Nová evidence skutečných majitelů je tady. Co se stane, když v ní nejste?

  • Datum 28. 5. 2021
6 minut čtení

O evidenci skutečných majitelů jste jako jednatelé, členové představenstev nebo majitelé podílů společností nejspíš slyšeli. Od 1. června letošního roku nabývá účinnosti nový zákon, který fungování této doteď podceňované evidence úplně mění.

Přicházejí s ním i nové sankce. Bez zápisu v evidenci přicházíte o možnost vyplatit si podíl na zisku nebo hlasovat na valné hromadě

A pozor, do nové evidence skutečných majitelů se musíte zapsat, i když už jste zapsaní v té staré. 

Co přináší nová evidence?

Nová evidence skutečných majitelů navazuje na tu minulou, ale je o něco více transparentní. Na rozdíl od původní evidence je třeba dostupná online a zdarma pro veřejnost. Ta bude mít přístup k údajům skutečného majitele, jako je jméno, stát, bydliště, rok a měsíc narození a státní občanství. Neomezený přístup do evidence pak budou mít i určené orgány státu.

Jaké společnosti se do nové evidence automaticky propíšou?

Společnosti s ručením omezeným, kde mají společníci podíly alespoň ve výši 25 % se do nové evidence propíšou automaticky. Jako jejich skuteční majitelé budou uvedeni společníci, kteří mají více než čtvrtinový podíl na společnosti. Podobně se automaticky propíšou i akciové společnosti, s jediným akcionářem, který je zapsán v obchodním rejstříku. 

V takovém případě se evidence i obchodní rejstřík propojí, v případě změn v obchodním rejstříku se pak takové změny i v budoucnu automaticky propíšou do evidence skutečných majitelů.

Které společnosti se musí zapsat samy?

Společnosti s ručením omezeným, které mají společníky s menšími podíly než 25 % a akciovky, které nemají akcionáře zapsané v obchodním rejstříku, musí zajistit zápis do evidence skutečných majitelů samy. 

Pokud tak už i předchozí zápis neodpovídal veřejnému rejstříku nebo měl vlastní specifika, společnost musí údaje do nové evidence zapsat sama, automatické propsání se týká jen údajů z veřejného rejstříku. Údaje ze staré evidence majitelů se bohužel nepředají.

Pokud tedy vaše společnost nemá své skutečné majitele jasně patrné z obchodního rejstříku, je třeba, abyste zápis do nové evidence zařídili sami. Pokud byla zapsaná ve staré evidenci, neplatíte za zápis do nové poplatek, v takovém případě běží lhůta až do 1. 12. 2021. Pokud v ní ale zapsaná nebyla, lhůta uplyne 1. 6. 2021 a poplatek ve výši 4 000 Kč zaplatit musíte.Jak tedy postupovat?

  1. Ověřte si, zda byla vaše společnost automaticky propsána do nové evidence (až bude fungovat.)
  2. Pokud jste do evidence propsáni nebyli a nezapisovali jste se ani do staré evidence, urychleně se zapište do evidence nové, a to buď u notáře anebo zašlete formulář příslušnému soudu.
  3. Pokud se vaše společnost do nové evidence automaticky nepropsala, ale ve staré evidenci uvedena byla, máte lhůtu do 1. 12. 2021 to napravit. Opět prostřednictvím notáře nebo formuláře zaslaného přímo k soudu.

Co hrozí, když to nesplním?

Zatímco v případě staré evidence skutečných majitelů nebyly sankce za nesplnění zápisu nijak velké a neměly na společnosti velký dopad, nová úprava zásadně zpřísňuje.

Nezapsaní skuteční majitelé totiž nebudou mít právo na výplatu zisku ani nebudou moci hlasovat na valné hromadě společnosti.

Pokud se společnost do nové evidence skutečných majitelů nezapíše, může také dostat (přímo společnost anebo i její společníci) pokutu až 500 000 Kč.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečný majitel společnosti je člověk, který je koncovým článkem při výplatě zisku nebo člověk, který sám může fakticky společnost řídit. 

Nejde tedy paušálně říci, že skutečnými majiteli jsou automaticky společníci nebo akcionáři, v každé společnosti je potřeba skutečné majitele určit individuálně. Obecně ale platí domněnka, že skutečným majitelem obchodní korporace je ten, kdo má podíl větší než 25 %. 

Všechny tyto osoby, které jsou skutečnými majiteli, musí být do evidence zapsány. A i když v článku mluvíme o společnostech, povinnost se týká i svěřenských fondů, fundací, ústavů, spolků a bytových družstev.

Rádi vám se zápisem vaší společnosti do evidence skutečných majitelů pomůžeme, stačí říct.

Štítky

Autor článku

Karolína píše nejčastěji rady a tipy pro začínající i zkušenené podnikatele. Díky svým zkušenostem z oblasti obchodního práva a zálibě v psaní textů dokáže každý článek napsat srozumitelně tak, abyste se ve svých povinnostech dokázali orientovat a stále byli v obraze.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • Korporátní & obchodní právo, M&A

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X