvu) bude dít?

Zákon nám „napovídá“, že kritériem pro určení skutečného majitele bude velikost podílů společníků ve společnosti nebo také to, jaký podíl na zisku společnosti mají konkrétní osoby. Skutečným majitelem tak zpravidla bude společník, který drží největší podíl. I v tomto případě však platí, že vždy bude záležet na konkrétních poměrech v dané společnosti. Pokud má společnost například pět společníků, z nichž každý drží podíl o velikosti 20%, nelze ani o jednom z nich říct, že by měl možnost jednoznačně určovat chod ve společnosti – alespoň jeden z nich by totiž musel být vlastníkem více než 25 % podílu. Proto pokud není možné podle zákonných vodítek, které najdete zde, určit, kdo je skutečným majitelem právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, je třeba jako takového skutečného majitele zapsat členy statutárního orgánu právnické osoby (v případě s.r.o. tedy jednatele, u a.s. členy představenstva).

Skutečný majitel se zapisuje pomocí předdefinovaného formuláře, který spolu s instrukcemi najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (MSp) zde a který se zasílá rejstříkovému soudu příslušnému pro danou právnickou osobu. Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů. Trochu paradoxně Vás o zapsání skutečného majitele nebude vyrozumívat, obrátí se na vás jen v případě, že bude třeba nějaký údaj doplnit. Právnické osoby vzniklé před 1. 1. 2018 mají zápis až do konce letošního roku bez poplatku, ostatní právnické osoby vzniklé po datu 1. 1. 2018 by si pro zápis měly nachystat 1.000 Kč.

Informace pro vyplnění formuláře uvedené na webu MSp jsou relativně návodné, nicméně pokud byste si s určování nebo zapsáním skutečného majitelé své právnické osoby nevěděli rady anebo svůj čas raději věnovali adventnímu rozjímání, dejte vědět a my vám rádi pomůžeme.

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte